2019.10.26 (sobota) godz. 19.00 Aula Wielka

"Modlitwa o Pokój" w ramach III Festiwalu Muzyka Wiary Muzyka Pokoju, w 33. rocznicę spotkania modlitewnego przywódców religii świata w Asyżu z Janem Pawłem II


2015.10.26 (poniedziałek) godz. 17.30 Aula Wielka Collegium Bobolanum przy ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie

Międzynarodowa konferencja naukowa "Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate" - pięćdziesiąt lat po (1965-2015)" część I. Sympozjum "Czas jubileuszy - czas nowego otwarcia" Prelegenci: ze strony żydowskiej Naczelny Rabin Rzymu Riccardo di Segni, ze strony chrześcijańskiej - biskup Grzegorz Ryś. Nawiązanie do soborowej deklaracji oraz 25-lecia istnienia Rady. https://www.prchiz.pl/prchizaktualnosci_2016_2017.html


https://www.prchiz.pl/prchizaktualnosci_2007_2015.html

7 - 10.X.2014: "Gdy Bóg znika" - cykl wykładów o. Roberta Kennedy'ego na zaproszenie Wydawnictwa Charaktery. 7.X, godz. 19.00 Warszawa, Aula Wielka Collegium Bobolanum, ul. Rakowiecka 61, 9.X, godz. 17.30 Kraków, Akademia Ignatianum, ul. Kopernika 26, 10.X, godz. 17.30 Kielce, Pallotyńskie Centrum Dialogu, Wychowania i Promocji, Karczówka. "Inne religie także mają swój udział w doświadczeniu Boskości, dogmaty to nie tyle odpowiedzi, co pytania ? twierdzi w książce "Dary zen dla chrześcijan" (Wydawnictwo Charaktery) o. Robert Kennedy SJ."


2.10.2013, środa, godz. 17.00 ul. Rakowiecka 61 (dolny kościół) Wspólna Radość Tory - spotkanie modlitewne chrześcijan i Żydów (program:) oraz sympozjum, godz. 18.00, aula PWT Collegium Bobolanum. Aktualny stan dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce. Dyskusja panelowa. Uczestnicy:

21.X.2014. Wspólna Radość Tory - doroczne spotkanie modlitewne chrześcijan i Żydów. Godz 17 00, ul. Rakowiecka 61, (dolny kościół). Program modlitwy: 
Relacja filmowa, część I i część Ib oraz część II - sympozjum o radości.


2008.04.01 Collegium Bobolanum, Aula Wielka im. S. Felczaka, godz. 9.15

20080401DzieciAbrahama

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Sekcja św. Andrzeja Boboli BOBOLANUM we współpracy z Laboratorium WIĘZI zorganizowało sesję naukową - Sympozjum teologiczne „Dzieci Abrahama. Koncepcje Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie.”, wtorek, 1 kwietnia 2008 r. o godz. 9.15 w Auli Wielkiej Sekcji "Bobolanum" Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 61 (wejście od ul. Św. Andrzeja Boboli). Wstęp wolny. Oto szczegółowy program i tematy referatów: 

PROGRAM 

  9.15   Powitanie uczestników sympozjum -  dr hab. Zbigniew Kubacki SJ – Kierownik Sekcji „Bobolanum” PWTW
  9.30   Koncepcja Boga w judaizmie - prof. Stanisław Krajewski
10.15   Koncepcja Boga w islamie -  Mufti Tomasz Miśkiewicz
11.00   Przerwa na kawę i herbatę
11.30   Koncepcja Boga w chrześcijaństwie -  dr hab. Zbigniew Kubacki SJ
12.15   Panel: Przeciwnicy, czy świadkowie wiary w jedynego Boga? - prowadzi: dr Zbigniew Nosowski – red. nacz. „Więzi”
13.00   Zakończenie