30 października 2017 r. wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin ogłosił listę 13 uczelni, które otrzymają dodatkowe pieniądze na swoją działalność, za to, że w ostatnim czasie najbardziej poprawiły swój poziom naukowy. Podczas konferencji prasowej w resorcie nauki minister Gowin wyjaśnił, że podstawą rozdysponowania nagrody w wysokości 95 milionów złotych jest tegoroczna parametryzacja, w ramach której przeprowadzono kompleksową ocenę jakości działalności badawczo-rozwojowej szkół wyższych. Nagrodę otrzymują te uczelnie, które - choć gorzej wypadły w tegorocznym algorytmie podziału dotacji podstawowej dla uczelni - podniosły swój poziom naukowy. To grupa uczelni, które jeżeli chodzi o poprzedni algorytm finansowy dotyczący liczby studentów straciły, ale równocześnie zdecydowanie poprawiły wyniki badań naukowych. Przez wiele lat o tym, ile pieniędzy dostanie uczelnia, decydowała liczba studentów. "Od początku 2017 r. finansowane jest zmienione. Po pierwsze bierzemy pod uwagę nie ogólną liczbę studentów, a proporcję między liczbą studentów a liczbą pracowników naukowych" - powiedział szef resortu nauki. W algorytmie najlepiej wypadają więc te uczelnie, które zachowują proporcję nie więcej niż 13 studentów na pracownika naukowego. Minister Gowin wspólnie z wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim zastanawiali się, jak docenić podniesienie poziomu uczelni. Nagroda finansowa pochodzić będzie z rezerwy celowej ministra finansów przyznanej na wniosek MNiSW. Premier Morawiecki zdecydował jeszcze w tegorocznym budżecie znaleźć tę dodatkową kwotę więc nagroda trafi do uczelni jeszcze w tym roku.

Lista wyróżnionych uczelni:

- Uniwersytet Łódzki
- Uniwersytet Gdański
- Politechnika Gdańska
- Politechnika Śląska w Gliwicach
- Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Politechnika Częstochowska
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
- Politechnika Lubelska
- Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (Collegium Bobolanum i Collegium Joanneum)

Nasza uczelnia jest jedyną wyróżnioną w województwie mazowieckim! Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.