Pinturicchio2018

Ja jestem
zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy,
choćby i umarł, żyć będzie.
                                              J 11, 25

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć serdeczne życzenia dla całej Społeczności Uczelnianej, wszystkim współpracownikom, sympatykom i przyjaciołom PWTW Collegium Bobolanum.

Niech życie i nadzieja, jaką przynosi Chrystus, będzie umocnieniem na wszystkie dni!

Dziękujemy jednocześnie za życzliwość, wsparcie i współpracę z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie Collegium Bobolanum.