Z radością informujemy o trzech ważnych nominacjach, które dotyczą ks. Rektora i naszych wykładowców.

Pawlina2018

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie 15 maja został wybrany przewodniczącym Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk tworzy 30 teologów z różnych ośrodków naukowych w Polsce, którzy oceniają i inicjują badania naukowe dotyczące wiary religijnej jako ważnego zjawiska w świecie, jak również badania dotyczące przekonań religijnych oraz ich uzasadnień. Ten rodzaj badań zaliczany jest w tradycji europejskiej do dyscypliny zwanej teologią. Komitet Nauk Teologicznych PAN istnieje od 2003 roku.

 

Blaza2017

Ks. Marek Blaza SJ został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Papieskim Wydziale Teologicznym dekretem Wielkiego Kanclerza PWTW ks. abp. Metropolity Warszawskiego kard. Kazimierza Nycza. Senat PWTW złożył wniosek w tej sprawie 4 marca 2020 r. Kongregacja Wychowania Katolickiego wydała nihil obstat 29 kwietnia 2020 roku. Dekret został wręczony ks. prof. PWTW dr. hab. Markowi Blazie SJ przez Wielkiego Kanclerza 16 maja 2020 r. po uroczystościach św. Andrzeja Boboli w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie.

 

Krolikowski2019

Ks. dr hab. Wacław Królikowski SJ 14 maja 2020 r. został mianowany przez o. Generała jezuitów na Rektora Kolegium Jezuitów w Krakowie, które jest również Międzynarodowym Centrum Formacji. Oprócz funkcji Rektora o. Królikowski będzie również pełnił obowiązki Delegata o. Prowincjała ds. Formacji, Konsultora oraz Admonitora o. Prowincjała. Zmiana funkcji nastąpi w czasie wakacji.