W dniu 2 kwietnia br. (poniedziałek)

odwołuje się wykład
z Wprowadzenia do ST i NT i lektorat z j. greckiego,

a w dniu 11 kwietnia br. (środa)

odwołuje się lektorat z j. hebrajskiego (OSA)
z O. dr. Wiesławem Jonczykiem SJ