2018.01.23Blaza04

Cieszymy się i gratulujemy naszemu ojcu wykładowcy uznania za jego pracę duszpasterską i naukową w Kościele greckokatolickim!

23 stycznia 2018 r. o. dr Marek Blaza SJ podczas dorocznej kutii (odpowiednik spotkania opłatkowego w Kościele rzymskokatolickim) dla dekanatu warszawsko-lubelskiego archieparchii przemysko-warszawskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) podczas Boskiej Liturgii (Eucharystii) odprawianej pod przewodnictwem Metropolity Przemysko-Warszawskiego UKGK, abpa Eugeniusza Popowicza otrzymał dyplom honorowy (po ukraińsku Poczesna Hramota) za długoletnią pracę w Ukraińskim Kościele Greckokatolickim na polu naukowym i duszpasterskim. Uroczystość ta miała miejsce w cerkwi OO.Bazylianów na ul. Miodowej w Warszawie.

Udzielenie tej nagrody było wcześniej uzgodnione z o. Prowincjałem Prowincji Wiekopolsko-Mazowieckiej, o.Tomaszem Ortmannem SJ. Na podstawie wyżej wspomnianego dyplomu honorowego o. Marek Blaza otrzymał prawo noszenia napierśnego złotego krzyża z ozdobami, który stanowi nagrodę kościelną. Otrzymujący taką nagrodę ma prawo nosić złoty krzyż z ozdobami na szatach liturgicznych lub w ramach stroju chórowego.

O. dr Marek Blaza od 2001 roku wykłada w Seminarium Greckokatolickim pw. Ducha Świętego we Lwowie oraz na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie. W latach 1999-2004 pomagał w greckokatolickim duszpasterstwie akademickim w Lublinie. Od 2007 roku na mocy dekretu Metropolity Przemysko-Warszawskiego, abpa Jana Martyniaka został ustanowiony duszpasterzem dla studentów greckokatolickich w Warszawie. Swoje obowiązki spełnia, pomagając w duszpasterstwie parafii greckokatolickiej pw. bł. Mikołaja Czarneckiego przy ul. Domaniewskiej w Warszawie.

Oto treść dyplomu honorowego (po ukraińsku Poczesna Hramota):

DYPLOM

Przewielebnemu Ojcu Markowi Blazie

Pokój Tobie w Panu
Doceniając gorliwość Ojca dla chwały Bożej i dla dobra Kościoła Greckokatolickiego w Polsce i na Ukrainie, dziękując za gorliwą służbę naszemu Kościołowi, nagradzam Ojca dyplomem honorowym oraz złotym krzyżem z ozdobami. Niechaj miłościwy Pan szczodrze Ojcu wynagrodzi za wszystkie Jego dobre dzieła, dające Mu siłę i chęć, aby dalej się trudzić na chwałę Bożą i dla dobra całego Kościoła.
Błogosławieństwo Pańskie na Ciebie.


+ Eugeniusz Popowicz
Arcybiskup i Metropolita
Przemysko-Warszawski UKGK w Polsce

Przemyśl, 2 stycznia 2018 roku

2018.01.23Blaza01

2018.01.23Blaza02

2018.01.23Blaza03

2018.01.23Blaza05

2018.01.23Blaza06

2018.01.23Blaza07