W naszym jezuickim wydawnictwie Rhetos w Warszawie-Falenicy została wydana kolejna z serii "Wiara i kultura" pozycja książkowa (194 strony) o. prof. dra hab. Józefa Kulisza SJ pt. Wiara i kultura miejscem apologii ludzkości. Jest to kolejna próba rozmowy o wierze z niewierzącymi.

We wstępie można przeczytać: "W Teilhardowej apologii ludzkości nie znajdujemy na pierwszym miejscu argumentów z apologetyki katolickiej – teologicznej tych czasów. Francuski jezuita nie mówi, że to, co mówią o świecie i o człowieku niewierzący ludzie nauki na podstawie badań przyrodniczych, jest nieprawdziwe tylko dlatego, że inaczej mówi o tym teologia. Teilhard de Chardin już w pierwszej połowie XX w. stosował sposób i metodę argumentacji, którą wskazywał teologom i ludziom nauki Jan Paweł II. A mianowicie, aby należycie uzasadnić stanowisko Kościoła, nie należy narzucać niewierzącym poglądów wynikających z wiary, ale interpretować i chronić wartości zakorzenione w samej naturze istoty ludzkiej, jak też, dodajmy, badanej rzeczywistości. I dopiero wtedy ukazać ich sens czy też możliwość spełnienia w tajemnicy wiary."

Naszemu profesorowi Collegium Bobolanum gratulujemy i życzymy wielu przekładów książki na inne języki, tak aby stała się jak najbardziej użyteczna w zlaicyzowanym świecie. Książkę można zakupić na stronie wydawnictwa Rhetos.

Więcej o publikacjach naukowych związanych z PWTW Collegium Bobolanum