Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja św. Andrzeja Boboli, „Bobolanum”, zaprasza w roku akademickim 2009-2010 na cykl konferencji pt. 
Rozpaleni ogniem Ducha. Wielkie postacie duchowe XX w. 

Nasza Uczelnia od kilku lat organizuje comiesięczne wykłady z zakresu współczesnej duchowości, otwarte na wszystkich zainteresowanych, także tych, którzy nie są studentami tej uczelni. Przed dwoma laty były one poświęcone duchowości wielkich religii, w zeszłym roku natomiast głównym nurtom, czyli głównym szkołom duchowości chrześcijańskiej. W roku akademickim 2009-2010 na konferencjach pragniemy przybliżyć jedną z wielkich duchowych postaci XX wieku, które miały wpływ na życie społeczne..

    Konferencje odbywać się będą w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 19.00 w Auli Wielkiej „Bobolanum”, przy ul. Rakowieckiej 61.  Wstęp wolny dla wszystkich.

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja św. Andrzeja Boboli
zaprasza na
Konferencje „BOBOBLANUM” 
 
Rozpaleni ogniem Ducha.
 
Wielkie postacie duchowe XX w.
 
 
Nasza Uczelnia od kilku lat organizuje comiesięczne wykłady z zakresu współczesnej duchowości, otwarte na wszystkich zainteresowanych, także tych, którzy nie są studentami tej uczelni. Przed dwoma laty były one poświęcone duchowości wielkich religii, w zeszłym roku natomiast głównym nurtom, czyli głównym szkołom duchowości chrześcijańskiej (opis w archiwum). Podczas każdej konferencji w roku akademickim 2009-2010 pragniemy przybliżyć jedną z wielkich duchowych postaci XX wieku, które miały wpływ na życie społeczne..
 
Terminy spotkań: 
 
8. X. 2009
12. XI. 2009
10. XII. 2009
14. I. 2010
11. II. 2010
11. III. 2010
8. IV. 2010
13. V. 2010
10. VI. 2010
 
Wykłady prowadzą w sposób przystępny wybitni znawcy poszczególnych postaci. Prelegenci, oprócz przekazu treści związanych z danym tematem, są gotowi odpowiadać na pytania słuchaczy. Spotkania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 19.00, w Auli Wielkiej PWT "Bobolanum" w Kolegium Jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61. Wstęp wolny dla wszystkich.
 
 
Sylwetki wybranych postaci:
 
Andrzej Szeptycki (1865-1944)
Metropolita Kościoła Greckokatolickiego, wielki ekumenista i promotor pojednania między naro-dami, opiekun ukraińskich intelektualistów. Autor słynnego listu „Nie zabijaj”, protestującego przeciw okrucieństwu nazistów.
 
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
Niemiecki teolog, jeden z prekursorów ekumenizmu, pastor luterański. Przeciwnik hitlerowskiego nazizmu. Prowadził podziemne seminarium duchowne. Ostatnie dwa lata życia spędził w więzieniu, oskarżony o zdradę i działalność konspiracyjną. Na osobisty rozkaz Hitlera stracony na szubienicy na miesiąc przed kapitulacją Niemiec.
 
Theilhard de Chardin (1881-1955)
Kapłan, jezuita, geolog, paleontolog, filozof i teolog. Autor nowatorskich koncepcji filozoficzno-teologicznych. Zwolennik ewolucjonizmu chrześcijańskiego. Prekursor Soboru Watykań-skiego II.
 
Oscar Romero (1917-1980)
Kapłan, arcybiskup Salwadoru. Wielki obrońca najuboższych i prześladowanych przez rządzącą juntę wojskową. Zamordowany podczas odprawiania Mszy św., nazajutrz po wezwaniu do zaprzestania represji wobec obywateli Salwadoru.
 
Anthony de Mello (1931-1987)
Hinduski jezuita, psychoterapeuta, mistyk, kierownik duchowy. Przez siebie nazywany „chrześcijaninem Wschodu”, natomiast przez przyjaciół „mistrzem modlitwy”. Łączył trady-cyjną mistykę europejską z myślą Dalekiego Wschodu.
 
Henri Nouwen (1932-1996) 
Holenderski kapłan, który poszukiwał Boga w różnych krajach i środowiskach: żył wraz z biednymi w Boliwii, z trapistami w Getsemani i z członkami Wspólnoty Arka w Kanadzie. Autor publikacji zapraszających do bliskości z Bogiem i otwartości serca.
 
Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)
Orędowniczka najuboższych spośród ubogich, przeżywająca przez całe dziesięciolecia duchową noc. Założycielka Zgromadzenia Misjonarek Miłości. Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla. Jedna z najbardziej popu-larnych świętych XX w.
 
Brat Roger z Taizé (1915-2005)
Urodzony z Szwajcarii teolog protestancki. Założyciel i przełożony Ekumenicznej Wspólnoty w Taizé. Jego duchowe poszuki-wania zaprowadziły go w wieku 25 lat, w czasie trwania II wojny światowej, do małej wioski Taizé, gdzie założył wspólnotę mona-styczną. Życie swe poświęcił pojednaniu między chrześcijanami.
 
Jean Vanier (ur. 1928)
Francuski filozof, założyciel Wspólnoty Arka, w której żyją wolontariusze z osobami niepełnosprawnymi. Głęboko żyjący prawdą, że wychodząc naprzeciw ludzkiej ułomności, spotykamy się z nie znającą granic miłością Boga.