Z radością informujemy, że 13 listopada 2017 r. nasz wykładowca ks. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ otrzymał doktorat honoris causa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Trnawskiego w Bratysławie! Prof. Józef Kulisz SJ otrzymał tytuł za wkład w rozwój teologii fundamentalnej na Słowacji oraz za badania naukowe i rozwój studiów doktoranckich w zakresie teologii katolickiej na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Trnawie. Drugi tytuł został przyznany Emilowi Vani SJ za przygotowanie i rozwój naukowej i pedagogicznej koncepcji jezuickiej pracy apostolskiej w formie Instytutu Teologicznego i za pomoc jego transformacji na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Trnawie.

O. Józef Kulisz SJ urodził się w 1943 r. w Łopienniku Górnym i wstąpił do zakonu jezuitów w 1962 r. Nowicjat odbył w Kaliszu. W 1967 r. uzyskał licencjat z filozofii na jezuickiej uczelni w Krakowie. 2 lipca 1970 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W 1971 r. uzyskał magisterium z teologii na naszym Wydziale. Doktorat uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1975 r. Uroczystą profesję zakonną złożył w 1977 r. W 1985 r. otrzymał habilitację i przez dwie kadencje był dziekanem, a jedną prodziekanem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. W 1994 otrzymał tytuł profesorski. Jest profesorem teologii – wykłada na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie w Trnavie na Słowacji. Jest członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. W 2012 r. został powołany do grona ekspertów Narodowego Centrum Nauki. Jest zwyczajnym członkiem Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. O. Józef jest autorem wielu artykułów i pozycji książkowych, z których na szczególną uwagę zasługuje seria wydawnicza "Wiara i kultura". Głównym nurtem zainteresowań i twórczości naukowej jest teologia fundamentalna w kontekście naszej współczesności, zwłaszcza współczesnej filozofii religii i religioznawstwa. Treść teologiczna jest tu wyznaczana myślą Teilharda de Chardin. Jest jednym z niewielu w Polsce znawców myśli francuskiego jezuity Teilharda de Chardin.

Uniwersytet Trnawski (słow. Trnavská univerzita v Trnave) to słowacka publiczna uczelnia z siedzibą w Trnawie założona 25 marca 1992 r., która nawiązuje tradycją do dawnego Uniwersytetu Trnawskiego, założonego w 1635 r. Posiada Wydział Filozoficzny (Filozofická fakulta), Wydział Prawniczy (Právnická fakulta), Wydział Teologiczny (Teologická fakulta), Wydział Pedagogiczny (Pedagogická fakulta), Wydział Nauk o Zdrowiu i Pracy Socjalnej (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce).

Gratulacje dla ojca Józefa i niech Pan Bóg błogosławi na kolejne lata!

2017.11.13DoktoratHCKulisz22017.11.14DoktoratHCKulisz3

► Lectio Coram o. Józefa Kulisza SJ