AndreasBobolaMartyrium

 

W  2020 roku 16 maja obchodzimy 363. rocznicę męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli, jezuity, Patrona naszej Uczelni. Jest On też patronem na trudne czasy. Przyszło mu żyć, gdy mieszkańcy Rzeczpospolitej doświadczali różnorakich zagrożeń, ale odważnie niestrudzenie działał dla miłości Boga, bliźniego i Ojczyzny.

Modlimy się za Jego wstawiennictwem i życzymy wszystkim studentom, pracownikom i wykładowcom naszej Uczelni tej samej odwagi i niestrudzenia w pokonywaniu trudności dzisiaj, w tak zmienionych warunkach studiowania.

Niech dobry Bóg da nam, za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli, siłę i pracowitość, abyśmy potrafili ten kryzysowy czas przekuć na jeszcze większą chwałę Bożą,ku radości oraz zbudowaniu nas wszystkich!

Z całego serca życzy wspólnota akademicka jezuitów Collegium Bobolanum

 

16 maja 2020 r. w sobotę obchodzimy Uroczystość św. Andrzeja Boboli, który jest patronem naszej uczelni. Zapraszamy na uroczyste obchody wspólnie z Parafią pw. św. Andrzeja Boboli przy Sanktuarium Narodowym św. Andrzeja Boboli na ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie, w dzielnicy Mokotów.

W tym dniu są to również uroczystości odpustowe ku czci św. Andrzeja Boboli SJ, męczennika - Patrona Polski, Warszawy oraz naszej parafii.

O godz. 18.00 jest główna uroczysta Msza odpustowa.

16 maja również przypomina nam o innych bardzo ważnych wydarzeniach:

- 12. rocznica uroczystego ogłoszenia kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej w Warszawie Narodowym Sanktuarium (2008)

- 18. rocznica ogłoszenia św. Andrzeja Boboli Patronem Polski (2002)

- 32. rocznica erygowania Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (1988)

- 40. rocznica rekonsekracji kościoła Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie (gdzie mieszkał św. Andrzej Bobola) przez kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia (1980)

- 63. rocznica ogłoszenia encykliki Piusa XII o św. Andrzeju Boboli Invicti athletae Christi (1957)

- 82. rocznica kanonizacji św. Andrzeja Boboli i 80. rocznica przybycia relikwii św. Andrzeja Boboli do Kolegium Jezuitów (1938)

- 102. rocznica odzyskania niepodległości Polski (1918)

- 102. rocznica powrotu jezuitów do Warszawy (1918)

- 346. rocznica wyboru Jana Sobieskiego na króla przez szlachtę podczas sejmu elekcyjnego (1674)

- 363. rocznica męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli (1657)

Jest to dzień rektorski i studenci zwolnieni są z zajęć. Zapraszamy wszystkich do modlitwy za wstawiennictwem naszego Patrona o Boże błogosławieństwo na naszej uczelni, wszystkich studentów, wykładowców, pracowników i wszystkie osoby, do których sięga działalność Papieskiego Wydziału Teologicznego Collegium Bobolanum.