pixabay StockSnap CC0 laptop 2557468s

Lektorium to okres obejmujący siedem lub osiem dni w każdym semestrze (przy czym co najmniej pięć z nich jest roboczych), podczas którego student studiów stacjonarnych przygotowuje jeden esej na pierwszym roku studiów, a dwa eseje na kolejnych latach studiów. Studentów studiów stacjonarnych ostatniego roku lektorium nie obejmuje.

Warunkiem zaliczenia roku lub semestru na studiach stacjonarnych jest zaliczenie lektorium określonym w planie studiów i przez wykładowcę.

W ramach lektorium, które jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu w sesji egzaminacyjnej, jest napisanie jednego eseju na pierwszym roku studiów i dwóch esejów na pozostałych latach studiów. Każdy esej ma liczyć od 4 do 5 stron standardowych (czyli między 7200 a 9000 znaków liczonych wraz ze spacjami) i ma być napisany w oparciu o literaturę wyznaczoną przez wykładowcę nieprzekraczającą 100 stron. Powyższy wymóg dotyczący lektorium nie obejmuje ostatniego roku studiów. Pozostałe ustalenia zasad zaliczania lektorium leżą w kompetencjach Kierownika ds. studiów stacjonarnych lub innego pracownika naukowego wyznaczonego przez Rektora Collegium Bobolanum.