Zapraszamy na comiesięczne spotkania organizowane przez Towarzystwo im. Stanisława ze Skarbimierza i forum Medfides dotyczące tematów z zakresu: wiara, medycyna, farmacja, biologia, etyka. Spotkania otwarte odbywają się w Collegium Bobolanum, ul. Rakowiecka 61, w jednej z sal wykładowych. 

Niedziela, 8 marca 2020 godz. 18.00 (sala wykładowa): "Geneza posługi hospicyjnej" - wykład otwarty - prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski. Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie bioetyczne poświęcone historii ruchu hospicyjnego. Profesor Krzysztof Leśniewski początki ruchu odnajduje w dokumentach z IV wieku.

20200308Lesniewski 

 

Do tej pory w Collegium Bobolanum odbyły się już następujące wykłady...

Czytaj więcej...

20190926PlakatKonferencjiC

26 września 2019 w czwartek o godz. 9.30 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Warszawie przy ul. Kaleńskiej 3 rozpocznie się

V Konferencja Naukowa: Ochrona Danych Osobowych, Informacji Niejawnych i Prawnie Chronionych w Systemie Bezpieczeństwa Państwa

Konferencja jest współorganizowana przez Instytut Nauk Społecznych Collegium Bobolanum. Konferencję współprowadzi nasz wykładowca prof. UPH dr hab. Włodzimierz Fehler. Nasi wykładowcy zaprezentują dwa wykłady:

- prof. UPH dr hab. Włodzimierz Fehler - Współczesne bariery informacyjne
- dr Magdalena Wróbel - Tajemnica zawodowa radcy prawnego jako instrument bezpieczeństwa informacyjnego obywateli

Zaproszenie i informacje ogólne

Program Konferencji

Plakat

20190828plakat

PWTW Collegium Bobolanum uczestniczy w Międzynarodowym Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich na Uniwersytecie Trnava w Bratysławie na Słowacji w dniach 28-31 sierpnia 2019. Uczestniczą w nim trzej nasi wykładowcy: ks. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ, ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ i ks. dr Artur Filipowicz SJ. Ks. prof. Kubacki jest jednym z głównych prelegentów i 31 sierpnia zaprezentuje wykład pt. Interreligious Dialogue as a Hope for the Church and the World. W spotkaniu panelowych ks.dr Filipowicz zaprezentuje 30 sierpnia wykład pt. Hope According to Pope Francis.

Strona Kongresu: esctcongress2019.net

Informacje

Program szczegółowy

Plakat

 

PWTWInaug2017

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

ma zaszczyt zaprosić na

Uroczystą inaugurację roku akademickiego 2019/2020

która odbędzie się 7 października 2019 roku (poniedziałek) o godz. 16.00

w Kościele Seminaryjnym (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 52/54)

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

godz. 16.00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią
J. E. Kard. Kazimierza Nycza, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

godz. 17.30 Uroczysta inauguracja

  • Gaude Mater Polonia
  • przemówienie ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawliny, Rektora PWTW - Collegium Joanneum
  • przemówienie ks. prof. PWTW dr hab. Piotra Aszyka SJ, Rektora PWTW - Collegium  Bobolanum
  • immatrykulacja studentów
  • przemówienie przedstawiciela studentów
  • wykład inauguracyjny prof. dr. hab. n. med. Łukasza Święcickiego (Instytut Psychiatrii i Neurologii) pt. "Pojęcie depresji jako choroby cywilizacyjnej"
  • słowo Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie
  • zakończenie
  • kolacja

Uwaga!: Studenci teologii I rok i klerycy rozpoczynający teologię są zwolnieni w tym dniu z zajęć, by uczestniczyć w uroczystej inauguracji i zaprzysiężeniu.

LetnieWarsztatyBiblijne

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum wraz z parafią pw. św. Andrzeja Boboli organizują

Letnie Warsztaty Biblijne - Jak czytać Pismo Święte.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pogłębieniem rozumienia Słowa Bożego. Fragmenty biblijne omawia wraz z analizą tekstu mgr filologii greckiej starożytnej Filip Taranienko, wykładowca na Collegium Bobolanum, twórca i redaktor strony "FiλoβLogos" poświęconej analizie liturgicznych fragmentów Ewangelii na każdy dzień - filoblogos.pl. Na warsztatach jest też możliwość zadawania pytań, dzielenia i dyskusji. Zapraszamy w wakacje w każdą środę po Mszy św. (Msza jest o 17.00 w Sanktuarium) do salki "Nazaret" w Domu Parafialnym na godzinę 17.45-19.15. Wstęp wolny! Pierwsze spotkanie to środa 19 czerwca 2019, a ostatnie 25 września 2019. Każde spotkanie porusza oddzielny temat.

► Strona z materiałami i informacjami na temat dotychczasowych spotkań

► PLAKAT

 

20190612WakacjezBogiem

12 czerwca 2019 r. w środę o godz. 19.00 zapraszamy do Auli Wielkiej na spotkanie pt. "Wakacje z Bogiem" - Kinga i Łukasz Terlikowscy, o. Tobiasz Zarzecki OCD, s. Nina Urbaczewska CSDC - spotkanie organizowane przez Sapere Aude w ramach cyklu "Porozmawiajmy o..." Wstęp wolny!

PLAKAT

20190530Promocja

30 maja 2019 r. o godz. 17.30 w Kościele Seminaryjnym w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu odbyła się uroczysta promocja magistrów teologii, doktorów i doktorów habilitowanych. Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina w przemówieniu na początek uroczystości podziękował promotorom prac, recenzentom i profesorom za ich wieloletnią pracę, za przygotowanie tych, „którzy dojrzeli do tego, by o Bogu światu opowiadać”. Ks. Rektor skierował do nowo promowanych m.in. następujące słowa: „Nie wystarczy tylko stanąć, ale trzeba być drogowskazem być mocnym świadkiem, aby ludzie wiedzieli gdzie jest Chrystus, gdzie jest Bóg”.
Po przemówieniu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów. Dyplom doktora habilitowanego otrzymali z rąk ks. Rektora nasi jezuici: ks. Wacław Królikowski SJ oraz ks. Marek Blaza SJ. Następnie ślubowanie złożyli oraz dyplomy doktora świętej teologii otrzymali: p. Nelly Langer, s. Małgorzata Pagacz, oraz o. Janusz Pyda OP. Następnie dyplomy z tytułem magistra odebrało 20 księży, w tym nowo wyświęceni księża Archidiecezji Warszawskiej.

Ks. Wojciech Burzyński złożył podziękowania w imieniu promowanych, a na zakończenie celebrowano Mszę świętą.

Materiały wideo na stronie PWTW Collegium Joanneum
Materiały zdjęciowe na stronie Archidiecezji Warszawskiej