Sympozjum naukowe "Pasterz i Prorok"

14 maja 2011 r.

organizowane jest przez obie Sekcje PWTW

dla wszystkich studentów teologii PWTW

  • Studenci studiów stacjonarnych teologii w Collegium Bobolanum zobowiązani są do udziału w sympozjum w zamian za dzień 2 Maja, który jest dniem rektorskim.
  • Studenci studiów niestacjonarnych uczestniczą w tym sympozjum w ramach zajęć w dniu 14 Maja.
  • Pozostali studenci politologii i PSD są równie serdecznie zaproszeni do udziału w tym sympozjum naukowym.
  • Do udziału w sympozjum zapraszamy także wszystkie pozostałe osoby zainteresowane życiem i działalnością Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego.

pasterz prorok