dotycząca studiów i naboru na PWTW Collegium Bobolanum 

  • cały czas są wolne miejsca na wszystkie kierunki studiów: stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe i Jezuicki Uniwersytet Trzeciego Wieku;
  • lektoraty - języki starożytne biblijne podane są na stronie internetowej Uczelni bobolanum.edu.pl (i na portierni);
  • studia stacjonarne są bezpłatne dla studentów z obywatelstwem polskim, a studenci zagraniczni płacą 100 zł za semestr;
  • formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie internetowej Uczelni bobolanum.edu.pl (zakładka REKRUTACJA i poszczególny kierunek studiów) lub przyjść i wziąć z portierni;
  • inne dokumenty wymagane na studia są podane w formularzu zgłoszeniowym na 3 stronie;
  • dokumenty można w sierpniu składać na portierni i potem od 4 do 26 września w Sekretariacie w godzinach 9-15;
  • W przypadku innych zapytań prosimy o przejrzenie stron bobolanum.edu.pl lub kontakt, gdy Sekretariat będzie czynny - od 4 września w godzinach 9-15.