W czwartek 23 listopada 2017 r. o godz. 19.00 w Auli Wielkiej Collegium Bobolanum zapraszamy na promocję książki „Rok ważnych pytań”. Książka ma czterech autorów:

Krzysztof Ołdakowski SJ - ksiądz, dziennikarz
Małgorzata Kownacka - dziennikarka Polskiego Radia
Marek Sztomberski - psycholog, trener biznesu
Krzysztof Bazyl - fotograf, podróżnik, coach

Odpowiadają oni na 52 ważne życiowe pytania w różnych perspektywach: duchowej, psychologicznej, rodzinno-społecznej i artystycznej. 

Czy można kochać innych, nie kochając siebie?
Jakie są granice tolerancji?
Sprawiedliwość czy miłosierdzie?
Kiedy przyjemność staje się pułapką?
Na powyższe pytania wielu próbowało już odpowiadać. Są one z gatunku tych, które ciągle powracają. W ich przypadku dobra odpowiedź to taka, która pozwala zyskać nową perspektywę i rozszerzyć pole widzenia. Autorzy, którzy się z nimi mierzą, zaskakują nas swoim świeżym spojrzeniem i oryginalnym podejściem do znanych problemów. Każdy z nich pochodzi z innego środowiska, każdy ma własny bagaż doświadczeń. Właśnie ze spotkania tych wyrazistych osobowości zrodził się "Rok ważnych pytań".

Przypominają: Na ważne pytania nie ma jednej odpowiedzi. Na ważne pytania odpowiada się przez całe życie.

Zachęcają także czytelnika do udzielenia osobistej odpowiedzi. Oczywiście spotkanie będzie połączone z możliwością nabycia książki. Dystrybucją zajmie się nasza księgarnia WAM. Książka dostępna jest również na stronie Wydawnictwa WAM.

Z radością informujemy, że 13 listopada 2017 r. nasz wykładowca ks. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ otrzymał doktorat honoris causa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Trnawskiego w Bratysławie! Prof. Józef Kulisz SJ otrzymał tytuł za wkład w rozwój teologii fundamentalnej na Słowacji oraz za badania naukowe i rozwój studiów doktoranckich w zakresie teologii katolickiej na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Trnawie. Drugi tytuł został przyznany Emilowi Vani SJ za przygotowanie i rozwój naukowej i pedagogicznej koncepcji jezuickiej pracy apostolskiej w formie Instytutu Teologicznego i za pomoc jego transformacji na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Trnawie.

O. Józef Kulisz SJ urodził się w 1943 r. w Łopienniku Górnym i wstąpił do zakonu jezuitów w 1962 r. Nowicjat odbył w Kaliszu. W 1967 r. uzyskał licencjat z filozofii na jezuickiej uczelni w Krakowie. 2 lipca 1970 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W 1971 r. uzyskał magisterium z teologii na naszym Wydziale. Doktorat uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1975 r. Uroczystą profesję zakonną złożył w 1977 r. W 1985 r. otrzymał habilitację i przez dwie kadencje był dziekanem, a jedną prodziekanem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. W 1994 otrzymał tytuł profesorski. Jest profesorem teologii – wykłada na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie w Trnavie na Słowacji. Jest członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. W 2012 r. został powołany do grona ekspertów Narodowego Centrum Nauki. Jest zwyczajnym członkiem Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. O. Józef jest autorem wielu artykułów i pozycji książkowych, z których na szczególną uwagę zasługuje seria wydawnicza "Wiara i kultura". Głównym nurtem zainteresowań i twórczości naukowej jest teologia fundamentalna w kontekście naszej współczesności, zwłaszcza współczesnej filozofii religii i religioznawstwa. Treść teologiczna jest tu wyznaczana myślą Teilharda de Chardin. Jest jednym z niewielu w Polsce znawców myśli francuskiego jezuity Teilharda de Chardin.

Uniwersytet Trnawski (słow. Trnavská univerzita v Trnave) to słowacka publiczna uczelnia z siedzibą w Trnawie założona 25 marca 1992 r., która nawiązuje tradycją do dawnego Uniwersytetu Trnawskiego, założonego w 1635 r. Posiada Wydział Filozoficzny (Filozofická fakulta), Wydział Prawniczy (Právnická fakulta), Wydział Teologiczny (Teologická fakulta), Wydział Pedagogiczny (Pedagogická fakulta), Wydział Nauk o Zdrowiu i Pracy Socjalnej (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce).

Gratulacje dla ojca Józefa i niech Pan Bóg błogosławi na kolejne lata!

2017.11.13DoktoratHCKulisz22017.11.14DoktoratHCKulisz3

► Lectio Coram o. Józefa Kulisza SJ

30 października 2017 r. wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin ogłosił listę 13 uczelni, które otrzymają dodatkowe pieniądze na swoją działalność, za to, że w ostatnim czasie najbardziej poprawiły swój poziom naukowy. Podczas konferencji prasowej w resorcie nauki minister Gowin wyjaśnił, że podstawą rozdysponowania nagrody w wysokości 95 milionów złotych jest tegoroczna parametryzacja, w ramach której przeprowadzono kompleksową ocenę jakości działalności badawczo-rozwojowej szkół wyższych. Nagrodę otrzymują te uczelnie, które - choć gorzej wypadły w tegorocznym algorytmie podziału dotacji podstawowej dla uczelni - podniosły swój poziom naukowy. To grupa uczelni, które jeżeli chodzi o poprzedni algorytm finansowy dotyczący liczby studentów straciły, ale równocześnie zdecydowanie poprawiły wyniki badań naukowych. Przez wiele lat o tym, ile pieniędzy dostanie uczelnia, decydowała liczba studentów. "Od początku 2017 r. finansowane jest zmienione. Po pierwsze bierzemy pod uwagę nie ogólną liczbę studentów, a proporcję między liczbą studentów a liczbą pracowników naukowych" - powiedział szef resortu nauki. W algorytmie najlepiej wypadają więc te uczelnie, które zachowują proporcję nie więcej niż 13 studentów na pracownika naukowego. Minister Gowin wspólnie z wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim zastanawiali się, jak docenić podniesienie poziomu uczelni. Nagroda finansowa pochodzić będzie z rezerwy celowej ministra finansów przyznanej na wniosek MNiSW. Premier Morawiecki zdecydował jeszcze w tegorocznym budżecie znaleźć tę dodatkową kwotę więc nagroda trafi do uczelni jeszcze w tym roku.

Lista wyróżnionych uczelni:

- Uniwersytet Łódzki
- Uniwersytet Gdański
- Politechnika Gdańska
- Politechnika Śląska w Gliwicach
- Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Politechnika Częstochowska
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
- Politechnika Lubelska
- Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (Collegium Bobolanum i Collegium Joanneum)

Nasza uczelnia jest jedyną wyróżnioną w województwie mazowieckim! Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

3-5 listopada 2017 r., od piątku do niedzieli, PWTW Collegium Bobolanum współorganizowało w Centrum Duchowości p. w. św. Ignacego Loyoli w Częstochowie XXXVII Kurs Duchowości Ignacjańskiej: Jak się lepiej modlić - Wokół Addycji do Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli. Nasi wykładowcy o. Wacław Królikowski SJ wygłosił konferencję pt. "Ogólny kontekst i cel Addycji",  o. Józef Augustyn SJ konfernecję pt. "Dyscyplina prowadząca do wolności i miłości" i o. Tadeusz Kotlewski SJ wygłosił konferencję pt. "Dostosowanie warunków zewnętrznych do modlitwy".

Kurs współorganizowali:

Centrum Duchowości p. w. św. Ignacego Loyoli w Częstochowie

Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie

- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum

PLAN KURSU

W naszym jezuickim wydawnictwie Rhetos w Warszawie-Falenicy została wydana kolejna z serii "Wiara i kultura" pozycja książkowa (194 strony) o. prof. dra hab. Józefa Kulisza SJ pt. Wiara i kultura miejscem apologii ludzkości. Jest to kolejna próba rozmowy o wierze z niewierzącymi.

We wstępie można przeczytać: "W Teilhardowej apologii ludzkości nie znajdujemy na pierwszym miejscu argumentów z apologetyki katolickiej – teologicznej tych czasów. Francuski jezuita nie mówi, że to, co mówią o świecie i o człowieku niewierzący ludzie nauki na podstawie badań przyrodniczych, jest nieprawdziwe tylko dlatego, że inaczej mówi o tym teologia. Teilhard de Chardin już w pierwszej połowie XX w. stosował sposób i metodę argumentacji, którą wskazywał teologom i ludziom nauki Jan Paweł II. A mianowicie, aby należycie uzasadnić stanowisko Kościoła, nie należy narzucać niewierzącym poglądów wynikających z wiary, ale interpretować i chronić wartości zakorzenione w samej naturze istoty ludzkiej, jak też, dodajmy, badanej rzeczywistości. I dopiero wtedy ukazać ich sens czy też możliwość spełnienia w tajemnicy wiary."

Naszemu profesorowi Collegium Bobolanum gratulujemy i życzymy wielu przekładów książki na inne języki, tak aby stała się jak najbardziej użyteczna w zlaicyzowanym świecie. Książkę można zakupić na stronie wydawnictwa Rhetos.

Więcej o publikacjach naukowych związanych z PWTW Collegium Bobolanum

24 października 2017 r. we wtorek o godz. 12.00 odbędzie się ta uroczystość na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (ul. Dewajtis 5, Alua Jana Pawła II). Cieszymy się, że praca medialna tego jezuity zostaje doceniona nawet w środowisku naukowym! Zapraszamy do uczestnictwa. Wstęp wolny.

25 października o. Lombardi weźmie udział w konferencji naukowej na temat teologii środków społecznego przekazu w naukach o mediach i wygłosi wykład (o. godz. 10.15). Konferencja odbędzie się na UKSW z racji 25-lecia Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa istniejącego na Wydziale Teologicznym. Wstęp wolny

► Obszerne materiały z uroczystości wręczenia dyplomu na stronie Konferencji Episkopatu Polski i również na stronie misericors.org

► Strona UKSW

► Strona PAP

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), działając na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym. Na posiedzeniach 11 i 12 października 2017 r. zostały podjęte przez KEJN i jego komisje uchwały w sprawie proponowanych ocen. 993 jednostki (można w uproszczeniu powiedzieć wydziały) otrzymały w 2017 parametryzację.

Grupy Wspólnej Oceny

Jednostki naukowe były oceniane w Grupach Wspólnej Oceny (GWO) ustalonych przez KEJN. Z tego 18 wydziałów zostało sparametryzowanych w kategorii HS1FT (humanistyczne, społeczne, filozofia, teologia), w której została sparametryzowana nasza uczelnia. Ta grupa stanowi w przybliżeniu 1,8% wszystkich sparametryzowanych wydziałów, których było 993.

Kryteria i Skala Ocen

Zespoły Ewaluacji KEJN przyznały jednostkom naukowym oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:
- kryt1: osiągnięcia naukowe i twórcze
- kryt2: potencjał naukowy
- kryt3: praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej
- kryt4: pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Oceny uzyskane przez poszczególne jednostki naukowe zostały skategoryzowane do A+, A, B, C, ustalonych przez KEJN i zatwierdzonych przez Ministra. Kategoria A+ wynikała z dodatkowej oceny eksperckiej w celu wyłonienia jednostek naukowych wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz efektami ich realizacji. Kategoria A+ postrzegana jest jako dorównująca standardom światowym. Kategoria A jako bardzo dobry poziom osiągnięć. Kategoria B jako dobry poziom osiągnięć. Kategoria C postrzegana jest jako "bardzo poważny sygnał alarmowy". Uczelnie z tą kategorią otrzymają zalecenia do poprawy stanu uczelni i zostaną poddane kolejnej parametryzacji za rok.

Wartości ocen dla Kategorii A i B dla GWO HS1FT (wydziały filozoficzne-teologiczne):

 Kategoria  kryt1  kryt2  kryt3  kryt4
 na ocenę A  46,70  160,00  0,02  70,00
 na ocenę B  24,90    31,00  0,01  40,00

 

Wyniki parametryzacji dla GWO HS1FT

 Nr z listy       Uczelnia                                                                          Wydział kryt1 kryt2 kryt3 kryt4 Kat.
   20 Akademia Ignatianum w Krakowie - Wydział Filozoficzny  42,99  196,20  0,06  33,00  B
 160 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Wydział Teologiczny  36,95  285,26  0,00  20,00  B
 326 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - Wydział Filozofii  45,86  480,15  0,15  81,00  A
 331 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - Wydział Teologii  45,05  967,03  0,19  38,00  A
 384 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - Collegium Bobolanum  30,38    25,00  0,00  11,00  B
 385 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - Collegium Joanneum  30,59    18,00  0,00    5,00  B
 386 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu  34,05  365,00  0,00  36,00  B
 618 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Teologiczny  42,37  325,02  0,00  35,00  B
 651 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w W-wie - Wydział Studiów nad Rodziną  38,00    17,00  0,00  10,00  B
 652 Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Wydział Teologiczny  42,98  742,25  0,03  27,00  A
 720 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Teologiczny  49,78  322,24  0,22  43,00  A
 735 Uniwersytet Opolski - Wydział Teologiczny  45,82  260,06  0,00  10,00  B
 736 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Wydział Filozoficzny  48,22  207,95  0,16  43,00  A
 740 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Wydział Teologiczny  45,50  400,17  0,10  44,00  A
 741 Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie - Wydział Teolog. Sekcja w Tarnowie  51,11    89,00  0,00    6,00  B
 798 Uniwersytet Szczeciński - Wydział Teologiczny  31,15  312,00  0,00  18,00  B
 811 Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Teologiczny  49,25  182,68  0,34  19,00  B
 851 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Teologii  47,26  227,08  0,05  26,00  A

 

Wnioski

Spośród 993 polskich jednostek naukowych poddanych parametryzacji 47 otrzymało najlepszą ocenę A+ (żaden wydział HS1FT), 332 ocenę A (7 wydziałów HS1FT), 467 ocenę B (11 wydziałów HS1FT), a 147 najgorszą ocenę C (żaden wydział HS1FT).

PWTW Collegium Bobolanum i Collegium Joanneum były poddane parametryzacji w tym roku po raz pierwszy. Również wiele uczelni niepublicznych poddało się w tym roku parametryzacji po raz pierwszy w dużej mierze otrzymując kategorię C. Dlatego istniała duża niepewność czy wszystkie procedury zostaną dochowane i czy nie będzie pomyłek w podawaniu i klasyfikowaniu efektów działalności uczelni. Jednak zarówno Collegium Bobolanum jak i Collegium Joanneum uzyskało ocenę B, którą otrzymało w sumie 53% ocenianych wydziałów! Jak widać, wdrożenie w proces parametryzowania wypadł dobrze, a nasze wydziały mieszczą się w środkowym przedziale, do którego zakwalifikowało się najwięcej uczelni.

Od wyników tej parametryzacji dokonywanej co cztery lata zależy ilość pieniędzy otrzymywanych z ministerstwa. Nad parametryzacją 2017 pracowało 180 czołowych ekspertów ze wszystkich dziedzin nauki i sztuki, którzy ocenili ok. 1 mln efektów związanych z działalnością naukową uczelni.

W porównaniu z wynikami parametryzacji z roku 2013:
- znacząco wzrosła liczba jednostek naukowych kategorii A+ z 36 do 47 (wzrost o 30,6%)
- wzrosła liczba jednostek naukowych kategorii A z 308 do 332 (wzrost o 7,8%)
- zmniejszyła się liczba jednostek kategorii B z 541 do 467 (spadek o 13,7%)
- radykalnie wzrosła liczba jednostek kategorii C z 77 do 147 (wzrost o 90,9%)

Wyraźnie wzrosła liczba jednostek z najwyższą kategorią A+ i podwoiła się liczba jednostek naukowych o najniższej kategorii C. Minister Gowin ocenił, że wynika to częściowo z zaostrzenia kryteriów parametryzacji. Minister zwrócił uwagę na znaczny wzrost poziomu mierzony liczbą publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach międzynarodowych. Od 2007 do 2015 r. liczba publikacji się podwoiła. W roku 2015 r. było ich już 37 tys. Minister zauważył również nierównomierne tempo rozwoju poszczególnych obszarów nauki. Wymienił, że najlepiej radzą sobie przedstawiciele nauk o życiu, nauk ścisłych i technicznych, "nie najgorzej" wypadają też nauki humanistyczne, a jest wyraźny regres (bardzo niesatysfakcjonujące tempo podnoszenia poziomu) w przypadku nauk społecznych.

► Tutaj można zapoznać się z Tabelą ocen uzyskanych w parametryzacji 2017 przez 993 jednostki
► Polecamy Wstępny raport na stronie Ministerstwa z 16.10.2017
► Polecamy Raport na stronie Ministerstwa z 16.10.2017
► Polecamy analizę wyników na PAP