Instytut Liturgiki i Homiletyki KUL w przeddzień uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, 11 czerwca zaprasza na sympozjum naukowe nt. 250 lat kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce. W  dzień święta Serca Jezusowego KUL obchodzi Święto Patronalne. W trakcie sympozjum będzie można wysłuchać referatu ks. dr Włodzimierza Mocydlarza SJ – wykładowcy Collegium Bobolanum.
nspj plakat