DOTYCZY STUDENTÓW POLITOLOGII I TEOLOGII STACJONARNEJ

Sesja egzaminacyjna zimowa 2011/12
23.01. – 3.02.2012

Studenci studiów stacjonarnych przystępujący do sesji zimowej, mają prawo przełożyć mniej niż połowę swoich egzaminów na termin sesji poprawkowej. Przełożone w ten sposób egzaminy na sesję poprawkową są traktowane jako egzaminy zdawane w pierwszym terminie. Jeżeli student nie zda przesuniętego na sesję poprawkową egzaminu jako egzaminu w pierwszym terminie, wówczas winien przystąpić do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu nie później niż do dnia 16 marca. (Regulamin Studiów par.11, pkt 3).

Ferie

6.02. - 12.02.2012

Od dnia 13.02.2012 rozpoczęcie wykładów

w semestrze letnim 2011/12.