strzalka-bluRekrutację na studia w roku akademickim 2010/2011
prowadzimy w oparciu o Uchwałe Rady Sekcji nr 04/06/2009
z dnia 3 czerwca 2009 r.

Rekrutację rozpoczynamy 1 czerwca 2010 r.

Szczegółowe informacje
dotyczące sposobów i terminów zgłaszania się
na wybrane kierunki i formy studiów
znajdują się w poszczególnych folderach.