BlazaKsiazka2018

Z radością informujemy, że o. dr Marek Blaza SJ, wykładowca naszej uczelni, wydał nową książkę pt. "Kościół w stanie epiklezy". Książka liczy aż 696 stron. Gratulujemy naszemu wykładowcy tak monumentalnego dzieła!

Jak napisał w recenzji ks. dr hab. Damian Wąsek: "Epikleza w teologii dogmatycznej i ekumenicznej najczęściej kojarzy się ze sporem o czas przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa podczas Eucharystii. Ten spór zajmował wielu teologów katolickich i prawosławnych. (…) Książka autorstwa o. Marka Blazy SJ stanowi niejako kontynuację studium nad epiklezą w polskiej teologii. Autor w sposób niezmiernie szczegółowy analizuje rozwój teologii epiklezy, przyjmując jako źródło swoich badań bizantyjską i rzymską tradycję liturgiczną. W swojej refleksji nie zatrzymuje się jednak jedynie na epiklezie eucharystycznej, związanej z prośbą o konsekrację darów, ale podejmuje się analizy podobnych epiklez w innych sakramentach i sakramentaliach oraz w innych modlitwach."

Z terminem epiklezy można zapoznać się na stronach Centrum Duchowości Benedyktyńskiej lub w Słowniczku Liturgicznym Przewodnika Katolickiego.

Książkę można nabyć na stronie Wydawnictwa WAM.