W poniedziałek 15 stycznia 2018 r. zmarł nasz współbrat i długoletni wykładowca Collegium Bobolanum ks. dr hab. Tadeusz Wołoszyn SJ, prof. PWTW. Zmarł o godz. 19.40 w szpitalu w Warszawie. Odszedł do Pana w 87. roku życia, w 67. roku powołania zakonnego i w 57. roku kapłaństwa. 

Polecajmy zmarłego ojca Tadeusza Miłosiernemu Bogu i pamiętajmy również w modlitwie o jego bliskich.

Pogrzeb odbędzie się w najbliższy czwartek w Warszawie. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli na Mokotowie (ul. Rakowiecka 61) o godz. 11.00. Zapraszamy również studentów do udziału we mszy pogrzebowej (godziny rektorskie od 10.45 do godz. 13). Kondukt pogrzebowy wyruszy spod IV bramy Cmentarza na Powązkach o godz. 12.45.

NEKROLOG

2018.01.15Woloszyn Tadeusz

Tadeusz Wołoszyn urodził się 12 maja 1931 roku w Hucie Lubyckiej, w diecezji lubelskiej. Po zdaniu matury zgłosił się do zakonu Towarzystwa Jezusowego i rozpoczął nowicjat 17 sierpnia 1951 roku w Kaliszu. Pierwsze śluby złożył 18 sierpnia 1953 r. i przez kolejny rok przebywał w Starej Wsi, gdzie uzupełniał nauki humanistyczne. Dalej studiował filozofię w Krakowie (1954-1957) i teologię w Warszawie (1958-1962). Między studiami odbył roczną praktykę jako katecheta w Warszawie przy ul. Rakowieckiej.

Święcenia kapłańskie otrzymał 31 lipca 1961 roku w Warszawie przez posługę bpa Jerzego Modzelewskiego. Po ukończeniu czwartego roku teologii pozostał w kolegium jezuitów w Warszawie, uczył religii i współpracował z Centrum Katechetycznym. III probację odbył w Czechowicach Dziedzicach w roku 1965/66 pod kierunkiem o. Edwarda Bulandy SJ. Od roku 1966 kontynuował współpracę z Centrum Katechetycznym i studiował teologię pastoralną na ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Tam zdobył najpierw magisterium z teologii w zakresie socjologii religii, a w 1976 r. doktorat z teologii w zakresie socjologii moralności. Od 1972 roku był wizytatorem katechetycznym w prowincji oraz pomagał dyrektorowi Międzyprowincjalnego Centrum Katechetycznego. Prowadził wykłady z socjologii religii i z teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i na Akademii Teologii Katolickiej, gdzie był kierownikiem Katedry Socjologii Prawa oraz po przekształceniu na UKSW. Dnia 22 kwietnia 1977 roku złożył w Warszawie uroczystą profesję zakonną.

W 1990 roku uzyskał habilitację z nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii. Od 1991 roku był profesorem na PWTW. Od 1989 roku  przez kilka lat był  kapelanem więzienia przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie. W okresie współpracy z Centrum Katechetycznym był współautorem serii katechizmów „Bóg z nami” dla uczniów i podręczników metodycznych dla nauczycieli.

Prawie do końca swojego życia, także po przejściu na emeryturę, był zaangażowany na PWTW Collegium Bobolanum. Pod koniec grudnia 2017 roku zachorował i znalazł się w szpitalu MSWiA. Zmarł po kilku tygodniach choroby.