Z powodu wprowadzenia strefy czerwonej w Warszawie na uczelni obowiązują następujące ustalenia:

- Zajęcia Jezuickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są odwołane do momentu odwołania czerwonej strefy.

- Czwartkowe Konferencje Bobolanum są zawieszone do odwołania.

- Biblioteka Bobolanum funkcjonuje według ograniczeń opublikowanych na stronie Biblioteki.

- Od soboty 17 października 2020 wszystkie zajęcia (studia niestacjonarne, podyplomowe, formacja sióstr, studia stacjonarne, Jezuicka Szkoła Biblijna, lektoraty) odbywają się on-line. Sekretariat jest fizycznie zamknięty, ale można kontaktować się w godzinach pracy e-mailowo lub przez telefon.

- Wszystkie wykłady odbywają się w formie on-line - spotkaniu w wykładowcą na platformie Zoom. Wszystkie wykłady odbywają się o czasie i w dniu zgodnym ze zwykłym planem zajęć, gdy wykłady odbywały się w aulach.

► Wykładowcy otrzymują instrukcję jak zorganizować wykład na Zoom'ie.

► Jak studenci mogą uczestniczyć w wykładzie?

0. Przed zajęciami zainstalować aplikację Zoom na komputerze lub telefonie (nie trzeba mieć założonego konta by dołączać do wykładów)

1. Zarezerwować sobie czas zgodnie z planem zajęć.

2. O czasie, w którym rozpoczyna się wykład uruchomić na komputerze lub telefonie aplikację Zoom i wybrać opcję "Join a Meeting"

3. Wpisać 10-cyfrowy numer Meeting ID, który jest niejako numerem wirtualnego pokoju, w którym wykładowca będzie miał swoje wszystkie wykłady:

Wykładowca Meeting ID  Uwagi dodatkowe
Adamczewski SJ, ks. Witold 301 323 4526  
Bachrynowski, Szymon 489 549 7660  bezpośredni stały link do wykładów
Bakalarski, Krzysztof 604 033 5777  
Blaza SJ, ks. Marek 949 293 8615  wysyła linki na każde spotkanie
Fehler, Włodzimierz 422 240 7044  bezpośredni stały link do wykładów
Filipowicz SJ, ks. Artur 792 502 3281  
Frejusz, Kamilla 536 325 6700  
Gardocki SJ, ks. Dariusz 479 772 3758  
Karnawalski SJ, ks. Michał 486 801 2016  
Kasiłowski SJ, ks. Piotr 953 300 9249  
Kobyliński SJ, ks. Rafał 239 003 0534  
Kotlewski SJ, ks. Tadeusz 827 366 3110   
Krocin, Agnieszka 469 787 9841  
Królikowski SJ, ks. Wacław 325 836 3156  bezpośredni stały link do wykładów
Kubacki SJ, ks. Zbigniew 754 047 5785  
Kulisz SJ, ks. Józef 291 968 9642  
Ludwisiak SJ, ks. Tomasz 243 799 7362

zajęcia zawieszone do odwołania
bezpośredni stały link do wykładów

Miazek, ks. Jan  -  zajęcia w innej formie
Paruzel, Robert 430 061 9093  
Pniewski, Jan 272 260 9193  
Seremak SJ, ks. Jerzy 714 836 5578   
Sokołowski SJ, ks. Marek 405 577 4629  
Staniewicz, ks. Piotr 885 907 3161  
Strugiński SJ, ks. Rafał 802 127 8046  wyśle stałe łącze do każdych zajęć
Szydłowski, ks. Piotr 243 654 0050  
Tomaszewski SJ, ks. Maciej  739 045 8392  
Wawer SJ, ks. Robert 672 465 5674  bezpośredni stały link do wykładów
Więckowska, Agnieszka 290 098 1919  
Wojtczak-Szyszkowski, Jerzy 276 271 6698  bezpośredni stały link do wykładów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identyfikatory pozostałych wykładowców są stopniowo publikowane na tej stronie.

4. Poniżej wpisać swoje imię i nazwisko i klawisz "Join"

5. Wpisać hasło, czyli tzw. Meeting Passcode, który jest podany przez Sekretariat uczelni, nacisnąć "OK", nacisnąć "Join with Video" (jeśli mamy nielimitowany transfer danych) lub "Join without Video" (jeśli mamy ograniczony limit internetu)

6. Nacisnąć "Call Over Internet"

7. Jeśli chcemy zabrać głos należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Spacji w trakcie wypowiedzi

Jeśli po 40 minutach połączenie zostanie przerwane, to wykładowca jeszcze raz za chwilę znowu umożliwi dołączenie się do wykładu pod tym samym numerem i hasłem.

Gdyby były trudności prosimy kontaktować się telefonicznie z sekretariatem.