Ukazał się kolejny numer kwartalnika naukowego „Studia Bobolanum” 1 (2018). W nowym numerze znalazły się aż trzy artykuły wykładowców z naszej uczelni:

► Marek Blaza SJ - Matka Boża w teologii prawosławnej

► Dariusz Gardocki SJ - Mariologia w ujęciu teologii wyzwolenia

► Zbigniew Kubacki SJ - Teologia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w ujęciu Jacka Bolewskiego SJ

► Piotr Kasiłowski SJ - Hymn o Chrystusie (Flp 2,6-11)

► Kamilla Frejusz - Fundament Ćwiczeń duchowych jako inspiracja myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego

Czasopismo naukowe w całości lub poszczególne artykuły lub starsze numery kwartalnika można przeczytać lub bezpłatnie pobrać na stronie bobolanum.pl lub zakupić na stronie jezuickiego Wydawnictwa Rhetos.