Wprowadzamy na naszej Uczelni Elektroniczną Legitymację Studencką. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. nr 224 z dnia 08.12.2006 poz. 1634) Uczelnia pobiera za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej opłatę w wysokości 17 zł. Prosimy studentów studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich roczników o dokonanie odpowiedniej wpłaty na konto Uczelni.