Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie organizuje 

KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORANTÓW

Cur musica sacra?

Czwartek 9 maja 2019 r., Warszawa – Bielany, ul. Dewajtis 3, sala św. Józefa

Program:

10.00 Powitanie: prof. dr hab. Krzysztof Pawlina Rektor PWTW
Wprowadzenie do konferencji: prof. dr hab. Andrzej Filaber Dyrektor Instytutu Szkolenia Organistów przy PWTW     

10.20 Referaty:
mgr lic. Michał Orlicki: Musica sacra w Biblii i tekstach Ojców Kościoła
mgr lic. Piotr Kurek: Musica sacra – czyli jaka? Sposoby rozumienia muzyki sakralnej w świetle współczesnej myśli teologicznej
mgr lic. Ryszard Bednarek: Święta muzyka – pieśń chwały, która trwa

11.20   Dyskusja

11.50   Przerwa na kawę

12.20 Referaty:
mgr lic. Kamil Banasik: Współczesna muzyka liturgiczna na przykładzie dorobku
mgr lic. Marcin Lorenc: Muzyka w służbie ewangelizacji. Pieśni i piosenki we wspólnotach Odnowy w Duchu Świętym
mgr lic. Paweł Filipczak: Zespoły śpiewacze w liturgii i życiu Kościoła rzymsko-katolickiego

13.20   Dyskusja

13.50   Podsumowanie konferencji

14.00   Obiad

PLAKAT