Nasz wykładowca o. prof. AKW dr hab. Marek Blaza SJ został włączony do Komisji Liturgicznej Archieparchii Przemysko-Warszawskiej Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, w której pracach już wcześniej brał udział, między innymi przy tłumaczeniu tekstu Boskiej Liturgii, jak również obrzędu chrztu i bierzmowania oraz małżeństwa. 25 listopada 2020 roku Stolica Apostolska dokonała reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła Greckokatolickiego w Polsce poprzez utworzenie nowej eparchii. W ramach tej reogranizacji 11 stycznia 2021 roku została powołana nowa Komisja Liturgiczna Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej do której została powołany o. Blaza. Dekret powołujący o. Blazę na urząd członka Komisji Liturgicznej wszedł w życie 19 stycznia 2021 roku w święto Epifanii - Objawienia Pańskiego.

201803Blaza 

Gratulujemy ojcu Markowi i życzymy dalszej owocnej pracy w tak ważnej Komisji w strukturach Archieparchii Przemysko-Warszawskiej UKGK.

 

 

 ksKarnawalski

Wykładowca języka hebrajskiego w AKW-Collegium Bobolanum, jezuita, ks. Michał Karnawalski w dniu 22 grudnia 2020 roku obronił na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie doktorat ze Starego Testamentu.

Praca napisana pod kierunkiem wybitnego biblisty, ks. prof. dra hab. Waldemara Chrostowskiego w Instytucie Nauk Biblijnych UKSW nosi tytuł "Heaven for Elijah! A Study of Structure, Style, and Symbolism in 2Kgs 2:1-18", w polskim przekładzie: "Niebo dla Eliasza! Studium struktury, stylu i symboliki w 2Krl (Drugiej Księdze Królewskiej) 2,1-18".

Komisja Egzaminacyjna oceniła pracę bardzo dobrze i wnioskowała o nadanie jej wyróżnienia, a Ksiądz Doktor otrzymał propozycję opublikowania jej w dużym, międzynarodowym domu wydawniczym.

Napisana po angielsku dysertacja liczy 454 strony, na których autor udziela odpowiedzi na pytanie: jak to możliwe, że opowiadanie o sukcesji Elizeusza zostało zapamiętane jako opowiadanie o wniebowzięciu Eliasza?

Gratulujemy Ojcu Doktorowi i życzymy sukcesów w dalszej pracy naukowej!

„Ja przyszedłem na świat jako światło,
aby każdy, kto we Mnie wierzy,
nie pozostawał w ciemności.” (J 12,46)

 NativityCave

 

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku.

Radości z przyjścia na świat Chrystusa,

pokoju i nadziei w trudnym czasie

życzą jezuici, pracownicy i studenci

Akademii Katolickiej
w Warszawie

Collegium Bobolanum!

 

LaBellaP611x860

Z okazji zbliżającego się Roku Ignacjańskiego Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum wydało przy współpracy z Wydawnictwem Kontrast książkę

Gianni La Bella - Jezuici. Od Vaticanum II do Papieża Franciszka. Epoka burzliwych procesów – wyzwanie dla Kościoła.

Zobacz. fragmenty książki w PDF
Tytuł oryginału: Gesuiti. Dal Vaticano II a Papa Francesco. Un’epoca di travaglio – sfida anche per la Chiesa.
Autor: prof. Gianni La Bella
Tytuł w języku angielskim: The Jesuits. From Vatican II to Pope Francis.
Książkę przetłumaczył z języka włoskiego na polski o. dr Andrzej Koprowski SJ, krytycznie przejrzał pod kątem historycznym: o. dr Robert Danieluk SJ, a wydanie w języku polskim ukazało się o cztery miesiące szybciej niż w języku angielskim.
Książka jest do nabycia w Wydawnictwie w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 61 lub na stronie sklepu internetowego Wydawnictwa Kontrast.

czytaj dalej...

Czytaj więcej...

Photo by JESHOOTSCOM on Unsplash

Z powodu ciągłego wprowadzania różnych regulacji państwowych publikujemy aktualne ustalenia dotyczące formy studiowania i funkcjonowania uczelni:

- Ferie na uczelni idą trybem akademickim według kalendarza uczelni.

- Sekretariat jest fizycznie zamknięty, ale można kontaktować się w godzinach pracy e-mailowo lub przez telefon, a korespondencję papierową pozostawiać na portierni.

- Biblioteka Bobolanum funkcjonuje według ograniczeń opublikowanych na stronie Biblioteki.

- Zajęcia Jezuickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są odwołane do momentu odwołania czerwonej strefy.

- Czwartkowe Konferencje Bobolanum są zawieszone do odwołania.

- Wszystkie zajęcia (studia niestacjonarne, podyplomowe, formacja sióstr, studia stacjonarne, Jezuicka Szkoła Biblijna, lektoraty) odbywają się w formie on-line - poprzez spotkanie z wykładowcą na platformie Zoom. Wszystkie wykłady odbywają się o czasie i w dniu zgodnym ze zwykłym planem zajęć, gdy wykłady odbywały się w aulach. Prosimy kontaktować się z prowadzącymi zajęcia (np. regularnie zaglądać na tę stronę studiów on-line: bobolanum.moodle.org.pl, sprawdzać e-maile, uczestniczyć w zajęciach poprzez Zoom). Te różne platformy komunikacyjne pozwalają kontrolować każdego użytkownika kiedy ostatnio się zalogował. Materiały odnośnie wszystkich przedmiotów i studiów są uzupełniane i aktualizowane. Sposób prowadzenia zajęć on-line każdy prowadzący dostosowuje indywidualnie ze studentami swojego kursu.

Lektorium w ramach studiów stacjonarnych jest aktualne, zgodnie z kalendarzem studiów. Należy skontaktować się z wykładowcą w celu wyboru tematu pracy. Temat należy tak dobrać, aby można było napisać pracę na podstawie materiałów dostępnych on-line.

- Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą starać się o przyznanie pomocy materialnej zgodnie z Regulaminem Studiów. Należy złożyć następujący WNIOSEK. Pełna informacja na stronie Stypendia i pomoc materialna.

- Egzaminy odbywają się według ustaleń z wykładowcami danego przedmiotu. Jeśli egzamin odbywa się w formie ustnej on-line, student zobowiązany jest podłączyć na czas egzaminu do szybkiego internetu i używać mikrofonu oraz kamery.

► Platforma Moodle używana jest jako platforma pomocnicza do kontaktu wykładowcy ze studentami i do zamieszczania materiałów do studiowania. Nie zastępuje ona wykładów wideo na platformie Zoom.

Zalogowanie się do platformy Moodle:
- Zaloguj się na bobolanum.moodle.org.pl
- Podaj najpierw login (można używać zarejestrowanego e-maila albo wpisać małymi literami bez polskich liter imię.nazwisko np. pawel.slaskiewicz
- Jeśli używasz osobistego komputera można zaznaczyć „Zapamiętaj login”
- „Zaloguj się”

Wylogowanie się z Moodle:
- W prawym górnym rogu okienka kliknij na swoje imię i nazwisko i na „Wyloguj”.

► Jak studenci mogą uczestniczyć w wykładzie wideo na platformie Zoom?

0. Przed zajęciami zainstalować aplikację Zoom na komputerze lub telefonie (nie trzeba mieć założonego konta by dołączać do wykładów)
1. Zarezerwować sobie czas zgodnie z planem zajęć.
2. O czasie, w którym rozpoczyna się wykład uruchomić na komputerze lub telefonie aplikację Zoom i wybrać opcję "Join a Meeting"
3. Wpisać 10-cyfrowy numer Meeting ID, który jest niejako numerem wirtualnego pokoju, w którym wykładowca będzie miał swoje wszystkie wykłady.
4. Poniżej wpisać swoje imię i nazwisko i klawisz "Join"
5. Wpisać hasło, czyli tzw. Meeting Passcode, który jest podany przez Sekretariat uczelni, nacisnąć "OK", nacisnąć "Join with Video" (jeśli mamy nielimitowany transfer danych) lub "Join without Video" (jeśli mamy ograniczony limit internetu)
6. Nacisnąć "Call Over Internet"
7. Jeśli chcemy zabrać głos należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Spacji w trakcie wypowiedzi
8. Zajęcia są niezaliczone (traktowane jak nieobecność na zajęciach), jeśli student nie jest w stanie nawiązać kontaktu głosowego z wykładowcą (za pomocą mikrofonu).
9. Jeśli po 40 minutach połączenie zostanie przerwane, to wykładowca jeszcze raz za chwilę znowu umożliwi dołączenie się do wykładu pod tym samym numerem i hasłem.

Gdyby były trudności prosimy kontaktować się telefonicznie z sekretariatem.

Wykładowca Meeting ID  Uwagi dodatkowe
Adamczewski SJ, ks. Witold 301 323 4526  
Bachrynowski, Szymon 489 549 7660 bezpośredni stały link do wykładów
Bakalarski, Krzysztof 604 033 5777  
Blaza SJ, ks. Marek 949 293 8615 wysyła linki na każde spotkanie
Fehler, Włodzimierz 422 240 7044 bezpośredni stały link do wykładów
Filipowicz SJ, ks. Artur 792 502 3281  
Frejusz, Kamilla 536 325 6700  
Gardocki SJ, ks. Dariusz 479 772 3758  
Jacyniak SJ, ks. Aleksander 853 702 7911  
Karnawalski SJ, ks. Michał 486 801 2016  
Kasiłowski SJ, ks. Piotr 953 300 9249  
Kobyliński SJ, ks. Rafał 239 003 0534  
Kotlewski SJ, ks. Tadeusz 827 366 3110   
Krocin, Agnieszka 469 787 9841  
Królikowski SJ, ks. Wacław 325 836 3156 bezpośredni stały link do wykładów
Kubacki SJ, ks. Zbigniew 754 047 5785  
Kulisz SJ, ks. Józef 291 968 9642  
Ludwisiak SJ, ks. Tomasz 243 799 7362 bezpośredni stały link do wykładów
Miazek, ks. Jan  - zajęcia na platformie Moodle
Paruzel, Robert 430 061 9093  
Piętka, Dariusz 423 205 4185 bezpośredni stały link do wykładów
Pniewski, Jan 272 260 9193  
Pudelski, Mateusz 464 888 6020  
Seremak SJ, ks. Jerzy 714 836 5578   
Sokołowski SJ, ks. Marek 405 577 4629  
Staniewicz, ks. Piotr 885 907 3161  
Strugiński SJ, ks. Rafał 802 127 8046 wyśle stałe łącze do każdych zajęć
Szydłowski, ks. Piotr 243 654 0050  
Tomaszewski SJ, ks. Maciej  739 045 8392  
Wawer SJ, ks. Robert 672 465 5674 bezpośredni stały link do wykładów
Więckowska, Agnieszka 290 098 1919  
Wojtczak-Szyszkowski, Jerzy 276 271 6698 bezpośredni stały link do wykładów202010warsztatyzarzadzaniawczasie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WARSZTATY ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE

"DZIEŃ DOBRY PLANUJEMY"

EDYCJA JESIEŃ 2020 - 5 NIEDZIEL - GODZ. 16.00-18.00

11.10. - PIERWSZE SPOTKANIE GRATIS

18.10.  - odwołane ze względów bezpieczeństwa (Covid-19)

8.11.  - odwołane ze względów bezpieczeństwa (Covid-19)

15.11.  - odwołane ze względów bezpieczeństwa (Covid-19)

22.11.  - odwołane ze względów bezpieczeństwa (Covid-19)

 

AULA WIELKA COLLEGIUM BOBOLANUM, UL. RAKOWIECKA 61 WARSZAWA

PROWADZĄCY:

o. Rafał Huzarski SJ, wykładowca Bobolanum

Aleksandra Sulej, autorka gier PYTKI i GRA WSTĘPNA, https://www.facebook.com/blogolisulej

CO ZYSKASZ?

 • Wiedzę na temat sposobów dobrego planowania czasu
 • Możliwość przyjrzenia się trudnościom związanym z organizacją
 • Bezpieczną przestrzeń i spokojny czas na przyjęcie siebie, kontakt ze sobą i rozwój
 • Praktyczne ćwiczenia wspierające wejście w zmianę
 • Możliwość wymiany doświadczeń w zamkniętej grupie warsztatowej na FB
 • Pakiet materiałów warsztatowych (w tym elegancki planer)

 

PO PIERWSZYM SPOTKANIU MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA SIĘ NA KOLEJNE 4 SPOTKANIA – KOSZT CAŁOŚCI 160 ZŁ.

KONTAKT – ALEKSANDRA SULEJ, tel. 513 495 770, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozpoczynamy nowy rok akademicki!

► Zajęcia rozpoczynają się 1 października i wszystkie odbywają się tradycyjnie (nie on-line).

► Kalendarz Akademicki na nowy rok 2020/2021 dostępny jest w formacie PDF, na stronie Bobolanum lub w Kalendarzu Google.

► Plany zajęć dostępne są na stronie Do Pobrania

► Zarządzenie Rektora Collegium Bobolanum ks. prof. AKW. dr. hab. Piotra Aszyka SJ z dn. 29 września 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej Collegium Bobolanum w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Działając na podstawie art. 23 ust. 2, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U 2020 r., poz. 85, t.j. ze zm.), w związku z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz 374) oraz zgodnie rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zarządzam, co następuje:

 • Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej;
 • Na terenie Uczelni należy zachować zalecenia sanitarne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 • Uczestnictwo studentów w zajęciach jest obowiązkowe bez względu na formę zajęć;
 • Student, który wykazuje symptomy stanu chorobowego nie może uczestniczyć w zajęciach;
 • Student, który nie uczestniczy w zajęciach ze względu na stan zdrowia lub nałożoną kwarantannę usprawiedliwia swoją nieobecność niezwłocznie wysyłając wiadomość e-mailem na adres sekretariatu;
 • Student znajdujący się ze względu na stan zdrowia w grupie podwyższonego ryzyka zarażeniem COVID-19 może zostać zwolniony z uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych przez właściwego Kierownika studiów, uzyskując jednocześnie zgodę indywidualny tryb studiowania, w tym również zaliczania zajęć i zdawania egzaminów (por. Regulamin studiów, § 13 ust. 3);
 • W sekretariacie Uczelni może przebywać jeden interesant, obowiązkowo z osłoną nosa i ust;
 • Kontakt z Księgowością winien odbywać się wyłącznie drogą e-mailową lub telefoniczną, zaś dokumenty dla księgowości należy zostawiać na portierni lub w sekretariacie Collegium Bobolanum;
 • Kontakt z Kadrami winien odbywać się wyłącznie drogą e-mailową lub telefoniczną, zaś dokumenty dla kadr należy zostawiać na portierni. Interesanci mogą przebywać w biurze kadr wyłącznie w przypadku konieczności wypełnienia dokumentów lub złożenia podpisu, obowiązkowo z osłoną nosa i ust;
 • Organizowanie na terenie Uczelni spotkań, wykładów, seminariów, konferencji, liturgii z udziałem osób niebędących pracownikami lub studentami Collegium Bobolanum możliwe jest tylko z zachowaniem zasad dystansu społecznego po uzyskaniu zgody Rektora Collegium Bobolanum;
 • Zajęcia Jezuickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się w Sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w poniedziałki w godzinach 10.30-11.30 (z zachowaniem zalecanego dystansu społecznego);
 • Rektor w porozumieniu z Dyrektorem Biblioteki określi zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego;
 • Z infrastruktury sanitarnej Uczelni mogą korzystać jedynie studenci i pracownicy Collegium Bobolanum oraz mieszkańcy i goście Kolegium Księży Jezuitów;
 • W przypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej i niemożliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą się odbywały z  wykorzystaniem  metod  i  technik kształcenia na odległość zgodnie z planem zajęć;
 • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

► Zalecenia Sanitarne. Na terenie Uczelni należy zachować zalecenia sanitarne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. W szczególności należy:

 • odpowiedzialnie oceniając ryzyko zarażenia siebie i innych, nosić osłonę nosa i ust poza salami wykładowymi;
 • zachować bezpieczną odległość od innych osób (rekomendowane – jest minimalnie 1,5 metra);
 • regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu;
 • podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce;
 • starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
 • wietrzyć pomieszczenia.

► Zasady korzystania z Biblioteki Bobolanum

 • Terminy otwarcia wypożyczalni i czytelni w roku akademickim 2020/2021: od środy do soboty w godzinach 10:30 – 17:00
 • W Bibliotece obsługiwane są jedynie osoby z aktualną legitymacją studencką, a w przypadku jej braku, posiadające ważny dowód osobisty.
 • Realizacja zamówień odbywa się do godz. 16:30; po tym czasie złożone zamówienia będzie można odebrać następnego dnia roboczego od godziny 10:30.
 • Książki czekają na odbiór 3 dni robocze.
 • Jeśli osoba ma na swoim koncie książki przetrzymane, będzie mogła odebrać kolejne  zamówione po zwrocie zaległych.
 • Do Biblioteki nie wolno wnosić jedzenia ani napojów; na terenie Biblioteki Czytelników obowiązuje wyłączenie dźwięku i wibracji w telefonach komórkowych oraz w innych urządzeniach przed wejściem do Biblioteki.
 • Korzystanie z czytelni jest możliwe jedynie po pobraniu miejscówki otrzymywanej po wręczeniu w wypożyczalni legitymacji studenckiej lub ważnego dokumentu tożsamości i po zostawieniu w szatni/szafce rzeczy osobistych (plecaków, toreb, teczek, płaszczów).
 • Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów określają Zasady wypożyczania wywieszone w wypożyczalni.
 • Przypominamy, że studenci studiów zaocznych i podyplomowych wypożyczają książki po uiszczeniu kaucji.
 • Na terenie Biblioteki Bobolanum obowiązują zarządzenia sanitarne wydane przez Władze Uczelni (zachowanie dystansu społecznego itd.).