Dotychczas pełnił funkcję Delegata Ojca Generała ds. Międzyprowincjalnych Domów Rzymskich Towarzystwa Jezusowego, w skład których wchodzą: Papieski Uniwersytet Gregoriański, Papieski Instytut Biblijny, Papieski Instytut Wschodni, Obserwatorium Watykańskie, Civiltà Cattolica, a także międzynarodowe kolegia jezuickie w Rzymie. O. Sosa pełnił również funkcję Konsultora w Konsulcie Generalnej. Mówi po hiszpańsku, włosku, angielsku, rozumie także język francuski. O. Generał zakonu jezuitów, zgodnie ze statutami naszej uczelni, przejął po poprzednim Generale o. Adolfo Nicolasie SJ funkcję Wielkiego Wicekanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

 

 

O. Arturo Marcelino Sosa Abascal urodził się w Caracas w Wenezueli 12 listopada 1948 roku. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w 1966 roku. Otrzymał licencjat z filozofii na Katolickim Uniwersytecie Andrés Bello (UCAB) w Caracas w 1972 r. Teologię studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Otrzymał święcenia kapłańskie w 1977 r. W 1990 r. uzyskał tytuł doktora nauk politycznych na Uniwersytecie Centralnym Wenezueli (Universidad Central de Venezuela). O. Arturo Sosa poświęcił swoje życie badaniom i nauczaniu. Zajmował różne stanowiska w środowisku uniwersyteckim. Był profesorem i członkiem Rady Katolickiej Fundacji Andrés Bello i rektorem Katolickiego Uniwersytetu w Táchira. Prowadził badania i nauczał w dziedzinie nauk politycznych w wielu ośrodkach i instytucjach, takich jak Katedra Współczesnej Teorii Polityki i Departament Zmian Społecznych w Wenezueli na Wydziale Nauk Społecznych. Był koordynatorem apostolatu społecznego i w tym samym czasie Dyrektorem Socjalnego Centrum Gumilla, centrum badań i działań społecznych jezuitów w Wenezueli. W latach 1996 – 2004 o. Sosa pełnił funkcję Prowincjała jezuitów w Wenezueli. W 2004 r., będąc już profesorem Departamentu Wenezuelskiej Myśli Politycznej Katolickiego Uniwersytetu w Táchira, został zaproszony jako wizytujący profesor przez Centrum Studiów Latynoamerykańskich na Uniwersytecie Georgetown w Stanach Zjednoczonych. Podczas 35. Kongregacji Generalnej w 2008 r. o. Generał Adolfo Nicolás SJ mianował o. Arturo Konsultorem Generalnym, z siedzibą w Wenezueli. W 2014 r. o. Sosa dołączył do wspólnoty Kurii Generalnej, gdzie powierzona mu została funkcja Delegata ds. Międzyprowincjalnych Domów Rzymskich Towarzystwa Jezusowego, którą sprawował do czasu wyboru na Generała. Życzymy nowemu o. Generałowi i naszemu Wielkiemu Wicekanclerzowi wszelkich łask Bożych!