- studia licencjackie -


POLITOLOGIA

- specjalności:
 

1) SPRAWY MIĘDZYNARODOWE I STUDIA WSCHODNIE

Studia łączą wiedzę z zakresu nauk politycznych, ekonomicznych, społecznych
i prawnych. Pozwalają poznać historię i współczesność społeczności międzynarodowej, rządzące nią mechanizmy, zwłaszcza w relacjach z krajami Europy Wschodniej, których znaczenie w polityce europejskiej wciąż wzrasta.

2) BEZPIECZEŃSTWO  PAŃSTWA

To wiedza z zakresu zarządzania organizacjami publicznymi dbającymi
o bezpieczeństwo osobiste i społeczne. Na takich ekspertów czekają sztaby reagowania kryzysowego administracji, struktury bezpieczeństwa organizacji gospodarczych, czy sztaby wojskowe oraz Narodowe Siły Rezerwowe.

3) MARKETING TERYTORIALNY

To budowanie zdolności konkurencyjnych miast i regionów. Budowanie marki, kształtowanie wizerunku. Takie kompetencje oczekiwane są przez  samorządy lokalne. Studia te uczą sztuki projektowania, wdrażania i atrakcyjnego realizowania promocji miejsc i ich zasobów.

Uzyskane przygotowanie pozwala na kontynuację studiów w zakresie znajomości problemów Europy Wschodniej na wielu kierunkach od politologii zaczynając na kulturoznawstwie kończąc.

Ramowy Program Studiów

Semestralny Program Zajęć

Plan zajęć na semestr I

Plan zajęć na semestr II

Regulamin praktyk