20190518MlodziWiaraPowolaniebanner

Collegium Joanneum i Collegium Bobolanum zapraszają na:

Sympozjum Naukowe 18 maja 2019, Warszawa, ul. Dewajtis 3

Młodzi, Wiara i Rozeznawanie Powołania

9.00 Msza koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią J.E. Kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza PWTW (kościół pokamedulski)
10.15 Rozpoczęcie - ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW
10.30 "Rozeznawanie woli Bożej" - ks. dr hab. Wacław Królikowski SJ
11.00 "Kryzys powołania: problem czy szansa na drodze rozwoju?" - ks. dr Tadeuszy Kotlewski SJ (PWTW)
11.30 "Powołanie do bycia singlem?" - ks. Stanisław Szlassa, Duszpasterz singli
12.00 Przerwa kawowa
12.30 Dyskusja panelowa pt. "Kościół (bez) młodzieży", dr Anna Buchner (PAN), Ignacy Dudkiewicz (Kontakt, KIK), Tomasz Rowiński (Christianitas), ks. dr hab. Krzysztof Siwek (DA św. Anny, UKSW), prowadzenie: ks. Przemysław Śliwiński (rzecznik prasowy AW)
14.00 Zakończenie i obiad

► Program