Z radością informujemy o trzech ważnych nominacjach, które dotyczą ks. Rektora i naszych wykładowców.

Pawlina2018

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie 15 maja został wybrany przewodniczącym Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk tworzy 30 teologów z różnych ośrodków naukowych w Polsce, którzy oceniają i inicjują badania naukowe dotyczące wiary religijnej jako ważnego zjawiska w świecie, jak również badania dotyczące przekonań religijnych oraz ich uzasadnień. Ten rodzaj badań zaliczany jest w tradycji europejskiej do dyscypliny zwanej teologią. Komitet Nauk Teologicznych PAN istnieje od 2003 roku.

 

Blaza2017

Ks. Marek Blaza SJ został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Papieskim Wydziale Teologicznym dekretem Wielkiego Kanclerza PWTW ks. abp. Metropolity Warszawskiego kard. Kazimierza Nycza. Senat PWTW złożył wniosek w tej sprawie 4 marca 2020 r. Kongregacja Wychowania Katolickiego wydała nihil obstat 29 kwietnia 2020 roku. Dekret został wręczony ks. prof. PWTW dr. hab. Markowi Blazie SJ przez Wielkiego Kanclerza 16 maja 2020 r. po uroczystościach św. Andrzeja Boboli w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie.

 

Krolikowski2019

Ks. dr hab. Wacław Królikowski SJ 14 maja 2020 r. został mianowany przez o. Generała jezuitów na Rektora Kolegium Jezuitów w Krakowie, które jest również Międzynarodowym Centrum Formacji. Oprócz funkcji Rektora o. Królikowski będzie również pełnił obowiązki Delegata o. Prowincjała ds. Formacji, Konsultora oraz Admonitora o. Prowincjała. Zmiana funkcji nastąpi w czasie wakacji.

 

 

Aszyk201807

Pax Christi,

Szanowni Studenci, Szanowni Państwo,

W ostatnich tygodniach wspólnota akademicka Collegium Bobolanum, nasze rodziny, osoby nam bliskie i my sami doświadczamy uciążliwych skutków pandemii. Troska o zdrowie i życie wymusiły duże zmiany w funkcjonowaniu Uczelni, szczególnie w jej wymiarze dydaktycznym. Powrót do sal wykładowych w tym semestrze jest – jak się zdaje – mało prawdopodobny. Dlatego też w naszej aktywności i wzajemnych relacjach zostaliśmy zmuszeni do korzystania ze środków technicznych, które jednak nie zastąpią bezpośredniego kontaktu między nami.

Niemożliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych i egzaminów tradycyjnymi metodami, wymusiła na nas zmodyfikowanie dotychczasowych form nauczania i zaliczania poszczególnych przedmiotów. W związku z tym sesje egzaminacyjne, zarówno sesji zimowej, jak i letniej roku akademickiego 2019/2020 zostają przedłużone. Nie planujemy na razie wydłużenia samego roku akademickiego.

Pandemia znacząco wpłynęła na sytuację ekonomiczną nas wszystkich. Dlatego też podjąłem decyzję o zawieszeniu większości pobieranych opłat od Państwa lub przynajmniej ich zmniejszenia. O szczegółach zmian zostaniecie Państwo poinformowani w najbliższych dniach osobnym e-mailem przez odpowiednich Dyrektorów odpowiedzialnych za poszczególne formy studiów.

Nie wszystko da się z góry przewidzieć lub zadekretować, prosimy więc, by zgłaszać wszelkie sprawy wymagające wyjaśnienia lub pojawiające się problemy, którym Władze Uczelni na bieżąco będą próbowały zaradzić.

Choć aktualna sytuacja jest dużym wyzwaniem dla nas wszystkich, staje się też ona okazją do rozwoju i nabywania nowych umiejętności. Dlatego z nadzieją patrzę w przyszłość życząc Państwu wszelkiego dobra, zdrowia i bezmiaru Bożych łask.

Rektor Collegium Bobolanum
prof. PWTW dr hab. Piotr Aszyk SJ

2020/04/27

pixabay StockSnap CC0 laptop 2557468s

Lektorium to okres obejmujący siedem lub osiem dni w każdym semestrze (przy czym co najmniej pięć z nich jest roboczych), podczas którego student studiów stacjonarnych przygotowuje jeden esej na pierwszym roku studiów, a dwa eseje na kolejnych latach studiów. Studentów studiów stacjonarnych ostatniego roku lektorium nie obejmuje.

Warunkiem zaliczenia roku lub semestru na studiach stacjonarnych jest zaliczenie lektorium określonym w planie studiów i przez wykładowcę.

W ramach lektorium, które jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu w sesji egzaminacyjnej, jest napisanie jednego eseju na pierwszym roku studiów i dwóch esejów na pozostałych latach studiów. Każdy esej ma liczyć od 4 do 5 stron standardowych (czyli między 7200 a 9000 znaków liczonych wraz ze spacjami) i ma być napisany w oparciu o literaturę wyznaczoną przez wykładowcę nieprzekraczającą 100 stron. Powyższy wymóg dotyczący lektorium nie obejmuje ostatniego roku studiów. Pozostałe ustalenia zasad zaliczania lektorium leżą w kompetencjach Kierownika ds. studiów stacjonarnych lub innego pracownika naukowego wyznaczonego przez Rektora Collegium Bobolanum.

Photo by JESHOOTSCOM on Unsplash

► Obsługa Czytelników w Bibliotece Bobolanum - do dnia 18-go lipca 2020 Czytelnicy, którzy nie mieszkają w Kolegium, mogą zwracać książki i odbierać zamówione elektronicznie w wejściu do Auli Wielkiej po zgłoszeniu się do Pracownika Biblioteki (domofon przy portierni, nr 721 lub tel. kom.: 690-447-993) w następujące dni:

- w piątki, w godzinach od 14.00 do 15.30 (uwzględniane będą jedynie zamówienia elektroniczne wysłane do godziny 12.00);

- w soboty, w godzinach od 10.00 do 11.30 (realizowane będą tylko zamówienia elektroniczne wysłane do soboty, do godziny 8.30).

Książki będą wypożyczane Studentom studiów dziennych i zaocznych po okazaniu legitymacji studenckiej, a pozostałym Czytelnikom uprawnionym do korzystania z księgozbioru Biblioteki Bobolanum a nie mieszkającym w Kolegium, po okazaniu dowodu osobistego.

 Po przerwie wakacyjnej Czytelnicy, którzy nie mieszkają w Kolegium, będą mogli zwracać książki i odbierać zamówione elektronicznie w wejściu do Auli Wielkiej po zgłoszeniu się do Pracownika Biblioteki (domofon przy portierni, nr 721 lub tel. kom.: 690-447-993) w następujące dni:

w piątek, 28-go sierpnia w godzinach od 14.00 do 15.30 (uwzględniane będą jedynie zamówienia elektroniczne wysłane do godziny 12.00);

we wrześniu

- w piątki, w godzinach od 14.00 do 15.30 (uwzględniane będą jedynie zamówienia elektroniczne wysłane do godziny 12.00);

 - w soboty, w godzinach od 10.00 do 11.30 (realizowane będą tylko zamówienia elektroniczne wysłane do soboty, do godziny 8.30).

Ograniczenia trybu pracy Biblioteki wynikają z rozporządzeń, które określają funkcjonowanie Uczelni w czasie epidemii.

Czytelników obowiązuje stosowanie maski i dezynfekowanie dłoni płynem z dozownika (2020.06.23).

► Biorąc pod uwagę szczególną sytuację materialną związaną z pandemią oraz rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z dnia 18.03.2020) w sprawie pobierania opłat w II semestrze roku akademickiego 2019/2020 od studentów Rektor Colegium Bobolanum PWTW wydał 27 kwietnia 2020 ZARZĄDZENIE 2/2020 dotyczące zmniejszenia lub zwlolnienia z opłat (2020.04.27).

► Słowo o. Rektora Collegium Bobolanum PWTW na czas pandemii (2020.04.27).

Wszystkie zajęcia dydaktyczne na PWTW Collegium Bobolanum są odwołane od 12 marca do 13 czerwca 2020 włącznie, w tym m.in. zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, wszystkie spotkania, konferencje, lektoraty, kursy, studia formacyjne, zajęcia dla kleryków i biblioteka. Studia odbywają się jedynie w formie on-line zgodnie z rozporządzeniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lektorium w ramach studiów stacjonarnych jest aktualne, zgodnie z kalendarzem studiów. Należy skontaktować się z wykładowcą w celu wyboru tematu pracy. Temat należy tak dobrać, aby można było napisać pracę na podstawie materiałów dostępnych on-line.

► Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą starać się o przyznanie pomocy materialnej zgodnie z Regulaminem Studiów. Należy złożyć następujący WNIOSEK. Pełna informacja na stronie Stypendia i pomoc materialna.

Sesja egzaminacyjna zostaje przedłużona do 13 czerca 2020.

► Sekretariat i Księgowość są fizycznie zamknięte, ale działają w trybie zdalnym on-line. Telefon stacjonarny uczelni 22-542-8717 jest aktywny, a zapytania można przesyłać na e-mail Sekretariatu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

► Prosimy kontaktować się z prowadzącymi zajęcia (np. regularnie zaglądać na tę stronę studiów on-line: bobolanum.moodle.org.pl, sprawdzać e-maile, uczestniczyć w zajęciach poprzez Zoom). Te różne platformy komunikacyjne pozwalają kontrolować każdego użytkownika kiedy ostatnio się zalogował.

► Materiały odnośnie wszystkich przedmiotów i studiów są uzupełniane i aktualizowane. Sposób prowadzenia zajęć on-line każdy prowadzący dostosowuje indywidualnie ze studentami swojego kursu.

Wszyscy studenci i wykładowcy mają założone konta. Każdy otrzymał e-mail z instrukcjami do pierwszego logowania:

- od (Nadawca): Admin Collegium Bobolanum
- o Temacie: "Platforma e-learningowa: Nowe konto użytkownika"

Ci, którzy jeszcze nie zalogowali się na platformę e-learningową, to czas najwyższy, aby zrobić ten krok. Jeśli ktoś nie otrzymał e-maila o logowaniu, to proszę sprawdzić w skrzynce e-mail zakładkę SPAM. Po otwarciu tego e-maila należy postępować zgodnie z instrukcjami. Jeśli ktoś nie otrzymał takiego emaila, albo pomyłkowo skasował to proszę skontaktować się z Sekretariatem Uczelni.

Informacje szczegółowe...

Czytaj więcej...

Wszystkie zajęcia dydaktyczne na PWTW Collegium Bobolanum są odwołane od 12 marca do 13 czerwca włącznie, w tym m.in. zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, wszystkie spotkania, konferencje, lektoraty, kursy, studia formacyjne, zajęcia dla kleryków i biblioteka.

Studia odbywają się jedynie w formie on-line. Na stronie STUDIA ON-LINE znajdują się materiały i potrzebne informacje. Prosimy regularnie zaglądać na tę stronę. Materiały odnośnie wszystkich przedmiotów i studiów będą uzupełniane i aktualizowane.

Sesja egzaminacyjna zostaje przedłużona do 13 czerwca.

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin odwołuje wszystkie zajęcia dydaktyczne na uczelniach w Polsce.

Drugi komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, zawieszenie funkcjonowania uczelni jest przedłużone do 10 kwietnia, a jak najszerzej powinny być prowadzone zajęcia on-line i badania naukowe.

Trzeci komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

pixabay anaterate CC0 monument 3886238b
 
KONKURS PAPIESKI
 
Chcąc podkreślić przypadającą w 2020 roku 100. rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II, Papieski Wydział Teologiczny Collegium Bobolanum oraz Studenckie Koło Naukowe "Sapere aude"
zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski
do wzięcia udziału w konkursie pod nazwą: Jan Paweł II w moim życiu.
Celem Konkursu jest zainteresowanie młodzieży osobą i nauczaniem Jana Pawła II, jak również wsłuchanie się w głos młodego pokolenia, jakie znaczenie ma dla niego postać Świętego Papieża. Podziel się z nami swoją refleksją, kim dla Ciebie jest Karol Wojtyła. Zachęcamy, by najpóźniej do 29 maja 2020 r. przesłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. esej o objętości do 4 stron A4, napisanego czcionką Times New Roman o wielkości czcionki 12, interlinia 1,5, z obustronnym justowaniem. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi na początku czerwca 2020 r. 
 
PLAKAT
 
Czytaj więcej...

Miło nam poinformować, że została wydana książka naszego wykładowcy o. prof. PWTW dr hab. Dariusza Gardockiego SJ pt. "Teologia wyzwolenia jako odpowiedź na epokowe wyzwania czasu".

20200204Gardocki

Książka ks. Dariusza Gardockiego SJ jest syntezą na temat genezy, rozwoju i aktualnej kondycji teologii wyzwolenia, która wyrasta z sytuacji społeczno-politycznej, w jakiej żyje Kościół południowoamerykański. Autor prezentuje wpływ obranej przez Kościół w Ameryce Łacińskiej opcji na rzecz ubogich (Medellín, Puebla, Sobór Watykański II) na dalszy rozwój myśli teologicznej w duchu wyzwoleńczym i metody jej uprawiania. Podkreśla, że teolodzy latynoamerykańscy nie zrywają z teologią klasyczną, ale dążą do jej reinterpretacji, co pozwala przybliżyć orędzie Chrystusa jego rzeczywistym adresatom – ludziom ubogim i potrzebującym. Ponadto nadają swym rozważaniom wymiar praktyczny, przez co teologia w ich wydaniu przedstawia wiarę chrześcijańską nie tylko jako ortodoksję, ale też jako ortopraksję.

Dariusz Gardocki SJ (ur. 1963) – profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Collegium Bobolanum, na którym wcześniej studiował, a następnie obronił doktorat (1997) i uzyskał habilitację (2007). Ukończył również Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie. Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków i dyrektor Biblioteki Bobolanum (od 2008). Autor monografii Łaska podstawą wyzwolenia w teologii Leonarda Boffa (1999) i Jezus z Nazaretu – Mesjasz królestwa. Syn Boży i droga do Ojca. Studium analityczno-krytyczne chrystologii Jona Sobrino (2006). Specjalizuje się w teologii dogmatycznej i latynoamerykańskiej.

Książkę można zakupić w księgarniach Wydawnictwa WAM lub poprzez sklep internetowy WAM. Można też kupić książkę w wersji ebooka.