pixabay Makalu CC0 russia 3577024b

Gdy więc zmartwychwstał,
przypomnieli sobie
uczniowie Jego,
że to powiedział,
i uwierzyli Pismu
i słowu,
które wyrzekł Jezus.

J 1, 22

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia.

Niech Zmartwychwstały Chrystus
umacnia Was
we współdziałaniu
z Bożą łaską
szczególnie w czasach,
gdy przeżywamy
niepewność tego świata!

Dziękujemy jednocześnie za życzliwą współpracę z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie Collegium Bobolanum. Niech czas Wielkanocy będzie dla nas wszystkich czasem odnowienia i umocnienia nadziei, że Chrystus wszystko zwycięży!