pixabay PixelMary CC0 background 3582895b

24 maja 2019 r. jezuita studiujący teologię na PWTW Collegium Bobolanum mgr inż. Mateusz Kowalcze SJ obronił w znakomitym stylu pracę doktorską z zakresu chemii analitycznej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie. Recenzenci pracy wnioskowali o nadanie mu stopnia naukowego doktora z wyróżnieniem. Świadkami wydarzenia byli Współbracia z Krakowa, Warszawy i Mysłowic, jak również Rodzina Mateusza i jego przyjaciele.

Praca pt. "Zastosowanie metod chemometrycznych w woltamperometrycznym badaniu wybranych pochodnych tlenowych terpenów pierścieniowych" została oceniona bardzo wysoko. Została ona przedstawiona w formie spójnego tematycznie cyklu 8 publikacji naukowych, które ukazały się w specjalistycznych czasopismach - sumaryczny Impact Factor tych artykułów wynosi 21,12, a suma punktów  przyznanych za te publikacje (wg Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) wynosi 255. Wszystkie badania wykonano w Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Jakubowskiej, prof. AGH.

Jest to pierwszy w naszej Prowincji doktorat przygotowany w tej formie (cykl publikacji); powstały w przeciągu niecałych trzech lat, równolegle do przeżywanej praktyki duszpasterskiej (KOSTKA) i teologii (Warszawa). Naszemu studentowi i nowemu Doktorowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych AMDG!

► Ogłoszenie o obronie pracy doktorskiej na stronie Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie

► Plakat o obronie