202010warsztatyzarzadzaniawczasie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WARSZTATY ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE

"DZIEŃ DOBRY PLANUJEMY"

EDYCJA JESIEŃ 2020 - 5 NIEDZIEL - GODZ. 16.00-18.00

11.10. - PIERWSZE SPOTKANIE GRATIS

18.10.  - odwołane ze względów bezpieczeństwa (Covid-19)

8.11.  - odwołane ze względów bezpieczeństwa (Covid-19)

15.11.  - odwołane ze względów bezpieczeństwa (Covid-19)

22.11.  - odwołane ze względów bezpieczeństwa (Covid-19)

 

AULA WIELKA COLLEGIUM BOBOLANUM, UL. RAKOWIECKA 61 WARSZAWA

PROWADZĄCY:

o. Rafał Huzarski SJ, wykładowca Bobolanum

Aleksandra Sulej, autorka gier PYTKI i GRA WSTĘPNA, https://www.facebook.com/blogolisulej

CO ZYSKASZ?

 • Wiedzę na temat sposobów dobrego planowania czasu
 • Możliwość przyjrzenia się trudnościom związanym z organizacją
 • Bezpieczną przestrzeń i spokojny czas na przyjęcie siebie, kontakt ze sobą i rozwój
 • Praktyczne ćwiczenia wspierające wejście w zmianę
 • Możliwość wymiany doświadczeń w zamkniętej grupie warsztatowej na FB
 • Pakiet materiałów warsztatowych (w tym elegancki planer)

 

PO PIERWSZYM SPOTKANIU MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA SIĘ NA KOLEJNE 4 SPOTKANIA – KOSZT CAŁOŚCI 160 ZŁ.

KONTAKT – ALEKSANDRA SULEJ, tel. 513 495 770, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozpoczynamy nowy rok akademicki!

► Zajęcia rozpoczynają się 1 października i wszystkie odbywają się tradycyjnie (nie on-line).

► Kalendarz Akademicki na nowy rok 2020/2021 dostępny jest w formacie PDF, na stronie Bobolanum lub w Kalendarzu Google.

► Plany zajęć dostępne są na stronie Do Pobrania

► Zarządzenie Rektora Collegium Bobolanum ks. prof. AKW. dr. hab. Piotra Aszyka SJ z dn. 29 września 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej Collegium Bobolanum w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Działając na podstawie art. 23 ust. 2, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U 2020 r., poz. 85, t.j. ze zm.), w związku z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz 374) oraz zgodnie rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zarządzam, co następuje:

 • Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej;
 • Na terenie Uczelni należy zachować zalecenia sanitarne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 • Uczestnictwo studentów w zajęciach jest obowiązkowe bez względu na formę zajęć;
 • Student, który wykazuje symptomy stanu chorobowego nie może uczestniczyć w zajęciach;
 • Student, który nie uczestniczy w zajęciach ze względu na stan zdrowia lub nałożoną kwarantannę usprawiedliwia swoją nieobecność niezwłocznie wysyłając wiadomość e-mailem na adres sekretariatu;
 • Student znajdujący się ze względu na stan zdrowia w grupie podwyższonego ryzyka zarażeniem COVID-19 może zostać zwolniony z uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych przez właściwego Kierownika studiów, uzyskując jednocześnie zgodę indywidualny tryb studiowania, w tym również zaliczania zajęć i zdawania egzaminów (por. Regulamin studiów, § 13 ust. 3);
 • W sekretariacie Uczelni może przebywać jeden interesant, obowiązkowo z osłoną nosa i ust;
 • Kontakt z Księgowością winien odbywać się wyłącznie drogą e-mailową lub telefoniczną, zaś dokumenty dla księgowości należy zostawiać na portierni lub w sekretariacie Collegium Bobolanum;
 • Kontakt z Kadrami winien odbywać się wyłącznie drogą e-mailową lub telefoniczną, zaś dokumenty dla kadr należy zostawiać na portierni. Interesanci mogą przebywać w biurze kadr wyłącznie w przypadku konieczności wypełnienia dokumentów lub złożenia podpisu, obowiązkowo z osłoną nosa i ust;
 • Organizowanie na terenie Uczelni spotkań, wykładów, seminariów, konferencji, liturgii z udziałem osób niebędących pracownikami lub studentami Collegium Bobolanum możliwe jest tylko z zachowaniem zasad dystansu społecznego po uzyskaniu zgody Rektora Collegium Bobolanum;
 • Zajęcia Jezuickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się w Sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w poniedziałki w godzinach 10.30-11.30 (z zachowaniem zalecanego dystansu społecznego);
 • Rektor w porozumieniu z Dyrektorem Biblioteki określi zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego;
 • Z infrastruktury sanitarnej Uczelni mogą korzystać jedynie studenci i pracownicy Collegium Bobolanum oraz mieszkańcy i goście Kolegium Księży Jezuitów;
 • W przypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej i niemożliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą się odbywały z  wykorzystaniem  metod  i  technik kształcenia na odległość zgodnie z planem zajęć;
 • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

► Zalecenia Sanitarne. Na terenie Uczelni należy zachować zalecenia sanitarne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. W szczególności należy:

 • odpowiedzialnie oceniając ryzyko zarażenia siebie i innych, nosić osłonę nosa i ust poza salami wykładowymi;
 • zachować bezpieczną odległość od innych osób (rekomendowane – jest minimalnie 1,5 metra);
 • regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu;
 • podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce;
 • starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
 • wietrzyć pomieszczenia.

► Zasady korzystania z Biblioteki Bobolanum

 • Terminy otwarcia wypożyczalni i czytelni w roku akademickim 2020/2021: od środy do soboty w godzinach 10:30 – 17:00
 • W Bibliotece obsługiwane są jedynie osoby z aktualną legitymacją studencką, a w przypadku jej braku, posiadające ważny dowód osobisty.
 • Realizacja zamówień odbywa się do godz. 16:30; po tym czasie złożone zamówienia będzie można odebrać następnego dnia roboczego od godziny 10:30.
 • Książki czekają na odbiór 3 dni robocze.
 • Jeśli osoba ma na swoim koncie książki przetrzymane, będzie mogła odebrać kolejne  zamówione po zwrocie zaległych.
 • Do Biblioteki nie wolno wnosić jedzenia ani napojów; na terenie Biblioteki Czytelników obowiązuje wyłączenie dźwięku i wibracji w telefonach komórkowych oraz w innych urządzeniach przed wejściem do Biblioteki.
 • Korzystanie z czytelni jest możliwe jedynie po pobraniu miejscówki otrzymywanej po wręczeniu w wypożyczalni legitymacji studenckiej lub ważnego dokumentu tożsamości i po zostawieniu w szatni/szafce rzeczy osobistych (plecaków, toreb, teczek, płaszczów).
 • Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów określają Zasady wypożyczania wywieszone w wypożyczalni.
 • Przypominamy, że studenci studiów zaocznych i podyplomowych wypożyczają książki po uiszczeniu kaucji.
 • Na terenie Biblioteki Bobolanum obowiązują zarządzenia sanitarne wydane przez Władze Uczelni (zachowanie dystansu społecznego itd.).

 

 

 

 

 

PowKapOklPrzods PowKapOklTyl

Nasze Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum wydało książkę ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Pawliny, Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Publikacja pt. "Powołania kapłańskie AD 2020". Jest to opracowanie ogólnopolskich badań przeprowadzonych na początku roku akademickiego 2019/2020 w formie ankiety wśród przyjętych kandydatów do seminariów zanim rozpoczęli jakiekolwiek zajęcia w seminarium. Została zaprezentowana przez autora w ramach referatu na 56. Ogólnopolskiej Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych (Gniezno, 2-4 września 2020).

Publikacja liczy 188 stron i jest dostępna na stronach Wydawnictwa Rhetos.

Informacje na temat książki ze strony Archidiecezji Warszawskiej

Informacje eKAI

PWTWInaug2017

Akademia Katolicka w Warszawie

ma zaszczyt zaprosić na

Uroczystą inaugurację roku akademickiego 2020/2021

która odbędzie się 8 października 2020 roku (poniedziałek) o godz. 16.00

w Kościele Seminaryjnym (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 52/54)

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

godz. 16.00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią
J. E. Kard. Kazimierza Nycza, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, Wielkiego Kanclerza AKW

godz. 17.30 Uroczysta inauguracja

 • Gaude Mater Polonia
 • przemówienie ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawliny, Rektora AKW
 • immatrykulacja studentów
 • przemówienie przedstawiciela studentów
 • wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Michała Kleibera pt. "Zrozumieć przyszłość"
 • słowo Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza Akademii Katolickiej w Warszawie
 • zakończenie
 • kolacja

Uwaga!: Klerycy rozpoczynający teologię są zwolnieni w tym dniu z zajęć, by uczestniczyć w uroczystej inauguracji i zaprzysiężeniu.

Inauguracja będzie również transmitowana online (link do transmisji zostanie udostępniony na stronie pwtw.pl).

Z radością informujemy o trzech ważnych nominacjach, które dotyczą ks. Rektora i naszych wykładowców.

Pawlina2018

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie 15 maja został wybrany przewodniczącym Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk tworzy 30 teologów z różnych ośrodków naukowych w Polsce, którzy oceniają i inicjują badania naukowe dotyczące wiary religijnej jako ważnego zjawiska w świecie, jak również badania dotyczące przekonań religijnych oraz ich uzasadnień. Ten rodzaj badań zaliczany jest w tradycji europejskiej do dyscypliny zwanej teologią. Komitet Nauk Teologicznych PAN istnieje od 2003 roku.

 

Blaza2017

Ks. Marek Blaza SJ został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Papieskim Wydziale Teologicznym dekretem Wielkiego Kanclerza PWTW ks. abp. Metropolity Warszawskiego kard. Kazimierza Nycza. Senat PWTW złożył wniosek w tej sprawie 4 marca 2020 r. Kongregacja Wychowania Katolickiego wydała nihil obstat 29 kwietnia 2020 roku. Dekret został wręczony ks. prof. PWTW dr. hab. Markowi Blazie SJ przez Wielkiego Kanclerza 16 maja 2020 r. po uroczystościach św. Andrzeja Boboli w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie.

 

Krolikowski2019

Ks. dr hab. Wacław Królikowski SJ 14 maja 2020 r. został mianowany przez o. Generała jezuitów na Rektora Kolegium Jezuitów w Krakowie, które jest również Międzynarodowym Centrum Formacji. Oprócz funkcji Rektora o. Królikowski będzie również pełnił obowiązki Delegata o. Prowincjała ds. Formacji, Konsultora oraz Admonitora o. Prowincjała. Zmiana funkcji nastąpi w czasie wakacji.

 

 

Aszyk201807

Pax Christi,

Szanowni Studenci, Szanowni Państwo,

W ostatnich tygodniach wspólnota akademicka Collegium Bobolanum, nasze rodziny, osoby nam bliskie i my sami doświadczamy uciążliwych skutków pandemii. Troska o zdrowie i życie wymusiły duże zmiany w funkcjonowaniu Uczelni, szczególnie w jej wymiarze dydaktycznym. Powrót do sal wykładowych w tym semestrze jest – jak się zdaje – mało prawdopodobny. Dlatego też w naszej aktywności i wzajemnych relacjach zostaliśmy zmuszeni do korzystania ze środków technicznych, które jednak nie zastąpią bezpośredniego kontaktu między nami.

Niemożliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych i egzaminów tradycyjnymi metodami, wymusiła na nas zmodyfikowanie dotychczasowych form nauczania i zaliczania poszczególnych przedmiotów. W związku z tym sesje egzaminacyjne, zarówno sesji zimowej, jak i letniej roku akademickiego 2019/2020 zostają przedłużone. Nie planujemy na razie wydłużenia samego roku akademickiego.

Pandemia znacząco wpłynęła na sytuację ekonomiczną nas wszystkich. Dlatego też podjąłem decyzję o zawieszeniu większości pobieranych opłat od Państwa lub przynajmniej ich zmniejszenia. O szczegółach zmian zostaniecie Państwo poinformowani w najbliższych dniach osobnym e-mailem przez odpowiednich Dyrektorów odpowiedzialnych za poszczególne formy studiów.

Nie wszystko da się z góry przewidzieć lub zadekretować, prosimy więc, by zgłaszać wszelkie sprawy wymagające wyjaśnienia lub pojawiające się problemy, którym Władze Uczelni na bieżąco będą próbowały zaradzić.

Choć aktualna sytuacja jest dużym wyzwaniem dla nas wszystkich, staje się też ona okazją do rozwoju i nabywania nowych umiejętności. Dlatego z nadzieją patrzę w przyszłość życząc Państwu wszelkiego dobra, zdrowia i bezmiaru Bożych łask.

Rektor Collegium Bobolanum
prof. PWTW dr hab. Piotr Aszyk SJ

2020/04/27