Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie ma zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa ks. prof. dr. hab. Markowi Starowieyskiemu, która odbędzie się 12 grudnia 2017 roku (wtorek) o godz. 17.00 w budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 66. Jest to święto dla całego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Wstęp wolny.

Nadanie Doktoratu Honoris Causa to forma uznania działalności tego kapłana profesora na polu naukowym w Polsce i dydaktycznym w formację księży. Z tej okazji poświęcony został również ks. Starowieyskiemu numer specjalny Warszawskich Studiów Teologicznych. Ks. prof. Starowieyski (ur. 1937) jest wybitnym patrologiem i historykiem, specjalistą w dziedzinie literatury wczesnochrześcijańskiej. Wśród patrologów kapłan uważany jest za mentora, pasjonata, a nawet ojca patrologii, który stworzył jedyną w Europie Wschodniej bibliotekę patrystyczną przy seminarium warszawskim.

Był profesorem patrologii, łaciny i greki w Wyższym Seminarium Metropolitalnym w Warszawie. Pracował w watykańskiej Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego. Jest redaktorem serii patrologicznych „Źródła monastyczne” (38 tomów) i „Ojcowie żywi” (17 tomów). Opublikował m.in. dwutomowe Apokryfy Nowego Testamentu, Duchowość starożytnego monastycyzmu, Tradycje biblijne, Biblia w kulturze europejskiej, czy Khalil Gibran i jego "Prorok”. Jest współautorem Słownika wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

godz. 17.00
- powitanie gości - ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW

godz. 17.15
- laudacja - ks. prof. Waldemar Turek, Watykan

godz. 17.45
- nadanie doktoratu honoris causa ks. prof. dr. hab. Markowi Starowieyskiemu
            ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW – Collegium Joanneum
            ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ, Rektor PWTW – Collegium Bobolanum

godz. 18.00
- wykład doktora honoris causa ks. prof. dra hab. Marka Starowieyskiego

godz. 18.30
- słowo J.E. ks. kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza PWTW
- wystąpienia okolicznościowe
- zakończenie

godz. 19.00
- kolacja dla zaproszonych gości