9 kwietnia 2019 (wtorek) godz. 10.00-16.0020190409WolnoscBezpieczenstwo

VII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE

Z cyklu: Współczesne wyzwania i zagrożenia w oczach młodego pokolenia

PROGRAM [PDF]

PLAKAT [PDF]

 

Program Sympozjum

I.  10.00 - 10.20 - Otwarcie obrad  (Aula Wielka)

1.      Wystąpienie JM Rektora PWTW Collegium Bobolanum ks. prof. PWTW dr. hab. Piotra Aszyka SJ

2.      Wystąpienie koordynatora naukowego dr. hab. prof. UPH Włodzimierza Fehlera

WYSTĄPIENIE GOŚCIA SPECJALNEGO Bronisława Komorowskiego – Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2010-2015

 

II.  10.20 – 11.10 - Obrady plenarne - Część I (Aula Wielka)

Prowadzący – Marta Tracz-Tryniecka, Michał Wodzicki

1.  Szymon Fecko – Akademia Ignatianum Kraków

      Uprawnienia służb państwowych a swobody obywatelskie

2    Agnieszka Polewska – Uniwersytet Warszawski

Wolność mediów a bezpieczeństwo państwa

3.  Marcin Brocki – PWSZ Kalisz

Prywatne informacje w Internecie -  wolność korespondencji czy cios w bezpieczeństwo użytkownika

4.   Marlena Derlicka – UPH Siedlce

Kontrola operacyjna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego a bezpieczeństwo jednostki

 

III. 11.10 – 11.30 Przerwa na kawę           sala C

 

IV.  11.30 – 12.45 - Obrady plenarne - Część II   Aula Wielka

Prowadzący – Patryk Bogusz, Edyta Malinowska

1. Julia Różańska, Weronika Siłuszyk – UPH Siedlce

Fake news – dezinformacja w świecie nowych mediów

2.  Dominika Szmidt – PWSZ Konin

Traktat w Schengen – bezpieczeństwo wczoraj i dziś

3.    Natalia Adamczyk – Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki Wrocław

Zagrożenie zamachami bombowymi w Polsce

4.  Marcin Kinalski – Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica Płock

Wpływ demokracji na bezpieczeństwo społeczne

4.    Damian Golik, Marta Siarkiewicz – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka

      J. Piłsudskiego Warszawa

      Wolność i bezpieczeństwo – gdzie leżą granice?

6.   Daniel Pożarski – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Gdynia

Ustawa antyterrorystyczna z 2016 r. – ograniczenie swobód obywatelskich czy zapewnienie  

bezpieczeństwa?

 

V. 12.45 - 13.15 - Przerwa na lunch           sala C

 

                                                  VI. 13.15 – 15.15 - Obrady w panelach

 

Panel A          Aula Wielka

Prowadzący – Jan Pieńczuk, Jakub Koniak

1.      Weronika Harasimiuk – UPH Siedlce

Wolność sieci Internet a bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni

2.      Klaudia Brudzińska – PWSZ Konin

Bezpieczeństwo obywateli w oparciu o system penitencjarny

3.      Krzysztof Adamek – UKW Bydgoszcz

Obywatelska wolność funkcjonowania – wobec technologicznego rozwoju cyberprzestrzeni

4.      Zoriana Varenia – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna Warszawa

Wolność a bezpieczeństwo w kontekście wojny informacyjnej na przykładzie Ukrainy i Rosji

5.      Igor Wróbel – PWTW Collegium Bobolanum Warszawa
Globalizacja jako remedium na anarchokapitalistyczną rzeczywistość polityczną

6.      Karolina Lis - Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki Wrocław

System powiadamiania ratunkowego w opinii operatorów numerów alarmowych

7.      Sylwia Kostrzewa – KUL Lublin

Syndrom wypalenia zawodowego u funkcjonariuszy Policji jako zagrożenie dla bezpieczeństwa

8.   Jakub Koniak – PWSZ Kalisz

     Wolność w polskiej lokalizacji Secured by design

Panel B          sala B

ProwadzącyPaweł Zarychta, Marlena Derlicka

1.      Patryk Bogusz – PWTW Collegium Bobolanum Warszawa

Globalizacja a wolność. Implikacje dla bezpieczeństwa

2.      Tomasz Gapiński - Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica Płock

Wolność a bezpieczeństwo w sieci

3.      Wiktor Kowal – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Niewolnictwo XXI wieku i jego wpływ na strukturę bezpieczeństwa

4.      Justyna Szlachta-Ignatowicz – UKSW Warszawa

Między świadomością odrębności kulturowej a separatyzmem – działalność Ruchu Autonomii Śląska w kontekście bezpieczeństwa państwa

5.      Marika Sokół – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Gdynia

Dyplomacja morskiego przymusu w kontekście działalności Marynarki Wojennej

6.      Karol Czerwiński – Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce

Wolność wyborców a bezpieczeństwo państwa

7.   Karina Hinz – PWSZ Konin

      Wolność ludzi bezpiecznych

8.   Andriana Zavatska – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna Warszawa

      Wolność gospodarcza

9.         Maciej TomczykPWSZ Kalisz

      Poglądy na obywatelskie prawa i obowiązki Polaków w świetle powszednich doświadczeń      

      dzielnicowego Policji 

Panel C          sala A

Prowadzący – Krzysztof Goliński, Damian Biszkont

1.      Agnieszka Rutkowska - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Lublin

       Zasady ruchu drogowego - ograniczenie wolności czy gwarant bezpieczeństwa? System CANARD w   

       Polsce na tle wybranych państw Europy

2.      Alicja Mikiciuk – UPH Siedlce

Bezpieczeństwo danych osobowych i ochrona wizerunku w przestrzeni internetowej jako składniki wolności jednostki

3.      Viktoria Malysh - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna Warszawa

Wolność Ukraińców i do czego ona doprowadziła (na przykładzie Rewolucji Godności 2013-2014)

4.      Marlena Dąbrowska – Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki Wrocław

Działania podejmowane w ramach oddziaływań edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem

5.      Damian Biszkont – KUL Lublin

Nowoczesne formy płatności a bezpieczeństwo

6.      Paulina Rybak – Uniwersytet Warszawski

Bezpieczeństwo społeczne w pojęciu bezpieczeństwa państwa

7.  Aleksander Prętnicki – PWSZ Kalisz

      Jednostka i państwo w wymiarze bezpieczeństwa

8.   Arkadiusz Kukuła – Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki Wrocław

      Bezpieczeństwo transakcji bezgotówkowych

9.   Violetta Bętkowska - Akademia WSB Dąbrowa Górnicza

      Użycie środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w świetle norm praw i wolności obywatelskich

 

Panel D          sala E

Prowadzący – Szymon Niegowski, Zofia Marciniak

1.      Zuzanna Kantorek – Uniwersytet Warszawski

Reakcja Unii Europejskiej na zagrożenie respektowania wolności i praw człowieka we współczesnym świecie

2.      Adrian Ochciński – Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica Płock

Europa bez granic a bezpieczeństwo kulturowe

3.      Dawid Nabożny – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Wolność migracyjna a bezpieczeństwo międzynarodowe, czyli dlaczego migracja nie jest fundamentalnym prawem człowieka

4.      Maria Kozak – KUL Lublin

Big Data – szansa czy zagrożenie?

5.    Jolanta Martuszewska – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Gdynia

       Edukacja dla bezpieczeństwa w obliczu nowych zagrożeń

6.      Michał Kaleta – PWSZ Kalisz

Wolność religijna a polski Konkordat

7.   Daria Grabarczyk – PWSZ Konin

     Bezpieczeństwo i wolność w polskiej cyberprzestrzeni

8.  Zofia Marciniak – PWSZ Kalisz

     Swoboda gospodarczego wyboru czy ekologiczne kajdany na rzecz Sustainable Development

9.    Maciej Topolewski – AWF Warszawa

W zdrowym ciele zdrowy duch – relacja wolności, bezpieczeństwa i cielesności w świetle metafizycznych założeń nauk o kulturze fizycznej

Panel E          sala F

Prowadzące – Weronika Malinowska, Kinga Łokietek

1.  Weronika Malinowska – PWTW Collegium Bobolanum Warszawa

     Wolność w czasie stanów nadzwyczajnych

2.   Ireneusz Liwiński - Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica Płock

Imprezy masowe jako zagrożenie dla osób postronnych

3.   Kinga Majcher – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Lublin

Świadome ograniczenie wolności na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Charakterystyka zjawiska na przykładzie koncepcji CPTED

4.   Oliwia Haja – PWSZ Kalisz

Internet – swoboda treściowej emisji czy antagonizowanie odbiorców?

5.   Daria Kapliuk – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna Warszawa

Zagrożenia wynikające z wyrażania własnej opinii w Internecie

6.   Kinga Łokietek – PWSZ Kalisz

Prześladowanie przez rówieśników – szkolne lekcje okrucieństwa – czy brak w przyswajaniu podstawowych wartości

7.   Łukasz Kalina – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

    Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa

8.  Milena Mertka – PWSZ Kalisz

     Wolność słowa jako podstawa funkcjonowania bezpieczeństwa

VII. 15.15-15.30 Zakończenie i podsumowanie Sympozjum       (Aula Wielka)

 

► Współorganizatorzy sympozjum


 

MinNaukiSzkolWyzsznapis720x196

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił listę projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Kwartalnik nakukowy naszej uczelni "Studia Bobolanum" został zakwalifikowany do grona 500 czasopism do finansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Informacja z dnia 27.03.2019 r. na stronie Ministerstwa

Lista 500 czasopism naukowych zakwalifikowanych do programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

20190329Zak

29 marca 2019 w piątek o godz. 18.00 w Auli Wielkiej Collegium Bobolanum odbędzie się spotkanie otwarte: "Po watykańskim szczycie biskupów. Kościół na świecie i w Polsce wobec wykorzystywania seksualnego" - spotkanie z o. dr. Adamem Żakiem SJ, dyrektorem Centrum Ochrony Dziecka na Akademii Ignatianum i koordynatorem ds. ochrony dzieci i młodzieży z ramienia Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie współorganizuje Klub Inteligencji Katolickiej - Warszawa i Laboratorium "Więzi". Wstęp wolny. Wydarzenie będzie również transmitowane na żywo.

Ojciec Żak – wraz z abp. Markiem Jędraszewskim i bp. Arturem Mizińskim – uczestniczył w lutym w watykańskim spotkaniu przewodniczących episkopatów całego świata na temat zapobiegania seksualnym nadużyciom duchowieństwa wobec nieletnich.

– Święty Lud Boży patrzy na nas i oczekuje od nas nie prostych i oczywistych potępień, ale konkretnych i skutecznych środków, które należy zapewnić – powiedział na otwarcie watykańskiego spotkania papież Franciszek.

– Nazbyt często zachowywaliśmy milczenie, odwracaliśmy wzrok, unikaliśmy konfliktów. Byliśmy nazbyt zadowoleni, by stawić czoła ciemnym stronom naszego Kościoła. W ten sposób roztrwoniliśmy zaufanie, jakie w nas pokładano – zwłaszcza w odniesieniu do nadużyć w zakresie odpowiedzialności Kościoła, która jest naszym głównym obowiązkiem. Nie daliśmy osobom ochrony, do której miały prawo, niszczyliśmy nadzieje. Ofiary zostały poważnie pogwałcone, zarówno w swoich ciałach, jak i duszach – mówił w homilii podczas nabożeństwa pokutnego za grzechy wykorzystywania małoletnich przez księży abp Philip Naameh, przewodniczący episkopatu Ghany.

Według dyrektora Centrum Ochrony Małoletnich na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie ks. Hansa Zollnera SJ watykańskie spotkanie przyniosło zmianę postaw wielu biskupów, „zwłaszcza z Afryki czy Azji, którzy mówili dotychczas, że ta kwestia ich nie dotyczy, u nich nie doszło do takich zbrodni, i jest to problem Zachodu” (więcej na ten temat).

Z o. Żakiem porozmawiamy o tym, jak Kościół radzi sobie – i jak będzie sobie radził – z problemem przestępstw seksualnych duchownych na świecie i w Polsce. Czy spotkanie przewodniczących episkopatów przyczynia się do zmiany postaw polskich biskupów?

"Broniąc ofiary, bronimy Boga" - wywiad o. Żaka w Radiu Watykańskim

Adam Żak SJ: Nową krzywdą dla ofiar może być – w przypadku oskarżonych duchownych – ostentacyjna troska przełożonych o sprawcę. Każdemu przysługuje prawo do obrony, ale kościelni przełożeni muszą pamiętać, że tutaj poruszamy się po kruchej tafli lodowej, która może się w każdym momencie załamać. Jeśli traktuje się ofiarę jak agresora, to jest to nie tylko straszne; jest to perwersja prawa do obrony, jakieś szydercze odwrócenie hierarchii wartości. (Kwartalnik „Więź” zima 2018)

 

W okresie Bożego Narodzenia w sposób szczególny przeżywamy tajemnicę Bożego wcielenia i to, że Narodzony Jezus przynosi pokój całemu światu. Jest to wezwanie dla nas katolików, aby podjąć misję budowania pokoju począwszy od nas samych, i od innych, którzy wierzą w Boga. Dlatego Kościół katolicki podejmuje regularnie wysiłek budowania porozumienia z judaizmem, jedności z wyznaniami chrześcijańskimi i podejmowania relacji z islamem. Dlatego też, po liturgicznym okresie świąt Bożego narodzenia, Episkopat w Polsce ustanowił obchodzony co roku Dzień Judaizmu, po którym następuje tydzień modlitw o jedność chrześcijan, i który kończy się Dniem Islamu. Collegium Bobolanum od lat stara się podejmować wysiłek pozytywnego kształtowania relacji pomiędzy wielkimi religiami. Organizuje wspólne spotkania, modlitwy i konferencje.

 

2020.03.25 (środa) godz. 18.00 Aula Wielka Collegium Bobolanum przy ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie

ensemble avec marie 297x500

Z okazji uroczystości Zwiastowania Pańskiego zapraszamy na modlitewne spotkanie chrześcijan i muzułmanów

 

 

 

 

 

 

 


► 26.01.2020 (niedziela), Aula Wielka, godz. 14.00

 20200126DzienIslamuZaprosz

Spotkanie w ramach jubileuszowego XX Dnia Islamu w Kościele Katolickim pod hasłem "Katolicy i Muzułmanie w służbie powszechnego braterstwa" ustanowionego decyzją Konferencji Episkopatu Polski jako dzień modlitw poświęcony islamowi. Organizacja ogólnopolskich obchodów powierzona jest Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów oraz Komitetowi ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego KEP. W roku jubileuszowym spotkanie odbyło się na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie Collegium Bobolanum.

„Dzień Islamu w Kościele katolickim ma służyć temu, byśmy dążąc do prawdy, która jest w Bogu, mogli też dostrzegać te wartości, które niesie każda religia. Chcemy spotkać się w duchu wiary, jako wyznawcy różnych religii” ­­- bp Henryk Ciereszko, Przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi, biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej

PROGRAM SPOTKANIA

I. Wprowadzenie
1. Przywitanie uczestników i nawiązanie do tematu: CHRZEŚCIJANIE I MUZUŁMANIE: OD WSPÓŁZAWODNICTWA DO WSPÓŁPRACY
2. Odczytanie przesłań

II. Dwugłos chrześcijańsko-muzulmański
1. Ze strony chrześcijańskiej ks. Tadeusz Czakański: w służbie powszechnego braterstwa — doświadczenie dialogu i współpracy w Katowicach
2. Ze strony muzułmańskiej Andrzej Saramowicz: W służbie powszechnego braterstwa — doświadczenie polskie

III. Historia 20-lecia organizacji Dni Islamu w Kościele katolickim w Polsce - ks. Zbigniew Kubacki SJ

IV. Czytanie Ksiąg Świętych
Czytanie fragmentów Pisma Świętego
Czytanie fragmentów Koranu

V. Modlitwy i znak pokoju
1. Du'a - muzułmańska modlitwa spontaniczna
2. Modlitwa wiernych zakończona modlitwą „Ojcze nasz"
3. Znak pokoju

VI. Poczęstunek

 

Dotychczas w Collegium Bobolanum odbyły się następujące wydarzenia dotyczące relacji z islamem...

Czytaj więcej...

20190321ElCamino

21 marca 2019 r. Studenckie Koło Naukowe Sapere Aude zaprasza na spotkanie z nestorem polskich pielgrzymów Jerzym Kazimierczakiem na spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o..." na temat "Drogi Jakubowe". Spotkanie, na który jest wstęp wolny, odbędzie się o godz. 19.00 w Auli Wielkiej Collegium Bobolanum. Pan Jerzy Kazimierczak ma ogromne doświadczenie pielgrzymowania do świętych miejsc w Polsce i za granicą. Bardzo zapraszamy na to spotkanie z wyjątkowym człowiekiem.

► Artykuł "Śladami Męczennika" o pielgrzymkach Jerzego Kazimierczaka w Warszawskim Gościu Niedzielnym

 20190408alarm1

8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) w Auli Wielkiej Collegium Bobolanum o godz. 18 odbędzie się spotkanie autorskie i panel dyskusyjny na temat książki pt. „Alarm dla Kościoła”. Zapraszamy - wstęp wolny.

„Alarm dla Kościoła. Nowa reformacja?” to dzieło głośnych i wyrazistych publicystów oraz pisarzy katolickich, którzy zmierzyli się z tematem największego od kilkuset lat kryzysu Kościoła w Polsce i na świecie. Autorzy (m.in. Paweł Lisicki, Paweł Milcarek, ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski, Tomasz Terlikowski, ks. Jerzy Szymik, o. Dariusz Kowalczyk SJ, Grzegorz Górny, o. Jacek Salij OP, ks. Andrzej Kobyliński, Tomasz Rowiński) w kilkunastu bardzo mocnych wywiadach nie tylko diagnozują największe problemy, ale proponują również drogi wyjścia z sytuacji faktycznego chaosu, w którym Kościół się obecnie znalazł.

O książce:

Jest to cykl 14 wywiadów przeprowadzonych przez Pawła Milcarka i Tomasza Rowińskiego z duchownymi oraz osobami świeckimi mocno zaangażowanymi w życie Kościoła. Każdy rozdział/rozmowę poprzedza sformułowanie problemu nękającego Kościół katolicki, a po niej następuje podsumowanie, czasem pojawiają się pomysły rozwiązań. Książka wpisuje się w powszechną dyskusję o funkcjonowaniu Kościoła katolickiego w Polsce. Porusza trudne tematy, również o nadużyciach duchownych. Potrzeba ich wyjaśnienia ostatnio nasiliła się w Polsce. Równocześnie społeczeństwo polskie głęboko przeżywało Światowe Dni Młodzieży w Panamie – znak radosnego i pięknego chrześcijaństwa doświadczanego przez ludzi młodych, znak „wiosny Kościoła”. Oznacza to, że wielu młodych potrzebuje Kościoła oczyszczonego, przyjaznego i miłującego. Nie można już dłużej tłumaczyć napięć i skandali niechęcią laicyzujących się społeczeństw do wiary i instytucji Kościoła. Cytując Benedykta XVI: „Największe prześladowanie Kościoła nie przychodzi od jego nieprzyjaciół zewnętrznych, lecz rodzi się z grzechu w Kościele”. Równocześnie toczy się fundamentalna dyskusja o przyszłości wiary i jej przeżywania, o formowaniu katolickiego światopoglądu, o kształceniu i formowaniu duchownych, o uczestnictwie instytucji Kościoła w edukacji dzieci i młodzieży.

Książka nie ma charakteru politycznego, nie jest skierowana przeciwko Kościołowi, jest próbą rozmowy o sytuacji Kościoła katolickiego we współczesnych czasach. Dlatego spotkanie jest w formie panelu dyskusyjnego, tak aby autorzy mogli odpowiadać na pytania z sali.

Pełny wykaz zagadnień i informacje o rozmówcach zawiera tabela poniżej:

nr

Temat rozmowy

ekspert

1

Dyktatura relatywizmu.

Co z wolnością bez prawdy?

ks. Dariusz Kowalczyk SJ

2

Mentalna kolonizacja Kościoła i apostazja narodów

Grzegorz Górny

3

Kapitulacja przed muzułmanami.

Czy Zachód będzie islamski?

Paweł Lisicki

4

Hybrydowa inwazja.

Podmiana pobożności — katolickiej na zielonoświątkową

ks. Andrzej Kobyliński

5

Zbawić czy zabawić?

Gdy liturgia staje się show?

ks. Maciej Zachara MIC

6

Milczenie o wychowaniu.

Czy Kościół przegrał edukację?

Artur Górecki

7

Od “lawendowej mafii” do homoherezji.

Rewolucja przeciw katolickiej etyce płci

Tomasz Terlikowski

8

Turbo-papiestwo.

Czy Papież może wszystko?

Tomasz Rowiński

9

Kruszenie małżeństwa.

Czy grzech przestaje być grzechem?

ks. Jarosław Kupczak OP

10

Czas na radykalizm prawdy.

Co się dzieje z księżmi?

ks. Jarosław Tomaszewski

11

Płycizna, bezguście i zarozumiałość.

Czas kiepskich?

Jacek Hrabicz

12

Pejzaż z grzęzawiskami.

Czy ojczyzna Jana Pawła II jest bezpieczna?

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

13

Pan zwycięży!

Dziedzictwo Benedykta XVI

ks. Jerzy Szymik

14

Kościół rozdzierany sporem.

Zerwanie czy ciągłość?

ks. Jacek Salij OP

20190315teologiaponowoczesna

15 marca 2019 (piątek, ul. Dewajtis 3) w godz. 10.00-14.00 odbędzie się sympozjum dla Profesorów Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, dla obu sekcji: Collegium Bobolanum i Collegium Joanneum i dla wykładowców seminariów i ośrodków afiliowanych do PWTW.

Tematem sympozjum - konferencji międzynarodowej jest: "Teologia w czasach ponowoczesnych".

Wykłady wygłoszą zostali zaproszeni trzej zakonnicy (redemptorysta, jezuita i dominikanin), profesorowie z teologicznych uczelni rzymskich:

- "Palące oczekiwanie papieża Franciszka: teologia w polaryzacjach rzeczywistości (VG)" - o. prof. Andrzej Wodka CSSR, (prezes Akademii Alfonsjańskiej, wyższego instytutu teologii moralnej Zgromadzenia Redemptorystów w Rzymie i prezes AVEPRO – Agencji Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych)

- "'Zły' i 'dobry' postmodernizm. W jakich czasach żyje współczesny teolog?" - o. prof. Dariusz Kowalczyk SJ, (Dziekan Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego)

- "'Na rozdrożu' Posoborowe poszukiwania modelu dla teologii" - o. prof. Michał Paluch OP, (Rektor Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu - Angelicum).

Po każdym z wykładów przewidziana jest dyskusja, a na zakończenie spotkania swoje słowo  skieruje do uczestników JE ks. kard. Kazimierz Nycz - Wielki Kanclerz Uczelni.

Sympozjum to kontynuuje corocznie międzynarodowe spotkania teologiczne na PWTW. Jest to już IV Międzynarodowa Konferencja Teologiczna dla wszystkich wykładowców PWTW.