Zapraszamy na comiesięczne spotkania organizowane przez Towarzystwo im. Stanisława ze Skarbimierza i forum Medfides dotyczące tematów z zakresu: wiara, medycyna, farmacja, biologia, etyka. Spotkania otwarte odbywają się w Collegium Bobolanum, ul. Rakowiecka 61, sala F.

Zaplanowane spotkania:

- W niedzielę 10 marca 2019 r., godz. 18.00 zapraszamy na wykład pt. "Śmierć mózgowa z punktu widzenia lekarza praktyka". Wykład wygłosi prof. dr hab. płk. Jan Talar.

- Niedziela, 14 kwietnia 2019  "Etyczne aspekty transplantologii" - ks. dr Artur Filipowicz SJ

 

Do tej pory w Collegium Bobolanum odbyły się już następujące wykłady:

 

W niedzielę 10 lutego 2019 r., godz. 18.00 odbył się wykład pt. "Prawne aspekty eutanazji", który wygłosił mgr Janusz Roszkiewicz (Zakład Praw Człowieka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Sąd Najwyższy).

20190210eutan

 

Niedziela, 13 stycznia 2019 godz. 18.00 - ks. prof. PWTW dr hab. Piotr Aszyk SJ - "Granice leczenia"

20190113granice leczenia

 

Niedziela, 9 grudnia 2018 - "Eutanazja jako problem społeczny" - ks. dr hab. Andrzej Kobyliński