Aszyk201807

Pax Christi,

Szanowni Studenci, Szanowni Państwo,

W ostatnich tygodniach wspólnota akademicka Collegium Bobolanum, nasze rodziny, osoby nam bliskie i my sami doświadczamy uciążliwych skutków pandemii. Troska o zdrowie i życie wymusiły duże zmiany w funkcjonowaniu Uczelni, szczególnie w jej wymiarze dydaktycznym. Powrót do sal wykładowych w tym semestrze jest – jak się zdaje – mało prawdopodobny. Dlatego też w naszej aktywności i wzajemnych relacjach zostaliśmy zmuszeni do korzystania ze środków technicznych, które jednak nie zastąpią bezpośredniego kontaktu między nami.

Niemożliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych i egzaminów tradycyjnymi metodami, wymusiła na nas zmodyfikowanie dotychczasowych form nauczania i zaliczania poszczególnych przedmiotów. W związku z tym sesje egzaminacyjne, zarówno sesji zimowej, jak i letniej roku akademickiego 2019/2020 zostają przedłużone. Nie planujemy na razie wydłużenia samego roku akademickiego.

Pandemia znacząco wpłynęła na sytuację ekonomiczną nas wszystkich. Dlatego też podjąłem decyzję o zawieszeniu większości pobieranych opłat od Państwa lub przynajmniej ich zmniejszenia. O szczegółach zmian zostaniecie Państwo poinformowani w najbliższych dniach osobnym e-mailem przez odpowiednich Dyrektorów odpowiedzialnych za poszczególne formy studiów.

Nie wszystko da się z góry przewidzieć lub zadekretować, prosimy więc, by zgłaszać wszelkie sprawy wymagające wyjaśnienia lub pojawiające się problemy, którym Władze Uczelni na bieżąco będą próbowały zaradzić.

Choć aktualna sytuacja jest dużym wyzwaniem dla nas wszystkich, staje się też ona okazją do rozwoju i nabywania nowych umiejętności. Dlatego z nadzieją patrzę w przyszłość życząc Państwu wszelkiego dobra, zdrowia i bezmiaru Bożych łask.

Rektor Collegium Bobolanum
prof. PWTW dr hab. Piotr Aszyk SJ

2020/04/27