Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Sekcja "Bobolanum" oraz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie zapraszają na sesje naukową pt.: 400 lat Jezuitów w Warszawie. Odbędzie się ona 7 listopada 2009 r w Auli Wielkiej Bobolanum przy ul. Rakowieckiej 61 (wejście od ul. Św. Andrzeja Boboli)

 

PROGRAM

9.00 Powitanie uczestników sesji 
prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ – Prorektor PWTW
o. Adam Schulz SJ – Rektor Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

9.15 Piotr Skarga 
prof. Janusz Tazbir (PAN)

9.45 Znaczenie jezuitów w Rzeczypospolitej na przełomie XVI i XVII wieku 
prof. Ludwik Grzebień SJ (WSFP Ignatianum)

10.15 Jezuici w Rokoszu Zebrzydowskiego 
prof. Jan Dzięgielewski (UKSW)

10.45 Działalność charytatywna jezuitów w Warszawie 
prof. Andrzej Karpiński (UW)

11.15 Przerwa na kawę i herbatę 
11.45 Działalność edukacyjna jezuitów w XVII wieku w Warszawie 
prof. Anna Kamler (UW)

12.15 Jezuici na dworze królewskim w XVII wieku
prof. Dariusz Kuźmina (UW)

12.45 Źródła do dziejów jezuitów ze Świętojańskiej w Archiwum Głównym
Towarzystwa Jezusowego w Rzymie 
ks. dr Robert Danieluk (Rzym) 

13.15 Panel 

14.00 Zakończenie