O. dr Marek Blaza SJ głosił homilie podczas obrad Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego od 3 do 13 września 2017 r. w Brzuchowicach pod Lwowem. Głównym tematem tegorocznych obrad było życie liturgiczne i modlitewne Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Do zadań kaznodziei Synodu należało głoszenie codziennie kazania podczas Boskiej Liturgii (Eucharystii) oraz przeprowadzenie dnia skupienia dla uczestników Synodu. Wszystko odbywało się po ukraińsku i w rycie bizantyjskim. Na Synod przybyli greckokatoliccy biskupi ukraińscy z całego świata, jak również jako goście biskupi rzymskokatoliccy z Ukrainy i inni zaproszeni biskupi Kościołów wschodnich. Jest to prawdopodobnie pierwszy przypadek w historii, aby kaznodzieją Synodu był duchowny, który nie jest narodowości ukraińskiej. O. Blaza podkreślił, że „jest to dowód, że dla biskupów greckokatolickich najważniejsze są kompetencje czy doświadczenie duszpasterskie, a nie czynniki etniczne”. Jego wieloletnie doświadczenie kapłana birytualisty zaangażowanego w duszpasterstwo greckokatolickie w Polsce może być ciekawe także dla biskupów rzymskokatolickich z Ukrainy.

O. Marek, jako kapłan-birytualista, posługuje w rycie bizantyjsko-ukraińskim i bizantyjsko-rumuńskim, zachowując przy tym swój rodzimy ryt łaciński. Na mocy dekretu metropolity przemysko-warszawskiego abp. Jana Martyniaka z 4 kwietnia 2007 r. został ustanowiony duszpasterzem akademickim dla młodzieży studenckiej obrządku greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego) w Warszawie. Swoje obowiązki spełnia we współpracy z parafią greckokatolicką p.w. bł. Mikołaja Czarneckiego przy ul. Domaniewskiej 20 w Warszawie.

Obecnie o. dr Blaza wykłada teologię ekumeniczną i dogmatyczną na Papieskim Wydziale Teologicznym Collegium Bobolanum w Warszawie, na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie, w Greckokatolickim Seminarium Duchownym we Lwowie oraz w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Wcześniej wykładał też w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

To wielka radość, że nasz profesor cieszy się takim zaufaniem i życzymy mu dalszych owoców w posłudze kapłańskiej i naukowej. Więcej informacji na stronie Laboratorium Więzi.