Trojca

Serdecznie zapraszamy na sesję, zorganizowaną przez

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne OO.Dominikanów w Krakowie

oraz

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - Collegium Bobolanum

Ojców Jezuitów z Warszawy, która poświęcona będzie teologii Trójcy Świętej.

Cieszymy się, że udało się nam zgromadzić wielu wybitnych znawców tematu.

Prelegenci zaprezentują szeroką panoramę zagadnień,

od ściśle historycznych, po najbardziej palące kwestie we współczesnej trynitologii.

Sesja odbędzie się w najbliższy piątek i sobotę (25-26 marca)

w kapitularzu krakowskiego klasztoru OO. Dominikanów

Warszawa, dnia 19 stycznia 2011 r.

DOTYCZY STUDENTÓW POLITOLOGII I TEOLOGII STACJONARNEJ

 

Aby uzyskać kartę egzaminacyjną, należy zgłosić się do Sekretariatu.

 

Sesja egzaminacyjna zimowa 2010/11

24.01. – 4.02.2011

Studenci studiów stacjonarnych przystępujący do sesji zimowej, mają prawo przełożyć mniej niż połowę swoich egzaminów na termin sesji poprawkowej. Przełożone w ten sposób egzaminy na sesję poprawkową są traktowane jako egzaminy zdawane w pierwszym terminie. Jeżeli student nie zda przesuniętego na sesję poprawkową egzaminu jako egzaminu w pierwszym terminie, wówczas winien przystąpić do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu nie później niż do dnia 16 marca. (Regulamin Studiów par.11, pkt 3).


Ferie - 7.02. - 13.02.2011


Od dnia 14.02.2011 rozpoczęcie wykładów

w semestrze letnim 2010/11