Photo by JESHOOTSCOM on Unsplash

► Drodzy Studenci,

Niedługo rozpoczniemy nowy rok akademicki 2020-2021. Zajęcia będą prowadzone w tradycyjnej formie w siedzibie Uczelni. Plany wykładów oraz zalecenia sanitarne zostaną wkrótce udostępnione na stronie internetowej uczelni.

► Obsługa Czytelników w Bibliotece Bobolanum

We wrześniu czytelnicy, którzy nie mieszkają w Kolegium, będą mogli zwracać książki i odbierać zamówione elektronicznie w wejściu do Auli Wielkiej po zgłoszeniu się do Pracownika Biblioteki (domofon przy portierni, nr 721 lub tel. kom.: 690-447-993) w następujące dni:

- w piątki, w godzinach od 14.00 do 15.30 (uwzględniane będą jedynie zamówienia elektroniczne wysłane do godziny 12.00);

- w soboty, w godzinach od 10.00 do 11.30 (realizowane będą tylko zamówienia elektroniczne wysłane do soboty, do godziny 8.30).

Książki będą wypożyczane Studentom studiów dziennych i zaocznych po okazaniu legitymacji studenckiej, a pozostałym Czytelnikom uprawnionym do korzystania z księgozbioru Biblioteki Bobolanum a nie mieszkającym w Kolegium, po okazaniu dowodu osobistego. Ograniczenia trybu pracy Biblioteki wynikają z rozporządzeń, które określają funkcjonowanie Uczelni w czasie epidemii. Czytelników obowiązuje stosowanie maski i dezynfekowanie dłoni płynem z dozownika (2020.06.23).

► Biorąc pod uwagę szczególną sytuację materialną związaną z pandemią oraz rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z dnia 18.03.2020) w sprawie pobierania opłat w II semestrze roku akademickiego 2019/2020 od studentów Rektor Colegium Bobolanum PWTW wydał 27 kwietnia 2020 ZARZĄDZENIE 2/2020 dotyczące zmniejszenia lub zwlolnienia z opłat (2020.04.27).

► Słowo o. Rektora Collegium Bobolanum PWTW na czas pandemii (2020.04.27).

Wszystkie zajęcia dydaktyczne na PWTW Collegium Bobolanum są odwołane od 12 marca do 13 czerwca 2020 włącznie, w tym m.in. zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, wszystkie spotkania, konferencje, lektoraty, kursy, studia formacyjne, zajęcia dla kleryków i biblioteka. Studia odbywają się jedynie w formie on-linezgodnie z rozporządzeniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lektorium w ramach studiów stacjonarnych jest aktualne, zgodnie z kalendarzem studiów. Należy skontaktować się z wykładowcą w celu wyboru tematu pracy. Temat należy tak dobrać, aby można było napisać pracę na podstawie materiałów dostępnych on-line.

► Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą starać się o przyznanie pomocy materialnej zgodnie z Regulaminem Studiów. Należy złożyć następujący WNIOSEK. Pełna informacja na stronie Stypendia i pomoc materialna.

► Prosimy kontaktować się z prowadzącymi zajęcia (np. regularnie zaglądać na tę stronę studiów on-line: bobolanum.moodle.org.pl, sprawdzać e-maile, uczestniczyć w zajęciach poprzez Zoom). Te różne platformy komunikacyjne pozwalają kontrolować każdego użytkownika kiedy ostatnio się zalogował.

► Materiały odnośnie wszystkich przedmiotów i studiów są uzupełniane i aktualizowane. Sposób prowadzenia zajęć on-line każdy prowadzący dostosowuje indywidualnie ze studentami swojego kursu.

Wszyscy studenci i wykładowcy mają założone konta. Każdy otrzymał e-mail z instrukcjami do pierwszego logowania:

- od (Nadawca): Admin Collegium Bobolanum
- o Temacie: "Platforma e-learningowa: Nowe konto użytkownika"

Ci, którzy jeszcze nie zalogowali się na platformę e-learningową, to czas najwyższy, aby zrobić ten krok. Jeśli ktoś nie otrzymał e-maila o logowaniu, to proszę sprawdzić w skrzynce e-mail zakładkę SPAM. Po otwarciu tego e-maila należy postępować zgodnie z instrukcjami. Jeśli ktoś nie otrzymał takiego emaila, albo pomyłkowo skasował to proszę skontaktować się z Sekretariatem Uczelni.

Informacje szczegółowe...

► Sposób logowania

Wejdź na stronę: https://bobolanum.moodle.org.pl/ i kliknij „Zaloguj się”
- Podaj najpierw login (można używać zarejestrowanego e-maila albo wpisać małymi literami bez polskich liter imię.nazwisko np. pawel.slaskiewicz
- Jeśli używasz osobistego komputera można zaznaczyć „Zapamiętaj login”
- „Zaloguj się”

Jednorazowe hasła, które trzeba zmienić przy pierwszym logowaniu rozsyłane są e-mailem. Jeśli ktoś nie otrzyma hasła do 24 marca, to proszę od 25 marca kontaktować się z sekretariatem uczelni.

 

► Sposób wylogowania

Po udanym logowaniu i zakończeniu pracy z platformą e-learningową można wylogować się z platformy:
- W prawym górnym rogu okienka kliknij na swoje imię i nazwisko, a następnie kliknij na „Wyloguj”.