20170407FR

Zapraszamy na 7 kwietnia godz. 9.00 do PWTW Collegium Bobolanum Aula Wielka

Przedpołudnie - spotkania otwarte:
-Powitanie (g. 9:00),
-Prelekcje wprowadzające w popołudniowe panele tematyczne:
I. Duchowość papieża Franciszka,
II. Zarządzanie i komunikacja w Kościele,
III. Adhortacja Amoris Laetitia - jej znaczenie dla podejścia duszpasterskiego,
IV. Ubodzy i działalność społeczna Kościoła

-Obiad (g. 13:00)

Popołudnie - spotkania zamknięte:
-Warsztaty w grupach tematycznych z udziałem zaproszonych gości (g.14:00),
-Podsumowanie prac w grupach tematycznych,
-Msza święta (~g.18:00),
-Kolacja i spotkanie braterskie we wspólnocie jezuitów.


NASI GOŚCIE: Michał Górski (Sant'Egidio), Tadeusz Kotlewski SJ (Bobolanum), Jarosław Mikuczewski SJ
(Ignatianum), Stanisław Nowak OP (DOL), Zbigniew Nosowski (Więź), Barbara Olejnik RCSJ (Jezuickie
Centrum Społeczne W Akcji), ks. Damian Wąsek (UPJPII), Wiktoria Wróblewska (SGH)

W okresie Bożego Narodzenia w sposób szczególny przeżywamy tajemnicę Bożego wcielenia i to, że Narodzony Jezus przynosi pokój całemu światu. Jest to wezwanie dla nas katolików, aby podjąć misję budowania pokoju począwszy od nas samych, i od innych, którzy wierzą w Boga. Dlatego Kościół katolicki podejmuje regularnie wysiłek budowania porozumienia z judaizmem, jedności z wyznaniami chrześcijańskimi i podejmowania relacji z islamem. Dlatego też, po liturgicznym okresie świąt Bożego narodzenia, Episkopat w Polsce ustanowił obchodzony co roku Dzień Judaizmu, po którym następuje tydzień modlitw o jedność chrześcijan, i który kończy się Dniem Islamu. Collegium Bobolanum od lat stara się podejmować wysiłek pozytywnego kształtowania relacji pomiędzy wielkimi religiami. Organizuje wspólne spotkania, modlitwy i konferencje.

Dotychczas w Collegium Bobolanum odbyły się następujące wydarzenia dotyczące relacji z judaizmem...

Czytaj więcej...

Ukazał się nowy numer naszego czasopisma naukowego Studia Bobolanum 28 (2017) 1. Trzy numery kwartalnika wydawane są w języku polskim, a ostatni numer czwarty wydawany w roku zawiera artykuły naukowe w językach obcych. Zachęcamy do zakupu tego numeru i poprzednich w Wydawnictwie Rhetos. Numery archiwalne Studiów Bobolanum z poprzednich lat znajdują się do pobrania w formacie PDF na stronie bobolanum.pl

Wielki Kanclerz PWTW ks. kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski po otrzymaniu nihil obstat Kongregacji Wychowania Katolickiego mianował Dekretem z dnia 18 stycznia 2017 roku ks. dr hab. Piotra Aszyka SJ na stanowisko Profesora Nadzwyczajnego w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Również na PWTW Collegium Joanneum, nowym profesorem nadzwyczajnym został ks. dr hab. Robert Skrzypczak. Gratulujemy!

pixabay Makalu CC0 russia 3577024b

Gdy więc zmartwychwstał,
przypomnieli sobie
uczniowie Jego,
że to powiedział,
i uwierzyli Pismu
i słowu,
które wyrzekł Jezus.

J 1, 22

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia.

Niech Zmartwychwstały Chrystus
umacnia Was
we współdziałaniu
z Bożą łaską
szczególnie w czasach,
gdy przeżywamy
niepewność tego świata!

Dziękujemy jednocześnie za życzliwą współpracę z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie Collegium Bobolanum. Niech czas Wielkanocy będzie dla nas wszystkich czasem odnowienia i umocnienia nadziei, że Chrystus wszystko zwycięży!

„Ja przyszedłem na świat jako światło,
aby każdy, kto we Mnie wierzy,
nie pozostawał w ciemności.” (J 12,46)

 NativityCave

 

Radosnych Świąt
Narodzenia Jezusa Chrystusa

i błogosławieństwa Bożego
w nowym roku 2020

życzą jezuici, pracownicy i studenci

Papieskiego Wydziału Teologicznego
w Warszawie

Collegium Bobolanum!