2018.06.07Bialystok

7 czerwca 2018 r. w czwartek rozpocznie się o godz. 17.00 konferencja naukowa w auli Politechniki Białostockiej "Człowiek a sztuczna inteligencja". Pierwszy wykład wprowadzający pt. "Sztuczna inteligencja - produkt czy podmiot?" wygłosi nasz wykładowca ks. dr Robert Wawer SJ. Na konfernecji pracownicy Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej Szkoły Medycznej, Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Medycznego podejmą refleksję interdyscyplinarną na temat sztucznej inteligencji, prognozując kierunki jej rozwoju i wskazując na ewentualne zagrożenia etyczne.

2018.06.04JUTW

4 czerwca w ogrodzie jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61 odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego dla uczęszczających na Jezuicki Uniwersytet Trzeciego Wieku (JUTW). Było to zarazem zakończenie pierwszego trzyletniego cyklu wykładów 2015-2018.

Program obejmował następujące obszary:
- Myśl chrześcijańska - wykłady z dziedziny duchowości, Biblii, etyki i doktryny chrześcijańskiej.
- Zdrowie - wykłady specjalistyczne nauk medycznych o zdrowiu psychicznym i fizycznym.
- Polska i świat - wykłady z politologii i socjologii dotyczące współczesnych wydarzeń w Polsce i na świecie.
- Zajęcia fakultatywne - teatr, filharmonia, pielgrzymki, zajęcia kulturowo-religijne.

Kierownik studiów JUTW, ks. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ rozdał Dyplomy ukończenia. Nie oznacza to jednak, że uczęszczający muszą odejść. Rozpoczyna się nowy cykl trzyletni z nowymi wykładami. Tematyka wykładów nie będzie ta sama co w I cyklu, co oznacza że można dalej kontynuować studia. Praktycznie tylko kilka osób nie zadeklarowało się na kolejny cykl, co oznacza, że ta forma edukacji sprawdziła się na naszej uczelni. Przyjmujemy też osoby nowe. Zapisy w sekretariacie. Pierwsze wykłady w nowym cyklu rozpoczną się 1 października 2018 w poniedziałek o godz. 11.00. Zapraszamy!

ZKubWrowp

O. Zbigniew Kubacki SJ wydał w ramach Serii Bobolanum kolejną pozycję naukową - studium: Wprowadzenie do teologii religii, Wydawnictwo Rhetos 2018, 307 stron. Jeden z recenzentów, ks. dr hab. Krystian Kałuża opisuje: "Pierwszy rozdział ... to historyczna panorama ukazująca stosunek Kościoła do kwestii zbawienia niechrześcijan na przestrzeni wieków celem uchwycenia prawdziwego sensu aksjomatu 'poza Kościołem nie ma zbawienia'. W pozostałych trzech rozdziałach Kubacki podejmuje zasadnicze kwestie żywo dyskutowane we współczesnej teologii religii. Dotyczą one: rozumienia jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa (rozdz. II); rozumienia jedyności i powszechności zbawczej Kościoła (rozdz. III); oraz rozumienia zbawczej roli religii niechrześcijańskich w Bożym planie zbawienia (rozdz. IV). Jak w recenzji napisał o. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ, książka ta w duchu syntezy i klarowności "...jest syntetycznym ujęciem tego, co w poprzednich monografiach przedstawione zostało w sposób dogłębny i analityczny." Gratulujemy!

ZKubWrowt

► 30 czerwca 2018 (sobota) godz. 11.00 (Sanktuarium św. Andrzeja Boboli)

  Święcenia prezbiteratu dla studiujących jezuitów, których udzieli J.E. kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski. Wstęp wolny.

 

► 1 października 2018 (poniedziałek) godz. 11.00

  Rozpoczęcie roku akademickiego dla Jezuickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

► 11 października 2018 (czwartek) godz. 19.00-20.30 (Aula Wielka)

  Konferencja Bobolanum "Żeby życie miało smak!": Smak modlitwy – o. Tadeusz Kotlewski SJ

► 30 października 2018 (wtorek)

  165. rocznica beatyfikacji Andrzeja Boboli SJ przez papieża Piusa IXI w 1853 r. w Rzymie

► 8 listopada 2018 (czwartek) godz. 19.00-20.30 (Aula Wielka)

  Konferencja Bobolanum "Żeby życie miało smak!": Smak Słowa – o. Jerzy Seremak SJ

► 30 listopada 2018 (piątek)

  427. rocznica urodzin św. Andrzeja Boboli SJ (1591 r. w Strachocinie)

► 13 grudnia 2018 (czwartek) godz. 19.00-20.30 (Aula Wielka)

  Konferencja Bobolanum "Żeby życie miało smak!": Smak wolności – o. Dariusz Gardocki SJ

► 10 stycznia 2019 (czwartek) godz. 19.00-20.30 (Aula Wielka)

  Konferencja Bobolanum "Żeby życie miało smak!": Smak dobra – o. Artur Filipowicz SJ

► 14 marca 2019 (czwartek) godz. 19.00-20.30 (Aula Wielka)

  Konferencja Bobolanum "Żeby życie miało smak!": Smak piękna – o. Marek Blaza SJ

► 11 kwietnia 2019 (czwartek) godz. 19.00-20.30 (Aula Wielka)

  Konferencja Bobolanum "Żeby życie miało smak!": Smak prawdy – o. Zbigniew Kubacki SJ

► 17 kwietnia 2019 (środa, Sanktuarium) godz. 19.00

  81. rocznica kanonizacji Andrzeja Boboli SJ przez papieża Piusa XI w 1938 r. w Rzymie

► 3 maja 2019 (środa)

  31. Rocznica erygowania PWTW w 1988 r.

► 9 maja 2019 (czwartek) godz. 19.00-20.30 (Aula Wielka)

  Konferencja Bobolanum "Żeby życie miało smak!": Smak poezji – o. Wacław Oszajca SJ

► 23 listopada 2019

  Ogólnopolskie Sympozjum Ryba w wodzie... Współczesny ksiądz we współczesnym świecie

► 16 maja 2019 (czwartek)

 Święto patronalne uczelni - dzień rektorski. 302. rocznica męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli. 62. rocznica wydania encykliki Piusa XII o św. Andrzeju Boboli Invicti athletae Christi.

► 19 czerwca 2019 (środa)

  81. rocznica przybycia relikwii św. Andrzeja Boboli do kolegium jezuitów przy ul. Rakowieckiej w 1938 r.

16 maja 2019 r. w czwartek obchodzimy Uroczystość św. Andrzeja Boboli, który jest patronem naszej uczelni. Zapraszamy na uroczyste obchody wspólnie z Parafią pw. św. Andrzeja Boboli przy Sanktuarium Narodowym św. Andrzeja Boboli na ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie, w dzielnicy Mokotów.

W środę będziemy przeżywać uroczystości odpustowe ku czci św. Andrzeja Boboli SJ, męczennika - Patrona Polski, Warszawy oraz naszej parafii. Msza odpustowa.

- 31. Rocznica erygowania Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie

- 62. rocznica wydania encykliki Piusa XII o św. Andrzeju Boboli Invicti athletae Christi

- 81. rocznica kanonizacji św. Andrzeja Boboli i 80. rocznica przybycia relikwii św. Andrzeja Boboli do Kolegium Jezuitów

- 101. rocznica odzyskania niepodległości Polski

- 101. rocznica powrotu jezuitów do Warszawy

- 201. rocznica powstania Metropolii Warszawskiej

- 302. rocznica męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli

Jest to dzień rektorski i studenci zwolnieni są z zajęć. Zapraszamy wszystkich do modlitwy za wstawiennictwem naszego Patrona o Boże błogosławieństwo na naszej uczelni, wszystkich studentów, wykładowców, pracowników i wszystkie osoby, do których sięga działalność Papieskiego Wydziału Teologicznego Collegium Bobolanum.

15 maja 2018 r. we wtorek o godz. 18.00 w Collegium Bobolanum (Sala B) wykład w języku angielskim prof. Augustinusa Gianto SJ pt. "Narrative sequence in Biblical Hebrew". Prof. Augustinus jest wykładowcą Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. Jest uznanym w świecie badaczem starożytnej literatury semickiej, w tym biblijnej. Wykład jest skierowany do osób, które starają się zrozumieć składnię języka hebrajskiego biblijnego. Organizatorem i moderatorem spotkania był nasz wykładowca o. Michał Karnawalski SJ.

Plakat 9 maja 1 s

O. dr Tadeusz Kotlewski SJ weźmie udział w dyskusji panelowej na wykładzie otwartym Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie cyklu „Duchowość dla Warszawy”. Wykład  odbędzie się w środę 9 maja o godzinie 19.00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej (ul. Krakowskie Przedmieście 66). Wykład pt. „Zdrowa duchowość a religijność neurotyczna” wygłoszą państwo Monika i Marcin Gajdowie, znani psychoterapeuci i rekolekcjoniści. Po wykładzie odbędzie się dyskusja panelowa z udziałem prelegentów oraz o. dra Tadeusza Kotlewskiego, jezuity, wykładowcy teologii duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym Collegium Bobolanum. Spotkanie poprowadzi s. dr Judyta Pudełko, wykładowca Papieskiego Wydziału. Wstęp wolny - zapraszamy.