Msza rozpoczęła się z 20 min. opóźnieniem ze względu na trudności w dotarciu spowodowane Czarnym Marszem. W licznej koncelebrze znaleźli się abp Henryk Hoser, bp Piotr Jarecki, bp diecezji drohiczyńskiej Tadeusz Pikus i bp pomocniczy diecezji łowickiej Wojciech Osial, oraz niemal 80 kapłanów w większości wykładowców na PWTW. o. Wiceprowincjał Leszek Mądrzyk SJ jako delegat o. Prowincjała (Zastępca Wielkiego Wicekanclerza PWTW), który teraz przebywa na Kongregacji Generalnej w Rzymie. Z naszych współbraci przybyli na inaugurację o. Zbigniew Kubacki SJ Rektor PWTW - Collegium Bobolanum, o. Robert Bujak SJ, Rektor Kolegium, o. Waldemar Borzyszkowski SJ Proboszcz i Kustosz Sanktuarium św. Andrzeja Boboli oraz spore grono jezuitów wykładowców Collegium Bobolanum. Z Krakowa z Akademii Ignatianum dołączył do uroczystości o. dr Stanisław Łucarz SJ. W homilii ks. Kardynał Nycz podkreślił jak ważny dla teologa jest duchowy osobisty kontakt z Bogiem. Akademicką część uroczystości (od godz. 17.30) prowadzili na przemian Rektor PWTW - Collegium Joanneum ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina oraz Rektor PWTW - Collegium Bobolanum o. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ. W obecności większości rektorów i przedstawicieli warszawskich uczelni oraz zaproszonych notabli studenci pierwszego roku, w tym scholastycy z Towarzystwa Jezusowego, złożyli ślubowanie i otrzymali indeksy. Dostojną inaugurację dopełniły krótkie przemówienie przedstawiciela studentów I roku studiów i wykład inauguracyjny prof. dr hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego pt. "Zaburzenia komunikacji międzyludzkiej przyczyną izolacji i cierpienia". Na zakończenie J.E. Ks. Kard. Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz PWTW udzielił wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa na rozpoczynający się rok akademicki. Po oficjalnych uroczystościach można było porozmawiać przy kolacji serwowanej w podziemiach seminarium.

 

więcej na stronie: Archidiecezji Warszawskiej http://archwwa.pl/aktualnosci/nowy-rok-akademicki-na-pwtw-rozpoczety/

i na: http://www.pwtw.pl/