Ukazał się kolejny numer kwartalnika naukowego „Studia Bobolanum” 3 (2017). Składają się na niego głównie materiały konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat:
"Teraźniejszość i przyszłość społeczeństwa informacyjnego", która odbyła się 1 czerwca 2017 roku na PWTW Collegium Bobolanum, ul. Rakowiecka 61. Jest to próba odpowiedzi na wyzwania nowoczesnych technologii informacyjnych i Internetu. Artykuły podejmują dyskusję na te tematy za pomocą języka mniej technicznego, a bardziej ukierunkowanego na zagadnienia z zakresu teologii, politologii i nauk społecznych. Całe czasopismo naukowe lub poszczególne artykuły lub starsze numery kwartalnika można przeczytać na stronie bobolanum.pl lub zakupić na stronie jezuickiego Wydawnictwa Rhetos.