20190530Promocja

30 maja 2019 r. o godz. 17.30 w Kościele Seminaryjnym w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu odbyła się uroczysta promocja magistrów teologii, doktorów i doktorów habilitowanych. Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina w przemówieniu na początek uroczystości podziękował promotorom prac, recenzentom i profesorom za ich wieloletnią pracę, za przygotowanie tych, „którzy dojrzeli do tego, by o Bogu światu opowiadać”. Ks. Rektor skierował do nowo promowanych m.in. następujące słowa: „Nie wystarczy tylko stanąć, ale trzeba być drogowskazem być mocnym świadkiem, aby ludzie wiedzieli gdzie jest Chrystus, gdzie jest Bóg”.
Po przemówieniu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów. Dyplom doktora habilitowanego otrzymali z rąk ks. Rektora nasi jezuici: ks. Wacław Królikowski SJ oraz ks. Marek Blaza SJ. Następnie ślubowanie złożyli oraz dyplomy doktora świętej teologii otrzymali: p. Nelly Langer, s. Małgorzata Pagacz, oraz o. Janusz Pyda OP. Następnie dyplomy z tytułem magistra odebrało 20 księży, w tym nowo wyświęceni księża Archidiecezji Warszawskiej.

Ks. Wojciech Burzyński złożył podziękowania w imieniu promowanych, a na zakończenie celebrowano Mszę świętą.

Materiały wideo na stronie PWTW Collegium Joanneum
Materiały zdjęciowe na stronie Archidiecezji Warszawskiej