Warszawa, dnia 19 stycznia 2011 r.

DOTYCZY STUDENTÓW POLITOLOGII I TEOLOGII STACJONARNEJ

 

Aby uzyskać kartę egzaminacyjną, należy zgłosić się do Sekretariatu.

 

Sesja egzaminacyjna zimowa 2010/11

24.01. – 4.02.2011

Studenci studiów stacjonarnych przystępujący do sesji zimowej, mają prawo przełożyć mniej niż połowę swoich egzaminów na termin sesji poprawkowej. Przełożone w ten sposób egzaminy na sesję poprawkową są traktowane jako egzaminy zdawane w pierwszym terminie. Jeżeli student nie zda przesuniętego na sesję poprawkową egzaminu jako egzaminu w pierwszym terminie, wówczas winien przystąpić do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu nie później niż do dnia 16 marca. (Regulamin Studiów par.11, pkt 3).


Ferie - 7.02. - 13.02.2011


Od dnia 14.02.2011 rozpoczęcie wykładów

w semestrze letnim 2010/11

- Przerwa świąteczna w Collegium Bobolanum -

od 22.12.2010 r. do 2.01.2011 r.

Pierwsze wykłady w Nowym Roku 2011

rozpoczną się 3 stycznia.


W dniu 7 stycznia 2011 r. (piątek - Dzień Rektorski)

odwołane są wszystkie wykłady.

Wigilijne spotkanie opłatkowe

dla Studentów i Profesorów

PWTW - Collegium Bobolanum

odbędzie się we wtorek

20 grudnia 2011 w sali duszpasterstwa akademickiego

w domu parafialnym

BN www

Wykłady trwają do godz. 11.30

Rozpoczęcie "Opłatka" o godz. 12.00

 

Serdecznie zapraszamy

w imieniu Władz Uczelni i Samorządu Studentów