20221201 Konferencja KWWW cr

AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE (Collegium Bobolanum i Collegium Joanneum)

zaprasza na konferencję naukową

pt.

Kościół wobec wyzwań współczesności

Współczesne wyzwania wobec małżeństwa i rodziny

w AKW - Collegium Bobolanum, Warszawa, ul. Rakowiecka 61

1 grudnia 2022 r. (czwartek), godz. 9.30-13.30

 

► PLAN

09.30 – powitanie

09.45-10.15 – ks. dr Maciej Raczyński-Rożek: Wspólnota małżeńska jako obraz Trójcy Świętej.

10.15-10.45 – ks. prof. dr hab. Konrad Glombik (UO): „Amoris laetitia” jako odpowiedź na współczesne wyzwania związane z małżeństwem i rodziną

10.45-11.15 – ks. prof. UPJPII dr hab. Damian Wąsek: Kryzys wiary w rodzinie

11.15-11.45: Przerwa na kawę

11.44-12.15 – ks. dr Roman Pracki: Kościół Ewangelicko-Augsburski wobec współczesnych wyzwań wobec małżeństwa i rodziny

12.15-12.45 – prof. AKW dr hab. Marek Blaza SJ: Kościoły wschodnie wobec współczesnych wyzwań wobec małżeństwa i rodziny

12.45-13.30 - Dyskusja panelowa

 

► PLAKAT

20221201 Konferencja KWWWs

 20221129 Konf Human Rights s

Zapraszamy na III Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu "Prawa człowieka jako fundament demokratycznego państwa prawnego".

Tematem konferencji będzie "Instytucjonalne aspekty ochrony praw człowieka i obywatela".

wtorek 29 listopada 2022 roku, 9.30-15.20

Program Konferencji

Zaproszenie

► Format konferencji jest mieszany. Można uczestniczyć lokalnie w AKW Collegium Bobolanum lub zdalnie na platformie Zoom. Język konferencji: polski i angielski.

► Zgłoszenia

Opłatę konferencyjną w wysokości 100 zł (w przypadku zgłoszenia tekstu referatu dopublikacji 500 zł) należy przelać na konto: Alior Bank 03 2490 0005 0000 4530 4413 9005 do dnia 15.11.2022 r. z dopiskiem „III Międzynarodowa Konferencja". Z opłaty zwolnieni są goście zagraniczni, przedstawiciele sieci uczelni jezuickich oraz doktoranci. O zwolnienie z opłat w uzasadnionych przypadkach mogą ubiegać się również inne osoby kierując stosowne wnioski do komitetu organizacyjnego konferencji.

► Poprzednie konferencje:

2020.11.25 - II Międzynarodowa Konferencja Naukowa on-line z cyklu "Prawa człowieka podstawą demokratycznego państwa prawnego" na temat: "Informacyjny wymiar praw człowieka i obywatela"

2019.03.05 - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawa człowieka jako podstawa demokratycznego państwa prawnego" w 70 lat po uchwaleniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 10 grudnia 1948 r.

Działalność Instytutu Nauk Społecznych Collegium Bobolanum

20221009 SJ Peru

Zapraszamy na wykład otwierający wystawę, który poprowadzi autorka wystawy dr Ewa Kubiak (Centrum Badań Andyjskich, Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego) badaczka zajmująca się od lat sztuką Ameryki Łacińskiej,
przede wszystkim sztuką sakralną. Po wykładzie pytania, a potem autorka oprowadzi po wystawie.

Niedziela, 9 października 2022, godzina 18.00

Aula Wielka Collegium Bobolanum

Autorka, dr Ewa Kubiak, wydała również w 2015 roku pracę naukową pt. Reinterpretacje. Percepcja i recepcja dzieł architektury na przykładzie świątyń jezuickich Ameryki Południowej okresu kolonialnego.

Z radością informujemy, że mija 70 lat kiedy to w sierpniu 1952 r. nastąpiło przeniesienie Wydziału Teologicznego Bobolanum z Krakowa do Warszawy do Domu Pisarzy Towarzystwa Jezusowego przy ul. Rakowieckiej 61. Zamieszkało wówczas 6 profesorów (Józef Buchholtz, Włodzimierz Kamiński, Franciszek Macios, Józef Majkowski, Stanisław Styś i Bogusław Waczyński) i 18 kleryków studiujących teologię. Przed wojną studia odbywały się w kolegium w Lublinie. W czasie wojny i po wojnie jezuici studiowali teologię w różnych miejscach a w latach 1948-52 w Krakowie. Po przeniesieniu Wydziału do Warszawy Dom Pisarzy stał się domem formacji - Kolegium. Prezentujemy kilka archiwalnych zdjęć.

Ok. 1936 r. Dom Pisarzy ufundowany przez papieża Piusa XI. Źródło: Archiwum Prowincji PMA
warszawarakowiecka1936b

 

1938 r. - Dom Pisarzy Towarzystwa Jezuisowego, Rakowiecka 61 i róg św. A. Boboli. Elewacja od strony Rakowieckiej z kaplicą na parterze (widoczny krzyż zawieszony między drzwiami). Źródło: "Ilustracja Polska", nr 32 z 7 sierpnia 1938, ze strony: https://www.warszawa1939.pl/galeria-powiazany/rakowiecka-61-widok-od-rakowieckiej
 rakowiecka 61 01 1938b

 
ok. 1938 r. Dom Pisarzy Towarzystwa Jezusowego gdzie spoczęły relikwie św. Andrzeja Boboli, róg Rakowieckiej i Boboli. Źródło: Św. Andrzej Bobola: pamiętnik kanonizacji i powrotu jego ciała do ojczyzny, 1938 (Chicago, IL: Loyola University Press, Posłaniec Serca Jezusowego)
pobrane3 
 
Kolegium Jezuitów w dniu 17 sierpnia 2022 r.
20220817 175901b
 
Od czasu przeniesienia formacji teologicznej jezuitów z Krakowa do Warszawy, studia teologiczne przechodziły przez różne formy instytucjonalne:
 
Wydział Teologiczny w Krakowie (1948 - sierpień 1952)
Wydział Teologiczny Towarzystwa Jezusowego "Bobolanum" w Warszawie (sierpień 1952 - 3 maja 1988)
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (3 maja 1988 - 15 sierpnia 2020)
Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum (15 sierpnia 2020 - obecnie)
 
W ramach dziękczynienia za 70 lat teologii jezuitów w Warszawie w dniu comiesięcznego wspomnienia św. Andrzeja Boboli - 16 sierpnia 2022 r. o godz. 19.00 została odprawiona w Sanktuarium Msza dziękczynna z prośbą o dalsze łaski za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli.
 
 
 
 

20220607plakat

Konferencja studencka kół naukowych z cyklu „Współczesne zagrożenia i wyzwania cywilizacyjne”

na temat „Konflikty zbrojne XXI w. - zagrożenia i wyzwania”

Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum, Aula Wielka

7 czerwca 2022 r., wtorek, godz. 9.00-14.00

 

Zapraszamy Naukowe Koła Studenckie do włączenia się:

- do współogranizacji

- do referatów

20220607Konflikty

Instytut Nauk Społecznych Collegium Bobolanum jako współorganizator zaprasza na:

VII Ogólnopolską Konferencję Naukową
z cyklu ,,Bezpieczeństwo informacyjne”
 20220512logo konf

Temat Konferencji: Cyberprzestrzeń i ochrona informacji
 jako pole zmagań o bezpieczeństwo informacyjne

 Warszawa, 12 maja 2022 r., godz. 9.30-16.00

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Ostrobramska 109, 04-041 Warszawa

pod patronatem honorowym Sekretarza Stanu, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego P. Pawła Solocha

Program Konferencji [pdf]

Materiały Informacyjne [pdf]

Pismo Biura Bezpieczeństwa Narodowego [pdf]

czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Z przyjemnością prezentujemy najnowszy tomik poezji naszego profesora wykładowcy o. Marka Sokołowskiego SJ. Są to wiersze zebrane z wielu lat, częściowo już publikowane i częściowo nowe. O wierszach o. Marka pisano, że nie narzucają barokowego języka, nie epatują awangardowymi formami. Są one zapisem poszukiwania przez o. Marka nadziei w czasie i w świecie. Cisza i prostota są charakterystyczne dla tych poszukiwań.

2022 Sokolowski Na strunach

Zobacz fragment książki

Wydawca: Pelplin, Wydawnictwo Bernardinum, 2022
Format: A5, 163 strony, oprawa miękka
ISBN: 978-83-8127-839-3
Książka jest dostępna: u Autora i w księgarni przy Sanktuarium św. Andrzeja Boboli na ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie.