ZKubWrowp

O. Zbigniew Kubacki SJ wydał w ramach Serii Bobolanum kolejną pozycję naukową - studium: Wprowadzenie do teologii religii, Wydawnictwo Rhetos 2018, 307 stron. Jeden z recenzentów, ks. dr hab. Krystian Kałuża opisuje: "Pierwszy rozdział ... to historyczna panorama ukazująca stosunek Kościoła do kwestii zbawienia niechrześcijan na przestrzeni wieków celem uchwycenia prawdziwego sensu aksjomatu 'poza Kościołem nie ma zbawienia'. W pozostałych trzech rozdziałach Kubacki podejmuje zasadnicze kwestie żywo dyskutowane we współczesnej teologii religii. Dotyczą one: rozumienia jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa (rozdz. II); rozumienia jedyności i powszechności zbawczej Kościoła (rozdz. III); oraz rozumienia zbawczej roli religii niechrześcijańskich w Bożym planie zbawienia (rozdz. IV). Jak w recenzji napisał o. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ, książka ta w duchu syntezy i klarowności "...jest syntetycznym ujęciem tego, co w poprzednich monografiach przedstawione zostało w sposób dogłębny i analityczny." Gratulujemy!

KSIĄŻKA DO POBRANIA W PDF - BEZPŁATNIE

ZKubWrowt

AndreasBobolaMartyrium

 

W  2020 roku 16 maja obchodzimy 363. rocznicę męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli, jezuity, Patrona naszej Uczelni. Jest On też patronem na trudne czasy. Przyszło mu żyć, gdy mieszkańcy Rzeczpospolitej doświadczali różnorakich zagrożeń, ale odważnie niestrudzenie działał dla miłości Boga, bliźniego i Ojczyzny.

Modlimy się za Jego wstawiennictwem i życzymy wszystkim studentom, pracownikom i wykładowcom naszej Uczelni tej samej odwagi i niestrudzenia w pokonywaniu trudności dzisiaj, w tak zmienionych warunkach studiowania.

Niech dobry Bóg da nam, za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli, siłę i pracowitość, abyśmy potrafili ten kryzysowy czas przekuć na jeszcze większą chwałę Bożą,ku radości oraz zbudowaniu nas wszystkich!

Z całego serca życzy wspólnota akademicka jezuitów Collegium Bobolanum

 

16 maja 2020 r. w sobotę obchodzimy Uroczystość św. Andrzeja Boboli, który jest patronem naszej uczelni. Zapraszamy na uroczyste obchody wspólnie z Parafią pw. św. Andrzeja Boboli przy Sanktuarium Narodowym św. Andrzeja Boboli na ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie, w dzielnicy Mokotów.

W tym dniu są to również uroczystości odpustowe ku czci św. Andrzeja Boboli SJ, męczennika - Patrona Polski, Warszawy oraz naszej parafii.

O godz. 18.00 jest główna uroczysta Msza odpustowa.

16 maja również przypomina nam o innych bardzo ważnych wydarzeniach:

- 12. rocznica uroczystego ogłoszenia kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej w Warszawie Narodowym Sanktuarium (2008)

- 18. rocznica ogłoszenia św. Andrzeja Boboli Patronem Polski (2002)

- 32. rocznica erygowania Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (1988)

- 40. rocznica rekonsekracji kościoła Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie (gdzie mieszkał św. Andrzej Bobola) przez kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia (1980)

- 63. rocznica ogłoszenia encykliki Piusa XII o św. Andrzeju Boboli Invicti athletae Christi (1957)

- 82. rocznica kanonizacji św. Andrzeja Boboli i 80. rocznica przybycia relikwii św. Andrzeja Boboli do Kolegium Jezuitów (1938)

- 102. rocznica odzyskania niepodległości Polski (1918)

- 102. rocznica powrotu jezuitów do Warszawy (1918)

- 346. rocznica wyboru Jana Sobieskiego na króla przez szlachtę podczas sejmu elekcyjnego (1674)

- 363. rocznica męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli (1657)

Jest to dzień rektorski i studenci zwolnieni są z zajęć. Zapraszamy wszystkich do modlitwy za wstawiennictwem naszego Patrona o Boże błogosławieństwo na naszej uczelni, wszystkich studentów, wykładowców, pracowników i wszystkie osoby, do których sięga działalność Papieskiego Wydziału Teologicznego Collegium Bobolanum.

15 maja 2018 r. we wtorek o godz. 18.00 w Collegium Bobolanum (Sala B) wykład w języku angielskim prof. Augustinusa Gianto SJ pt. "Narrative sequence in Biblical Hebrew". Prof. Augustinus jest wykładowcą Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. Jest uznanym w świecie badaczem starożytnej literatury semickiej, w tym biblijnej. Wykład jest skierowany do osób, które starają się zrozumieć składnię języka hebrajskiego biblijnego. Organizatorem i moderatorem spotkania był nasz wykładowca o. Michał Karnawalski SJ.

Plakat 9 maja 1 s

O. dr Tadeusz Kotlewski SJ weźmie udział w dyskusji panelowej na wykładzie otwartym Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie cyklu „Duchowość dla Warszawy”. Wykład  odbędzie się w środę 9 maja o godzinie 19.00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej (ul. Krakowskie Przedmieście 66). Wykład pt. „Zdrowa duchowość a religijność neurotyczna” wygłoszą państwo Monika i Marcin Gajdowie, znani psychoterapeuci i rekolekcjoniści. Po wykładzie odbędzie się dyskusja panelowa z udziałem prelegentów oraz o. dra Tadeusza Kotlewskiego, jezuity, wykładowcy teologii duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym Collegium Bobolanum. Spotkanie poprowadzi s. dr Judyta Pudełko, wykładowca Papieskiego Wydziału. Wstęp wolny - zapraszamy.

2018.04.21SympozjumPWTW

Zapraszamy w sobotę, 21 kwietnia 2018 r. na doroczne sympozjum naukowe dla studentów seminariów afiliowanych do PWTW pod tytułem: „Czy Polska poradzi sobie bez Kościoła? W 100-lecie odzyskania niepodległości”.

Wykłady wygłoszą prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW), który przedstawi wkład Kościoła w odzyskanie niepodległości; prof. dr hab. Wojciech Roszkowski (ISP PAN), który poruszy temat „Kościół a wolność w III RP; ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (UKSW), który zmierzy się z pytaniem „Czy religia może obyć się bez polityki?”. Konferencję zakończy dyskusja panelowa „Czy Polska poradzi sobie bez Kościoła” z udziałem prof. Anieli Dylus, dra Dariusza Karłowicza, red. Michała Szułdrzyńskiego, dra Macieja Roszkowskiego OP oraz red. Tomasza Królaka z KAI.

"W kontekście rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości chcemy poruszyć temat niepodległości w dwóch wymiarach: wewnętrznym i zewnętrznym. Raz odzyskana niepodległość nie jest przecież raz i na zawsze. W obu tych wymiarach trzeba ją nieustannie pielęgnować i żyć tak, by jej nie utracić. Poprzez przypomnienie wydarzeń i kontekstów historycznych chcemy zadziałać wychowawczo na przyszłych kapłanów. W historii walki o niepodległość wielu księży oddało swoje życie, poświęcało się dla uratowania ducha wolności w narodzie. O tym musi wiedzieć młode pokolenie księży, bo posługa kapłańska dotyczy życia duchowego oraz życia społecznego. Chcąc wychowywać przyszłych kapłanów chcemy ukazać im perspektywę tego zaangażowania również w życie Narodu i Ojczyzny." – wyjaśnił ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor PWTW.

Uczestnikami konferencji będą przede wszystkim kandydaci na księży z sześciu afiliowanych przez PWTW seminariów duchownych oraz świeccy studenci a także wszyscy zainteresowani. Konferencja jest otwarta. Wstęp wolny. Miejsce sympozjum – aula PWTW Collegium Joanneum w Warszawie, ul. Dewajtis 3.

fot.MichalKlosinskiSJ75rocznicakanonizacji

Zapraszamy do naszego Sanktuarium św. Andrzeja Boboli z okazji 82. rocznicy kanonizacji św. Andrzeja Boboli, Patrona naszej Uczelni, Patrona Polski i Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Rakowieckiej w Warszawie (Mokotów) w piątek 17 kwietnia AD 2020.

W sanktuarium spoczywają zachowane w całości relikwie św. Andrzeja. 13 marca 2002 roku watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na prośbę Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, ustanowiła św. Andrzeja Bobolę, kapłana i męczennika, drugorzędnym patronem Polski. Święty jest patronem metropolii warszawskiej, archidiecezji białostockiej i warmińskiej, diecezji drohiczyńskiej, łomżyńskiej, pińskiej i płockiej.

 Przygotowania do obchodów 80. rocznicy w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli

► Opracowanie historyczne wydarzenia kanonizacji w 1938 r. na portalu HISTMAG.org

Opracowanie historyczne wydarzeń związanych ze św. Andrzejem Bobolą

Relacja z obchodów 75. rocznicy kanonizacji