BlazaKsiazka2018

Z radością informujemy, że o. dr Marek Blaza SJ, wykładowca naszej uczelni, wydał nową książkę pt. "Kościół w stanie epiklezy". Książka liczy aż 696 stron. Gratulujemy naszemu wykładowcy tak monumentalnego dzieła!

Jak napisał w recenzji ks. dr hab. Damian Wąsek: "Epikleza w teologii dogmatycznej i ekumenicznej najczęściej kojarzy się ze sporem o czas przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa podczas Eucharystii. Ten spór zajmował wielu teologów katolickich i prawosławnych. (…) Książka autorstwa o. Marka Blazy SJ stanowi niejako kontynuację studium nad epiklezą w polskiej teologii. Autor w sposób niezmiernie szczegółowy analizuje rozwój teologii epiklezy, przyjmując jako źródło swoich badań bizantyjską i rzymską tradycję liturgiczną. W swojej refleksji nie zatrzymuje się jednak jedynie na epiklezie eucharystycznej, związanej z prośbą o konsekrację darów, ale podejmuje się analizy podobnych epiklez w innych sakramentach i sakramentaliach oraz w innych modlitwach."

Z terminem epiklezy można zapoznać się na stronach Centrum Duchowości Benedyktyńskiej lub w Słowniczku Liturgicznym Przewodnika Katolickiego.

Książkę można nabyć na stronie Wydawnictwa WAM.

29 stycznia 2018 r. na oficjalnej stronie Stolicy Apostolskiej ukazała się w sześciu językach Konstytucja Apostolska "Veritatis gaudium" o uniwersytetach i wydziałach studiów kościelnych, podpisana przez papieża Franciszka 8 grudnia 2017 r. w Rzymie. Konstytucja Apostolska "Radość prawdy" nowelizuje po prawie 40 latach podobny dokument Jana Pawła II - Konstytucję Apostolską "Sapientia Christiana" o uniwersytetach i wydziałach kościelnych, Rzym, 15 kwietnia 1979 r. Czekamy na polskie tłumaczenie nowej Konstytucji.

Więcej informacji na stronach:
Stolica Apostolska - Tekst Konstytucji w języku angielskim, włoskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i portugalskim
Radio Watykańskie - Informacja Radia Watykańskiego
GloriaTV - Video z konferencji prasowej
Informacja na stronie kosciol.wiara.pl

2018.01.23Blaza04

Cieszymy się i gratulujemy naszemu ojcu wykładowcy uznania za jego pracę duszpasterską i naukową w Kościele greckokatolickim!

23 stycznia 2018 r. o. dr Marek Blaza SJ podczas dorocznej kutii (odpowiednik spotkania opłatkowego w Kościele rzymskokatolickim) dla dekanatu warszawsko-lubelskiego archieparchii przemysko-warszawskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) podczas Boskiej Liturgii (Eucharystii) odprawianej pod przewodnictwem Metropolity Przemysko-Warszawskiego UKGK, abpa Eugeniusza Popowicza otrzymał dyplom honorowy (po ukraińsku Poczesna Hramota) za długoletnią pracę w Ukraińskim Kościele Greckokatolickim na polu naukowym i duszpasterskim. Uroczystość ta miała miejsce w cerkwi OO.Bazylianów na ul. Miodowej w Warszawie.

Udzielenie tej nagrody było wcześniej uzgodnione z o. Prowincjałem Prowincji Wiekopolsko-Mazowieckiej, o.Tomaszem Ortmannem SJ. Na podstawie wyżej wspomnianego dyplomu honorowego o. Marek Blaza otrzymał prawo noszenia napierśnego złotego krzyża z ozdobami, który stanowi nagrodę kościelną. Otrzymujący taką nagrodę ma prawo nosić złoty krzyż z ozdobami na szatach liturgicznych lub w ramach stroju chórowego.

O. dr Marek Blaza od 2001 roku wykłada w Seminarium Greckokatolickim pw. Ducha Świętego we Lwowie oraz na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie. W latach 1999-2004 pomagał w greckokatolickim duszpasterstwie akademickim w Lublinie. Od 2007 roku na mocy dekretu Metropolity Przemysko-Warszawskiego, abpa Jana Martyniaka został ustanowiony duszpasterzem dla studentów greckokatolickich w Warszawie. Swoje obowiązki spełnia, pomagając w duszpasterstwie parafii greckokatolickiej pw. bł. Mikołaja Czarneckiego przy ul. Domaniewskiej w Warszawie.

Oto treść dyplomu honorowego (po ukraińsku Poczesna Hramota):

DYPLOM

Przewielebnemu Ojcu Markowi Blazie

Pokój Tobie w Panu
Doceniając gorliwość Ojca dla chwały Bożej i dla dobra Kościoła Greckokatolickiego w Polsce i na Ukrainie, dziękując za gorliwą służbę naszemu Kościołowi, nagradzam Ojca dyplomem honorowym oraz złotym krzyżem z ozdobami. Niechaj miłościwy Pan szczodrze Ojcu wynagrodzi za wszystkie Jego dobre dzieła, dające Mu siłę i chęć, aby dalej się trudzić na chwałę Bożą i dla dobra całego Kościoła.
Błogosławieństwo Pańskie na Ciebie.


+ Eugeniusz Popowicz
Arcybiskup i Metropolita
Przemysko-Warszawski UKGK w Polsce

Przemyśl, 2 stycznia 2018 roku

2018.01.23Blaza01

2018.01.23Blaza02

2018.01.23Blaza03

2018.01.23Blaza05

2018.01.23Blaza06

2018.01.23Blaza07

PWTW Collegium Bobolanum wraz z PWTW Collegium Joanneum organizuje Konferencję 23 stycznia 2018 (wtorek) godz. 16.30-18.30 (Dom Arcybiskupów Warszawskich, sala konferencyjna, budynek C, Warszawa, ul. Miodowa 17/19)

► Konferencja naukowa "J.E. ks. kard. Józef Glemp: nieznane fakty i dokumenty", a o 19.00 msza św. w archikatedrze i modlitwa przy grobie Prymasa. Wstęp wolny.

Zaproszenie na stronie Archidiecezji

TRANSMISJA MSZY ŚW. ON-LINE (start 23.01.2018 g. 19.00)

► ZAPROSZENIE

2018.01.23GlempA

2018.01.23GlempB

► PROGRAM KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się 23 stycznia 2018 roku (wtorek) w Domu Arcybiskupów Warszawskich (sala konferencyjna, budynek C); Warszawa, ul. Miodowa 17/19

godz.  16.30 – powitanie: ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW
           słowo wstępne: J. E. Kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski

godz.  16.50 – referaty:

  • Prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW), Prymas Józef Glemp w teczkach IPN
  • Dr Milena Kindziuk (UKSW), Okoliczności postawienia krzyża „prymasowskiego” w Katyniu w 1988 r.
  • Dr hab. Paweł Skibiński (UW), Spuścizna prymasa Józefa Glempa jako źródło historyczne
  • Dr Rafał Łatka (IPN Warszawa), Prymas Józef Glemp wobec opozycji politycznej (1981-89)
  • Ks. dr hab. Władysław Wyszowadzki (Londyn), Wizyta kard. J. Glempa w Wielkiej Brytanii w 1985 r.
  • Dr Zbigniew Stanuch (IPN Szczecin), Wizyty prymasa Glempa na Pomorzu Zachodnim

godz. 18.20 – zakończenie konferencji i przejście na Mszę św.

godz. 19.00 – Msza św. w intencji śp. Kard. Józefa Glempa w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie

W poniedziałek 15 stycznia 2018 r. zmarł nasz współbrat i długoletni wykładowca Collegium Bobolanum ks. dr hab. Tadeusz Wołoszyn SJ, prof. PWTW. Zmarł o godz. 19.40 w szpitalu w Warszawie. Odszedł do Pana w 87. roku życia, w 67. roku powołania zakonnego i w 57. roku kapłaństwa. 

Polecajmy zmarłego ojca Tadeusza Miłosiernemu Bogu i pamiętajmy również w modlitwie o jego bliskich.

Pogrzeb odbędzie się w najbliższy czwartek w Warszawie. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli na Mokotowie (ul. Rakowiecka 61) o godz. 11.00. Zapraszamy również studentów do udziału we mszy pogrzebowej (godziny rektorskie od 10.45 do godz. 13). Kondukt pogrzebowy wyruszy spod IV bramy Cmentarza na Powązkach o godz. 12.45.

NEKROLOG

2018.01.15Woloszyn Tadeusz

Tadeusz Wołoszyn urodził się 12 maja 1931 roku w Hucie Lubyckiej, w diecezji lubelskiej. Po zdaniu matury zgłosił się do zakonu Towarzystwa Jezusowego i rozpoczął nowicjat 17 sierpnia 1951 roku w Kaliszu. Pierwsze śluby złożył 18 sierpnia 1953 r. i przez kolejny rok przebywał w Starej Wsi, gdzie uzupełniał nauki humanistyczne. Dalej studiował filozofię w Krakowie (1954-1957) i teologię w Warszawie (1958-1962). Między studiami odbył roczną praktykę jako katecheta w Warszawie przy ul. Rakowieckiej.

Święcenia kapłańskie otrzymał 31 lipca 1961 roku w Warszawie przez posługę bpa Jerzego Modzelewskiego. Po ukończeniu czwartego roku teologii pozostał w kolegium jezuitów w Warszawie, uczył religii i współpracował z Centrum Katechetycznym. III probację odbył w Czechowicach Dziedzicach w roku 1965/66 pod kierunkiem o. Edwarda Bulandy SJ. Od roku 1966 kontynuował współpracę z Centrum Katechetycznym i studiował teologię pastoralną na ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Tam zdobył najpierw magisterium z teologii w zakresie socjologii religii, a w 1976 r. doktorat z teologii w zakresie socjologii moralności. Od 1972 roku był wizytatorem katechetycznym w prowincji oraz pomagał dyrektorowi Międzyprowincjalnego Centrum Katechetycznego. Prowadził wykłady z socjologii religii i z teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i na Akademii Teologii Katolickiej, gdzie był kierownikiem Katedry Socjologii Prawa oraz po przekształceniu na UKSW. Dnia 22 kwietnia 1977 roku złożył w Warszawie uroczystą profesję zakonną.

W 1990 roku uzyskał habilitację z nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii. Od 1991 roku był profesorem na PWTW. Od 1989 roku  przez kilka lat był  kapelanem więzienia przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie. W okresie współpracy z Centrum Katechetycznym był współautorem serii katechizmów „Bóg z nami” dla uczniów i podręczników metodycznych dla nauczycieli.

Prawie do końca swojego życia, także po przejściu na emeryturę, był zaangażowany na PWTW Collegium Bobolanum. Pod koniec grudnia 2017 roku zachorował i znalazł się w szpitalu MSWiA. Zmarł po kilku tygodniach choroby.

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie ma zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa ks. prof. dr. hab. Markowi Starowieyskiemu, która odbędzie się 12 grudnia 2017 roku (wtorek) o godz. 17.00 w budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 66. Jest to święto dla całego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Wstęp wolny.

Nadanie Doktoratu Honoris Causa to forma uznania działalności tego kapłana profesora na polu naukowym w Polsce i dydaktycznym w formację księży. Z tej okazji poświęcony został również ks. Starowieyskiemu numer specjalny Warszawskich Studiów Teologicznych. Ks. prof. Starowieyski (ur. 1937) jest wybitnym patrologiem i historykiem, specjalistą w dziedzinie literatury wczesnochrześcijańskiej. Wśród patrologów kapłan uważany jest za mentora, pasjonata, a nawet ojca patrologii, który stworzył jedyną w Europie Wschodniej bibliotekę patrystyczną przy seminarium warszawskim.

Był profesorem patrologii, łaciny i greki w Wyższym Seminarium Metropolitalnym w Warszawie. Pracował w watykańskiej Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego. Jest redaktorem serii patrologicznych „Źródła monastyczne” (38 tomów) i „Ojcowie żywi” (17 tomów). Opublikował m.in. dwutomowe Apokryfy Nowego Testamentu, Duchowość starożytnego monastycyzmu, Tradycje biblijne, Biblia w kulturze europejskiej, czy Khalil Gibran i jego "Prorok”. Jest współautorem Słownika wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

godz. 17.00
- powitanie gości - ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW

godz. 17.15
- laudacja - ks. prof. Waldemar Turek, Watykan

godz. 17.45
- nadanie doktoratu honoris causa ks. prof. dr. hab. Markowi Starowieyskiemu
            ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW – Collegium Joanneum
            ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ, Rektor PWTW – Collegium Bobolanum

godz. 18.00
- wykład doktora honoris causa ks. prof. dra hab. Marka Starowieyskiego

godz. 18.30
- słowo J.E. ks. kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza PWTW
- wystąpienia okolicznościowe
- zakończenie

godz. 19.00
- kolacja dla zaproszonych gości

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY W WARSZAWIE

zaprasza na konferencję naukową w ramach cyklu

DYSPUTY DOMINIKAŃSKO-JEZUICKIE” na temat Misterium Maryi

7 grudnia 2017 r. w czwartek o godz. 930-1330, Collegium Bobolanum przy ul. Rakowieckiej 61

Plan Dysputy

9.30 – Powitanie

9.45-10.15 – Bogusław Kochaniewicz OP: Mariologia w początkach chrześcijaństwa

10.15-10.45 – Marek Blaza SJ: Matka Boża w teologii prawosławnej

10.45-11.15 – Dariusz Gardocki SJ: Maryja w teologii wyzwolenia

11.15-11.45 – Przerwa na kawę

11.45-12.15 – Paweł Krupa OP: Wielka kłótnia o Niepokalane Poczęcie NMP w średniowieczu

12.15-12.45 – Zbigniew Kubacki SJ: Teologia Niepokalanego Poczęcia w mariologii Jacka Bolewskiego SJ

12.45-13.30 Dyskusja panelowa

Wstęp wolny, a szczególnie zapraszamy doktorantów i studentów 3 roku teologii i wyższych roczników.

Plakat