Wielki Kanclerz

naszego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie

Nycz14

J.E. abp Kazimierz Nycz

został mianowany kardynałem !!!

knyczbobolanum

Ojciec święty Benedykt XVI mianował arcybiskupa Kazimierza Nycza – kardynałem. Metropolita warszawski jako jedyny Polak wśród nominowanych przez papieża 24 nowych purpuratów, otrzyma kapelusz kardynalski 21 listopada w Watykanie podczas konsystorza z udziałem wszystkich ogłoszonych 20.X.2010 r. kardynałów.
Obecnie Kolegium Kardynalskie liczy 203 członków, z których 122 nie ukończyło jeszcze 80 lat i może uczestniczyć w konklawe.