PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY W WARSZAWIE

zaprasza na konferencję naukową w ramach cyklu

DYSPUTY DOMINIKAŃSKO-JEZUICKIE” na temat Misterium Maryi

7 grudnia 2017 r. w czwartek o godz. 930-1330, Collegium Bobolanum przy ul. Rakowieckiej 61

Plan Dysputy

9.30 – Powitanie

9.45-10.15 – Bogusław Kochaniewicz OP: Mariologia w początkach chrześcijaństwa

10.15-10.45 – Marek Blaza SJ: Matka Boża w teologii prawosławnej

10.45-11.15 – Dariusz Gardocki SJ: Maryja w teologii wyzwolenia

11.15-11.45 – Przerwa na kawę

11.45-12.15 – Paweł Krupa OP: Wielka kłótnia o Niepokalane Poczęcie NMP w średniowieczu

12.15-12.45 – Zbigniew Kubacki SJ: Teologia Niepokalanego Poczęcia w mariologii Jacka Bolewskiego SJ

12.45-13.30 Dyskusja panelowa

Wstęp wolny, a szczególnie zapraszamy doktorantów i studentów 3 roku teologii i wyższych roczników.

Plakat

W czwartek 23 listopada 2017 r. o godz. 19.00 w Auli Wielkiej Collegium Bobolanum zapraszamy na promocję książki „Rok ważnych pytań”. Książka ma czterech autorów:

Krzysztof Ołdakowski SJ - ksiądz, dziennikarz
Małgorzata Kownacka - dziennikarka Polskiego Radia
Marek Sztomberski - psycholog, trener biznesu
Krzysztof Bazyl - fotograf, podróżnik, coach

Odpowiadają oni na 52 ważne życiowe pytania w różnych perspektywach: duchowej, psychologicznej, rodzinno-społecznej i artystycznej. 

Czy można kochać innych, nie kochając siebie?
Jakie są granice tolerancji?
Sprawiedliwość czy miłosierdzie?
Kiedy przyjemność staje się pułapką?
Na powyższe pytania wielu próbowało już odpowiadać. Są one z gatunku tych, które ciągle powracają. W ich przypadku dobra odpowiedź to taka, która pozwala zyskać nową perspektywę i rozszerzyć pole widzenia. Autorzy, którzy się z nimi mierzą, zaskakują nas swoim świeżym spojrzeniem i oryginalnym podejściem do znanych problemów. Każdy z nich pochodzi z innego środowiska, każdy ma własny bagaż doświadczeń. Właśnie ze spotkania tych wyrazistych osobowości zrodził się "Rok ważnych pytań".

Przypominają: Na ważne pytania nie ma jednej odpowiedzi. Na ważne pytania odpowiada się przez całe życie.

Zachęcają także czytelnika do udzielenia osobistej odpowiedzi. Oczywiście spotkanie będzie połączone z możliwością nabycia książki. Dystrybucją zajmie się nasza księgarnia WAM. Książka dostępna jest również na stronie Wydawnictwa WAM.

Z radością informujemy, że 13 listopada 2017 r. nasz wykładowca ks. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ otrzymał doktorat honoris causa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Trnawskiego w Bratysławie! Prof. Józef Kulisz SJ otrzymał tytuł za wkład w rozwój teologii fundamentalnej na Słowacji oraz za badania naukowe i rozwój studiów doktoranckich w zakresie teologii katolickiej na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Trnawie. Drugi tytuł został przyznany Emilowi Vani SJ za przygotowanie i rozwój naukowej i pedagogicznej koncepcji jezuickiej pracy apostolskiej w formie Instytutu Teologicznego i za pomoc jego transformacji na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Trnawie.

O. Józef Kulisz SJ urodził się w 1943 r. w Łopienniku Górnym i wstąpił do zakonu jezuitów w 1962 r. Nowicjat odbył w Kaliszu. W 1967 r. uzyskał licencjat z filozofii na jezuickiej uczelni w Krakowie. 2 lipca 1970 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W 1971 r. uzyskał magisterium z teologii na naszym Wydziale. Doktorat uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1975 r. Uroczystą profesję zakonną złożył w 1977 r. W 1985 r. otrzymał habilitację i przez dwie kadencje był dziekanem, a jedną prodziekanem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. W 1994 otrzymał tytuł profesorski. Jest profesorem teologii – wykłada na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie w Trnavie na Słowacji. Jest członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. W 2012 r. został powołany do grona ekspertów Narodowego Centrum Nauki. Jest zwyczajnym członkiem Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. O. Józef jest autorem wielu artykułów i pozycji książkowych, z których na szczególną uwagę zasługuje seria wydawnicza "Wiara i kultura". Głównym nurtem zainteresowań i twórczości naukowej jest teologia fundamentalna w kontekście naszej współczesności, zwłaszcza współczesnej filozofii religii i religioznawstwa. Treść teologiczna jest tu wyznaczana myślą Teilharda de Chardin. Jest jednym z niewielu w Polsce znawców myśli francuskiego jezuity Teilharda de Chardin.

Uniwersytet Trnawski (słow. Trnavská univerzita v Trnave) to słowacka publiczna uczelnia z siedzibą w Trnawie założona 25 marca 1992 r., która nawiązuje tradycją do dawnego Uniwersytetu Trnawskiego, założonego w 1635 r. Posiada Wydział Filozoficzny (Filozofická fakulta), Wydział Prawniczy (Právnická fakulta), Wydział Teologiczny (Teologická fakulta), Wydział Pedagogiczny (Pedagogická fakulta), Wydział Nauk o Zdrowiu i Pracy Socjalnej (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce).

Gratulacje dla ojca Józefa i niech Pan Bóg błogosławi na kolejne lata!

2017.11.13DoktoratHCKulisz22017.11.14DoktoratHCKulisz3

► Lectio Coram o. Józefa Kulisza SJ

30 października 2017 r. wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin ogłosił listę 13 uczelni, które otrzymają dodatkowe pieniądze na swoją działalność, za to, że w ostatnim czasie najbardziej poprawiły swój poziom naukowy. Podczas konferencji prasowej w resorcie nauki minister Gowin wyjaśnił, że podstawą rozdysponowania nagrody w wysokości 95 milionów złotych jest tegoroczna parametryzacja, w ramach której przeprowadzono kompleksową ocenę jakości działalności badawczo-rozwojowej szkół wyższych. Nagrodę otrzymują te uczelnie, które - choć gorzej wypadły w tegorocznym algorytmie podziału dotacji podstawowej dla uczelni - podniosły swój poziom naukowy. To grupa uczelni, które jeżeli chodzi o poprzedni algorytm finansowy dotyczący liczby studentów straciły, ale równocześnie zdecydowanie poprawiły wyniki badań naukowych. Przez wiele lat o tym, ile pieniędzy dostanie uczelnia, decydowała liczba studentów. "Od początku 2017 r. finansowane jest zmienione. Po pierwsze bierzemy pod uwagę nie ogólną liczbę studentów, a proporcję między liczbą studentów a liczbą pracowników naukowych" - powiedział szef resortu nauki. W algorytmie najlepiej wypadają więc te uczelnie, które zachowują proporcję nie więcej niż 13 studentów na pracownika naukowego. Minister Gowin wspólnie z wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim zastanawiali się, jak docenić podniesienie poziomu uczelni. Nagroda finansowa pochodzić będzie z rezerwy celowej ministra finansów przyznanej na wniosek MNiSW. Premier Morawiecki zdecydował jeszcze w tegorocznym budżecie znaleźć tę dodatkową kwotę więc nagroda trafi do uczelni jeszcze w tym roku.

Lista wyróżnionych uczelni:

- Uniwersytet Łódzki
- Uniwersytet Gdański
- Politechnika Gdańska
- Politechnika Śląska w Gliwicach
- Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Politechnika Częstochowska
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
- Politechnika Lubelska
- Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (Collegium Bobolanum i Collegium Joanneum)

Nasza uczelnia jest jedyną wyróżnioną w województwie mazowieckim! Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

3-5 listopada 2017 r., od piątku do niedzieli, PWTW Collegium Bobolanum współorganizowało w Centrum Duchowości p. w. św. Ignacego Loyoli w Częstochowie XXXVII Kurs Duchowości Ignacjańskiej: Jak się lepiej modlić - Wokół Addycji do Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli. Nasi wykładowcy o. Wacław Królikowski SJ wygłosił konferencję pt. "Ogólny kontekst i cel Addycji",  o. Józef Augustyn SJ konfernecję pt. "Dyscyplina prowadząca do wolności i miłości" i o. Tadeusz Kotlewski SJ wygłosił konferencję pt. "Dostosowanie warunków zewnętrznych do modlitwy".

Kurs współorganizowali:

Centrum Duchowości p. w. św. Ignacego Loyoli w Częstochowie

Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie

- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum

PLAN KURSU

W naszym jezuickim wydawnictwie Rhetos w Warszawie-Falenicy została wydana kolejna z serii "Wiara i kultura" pozycja książkowa (194 strony) o. prof. dra hab. Józefa Kulisza SJ pt. Wiara i kultura miejscem apologii ludzkości. Jest to kolejna próba rozmowy o wierze z niewierzącymi.

We wstępie można przeczytać: "W Teilhardowej apologii ludzkości nie znajdujemy na pierwszym miejscu argumentów z apologetyki katolickiej – teologicznej tych czasów. Francuski jezuita nie mówi, że to, co mówią o świecie i o człowieku niewierzący ludzie nauki na podstawie badań przyrodniczych, jest nieprawdziwe tylko dlatego, że inaczej mówi o tym teologia. Teilhard de Chardin już w pierwszej połowie XX w. stosował sposób i metodę argumentacji, którą wskazywał teologom i ludziom nauki Jan Paweł II. A mianowicie, aby należycie uzasadnić stanowisko Kościoła, nie należy narzucać niewierzącym poglądów wynikających z wiary, ale interpretować i chronić wartości zakorzenione w samej naturze istoty ludzkiej, jak też, dodajmy, badanej rzeczywistości. I dopiero wtedy ukazać ich sens czy też możliwość spełnienia w tajemnicy wiary."

Naszemu profesorowi Collegium Bobolanum gratulujemy i życzymy wielu przekładów książki na inne języki, tak aby stała się jak najbardziej użyteczna w zlaicyzowanym świecie. Książkę można zakupić na stronie wydawnictwa Rhetos.

Więcej o publikacjach naukowych związanych z PWTW Collegium Bobolanum

24 października 2017 r. we wtorek o godz. 12.00 odbędzie się ta uroczystość na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (ul. Dewajtis 5, Alua Jana Pawła II). Cieszymy się, że praca medialna tego jezuity zostaje doceniona nawet w środowisku naukowym! Zapraszamy do uczestnictwa. Wstęp wolny.

25 października o. Lombardi weźmie udział w konferencji naukowej na temat teologii środków społecznego przekazu w naukach o mediach i wygłosi wykład (o. godz. 10.15). Konferencja odbędzie się na UKSW z racji 25-lecia Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa istniejącego na Wydziale Teologicznym. Wstęp wolny

► Obszerne materiały z uroczystości wręczenia dyplomu na stronie Konferencji Episkopatu Polski i również na stronie misericors.org

► Strona UKSW

► Strona PAP