20190315teologiaponowoczesna

15 marca 2019 (piątek, ul. Dewajtis 3) w godz. 10.00-14.00 odbędzie się sympozjum dla Profesorów Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, dla obu sekcji: Collegium Bobolanum i Collegium Joanneum i dla wykładowców seminariów i ośrodków afiliowanych do PWTW.

Tematem sympozjum - konferencji międzynarodowej jest: "Teologia w czasach ponowoczesnych".

Wykłady wygłoszą zostali zaproszeni trzej zakonnicy (redemptorysta, jezuita i dominikanin), profesorowie z teologicznych uczelni rzymskich:

- "Palące oczekiwanie papieża Franciszka: teologia w polaryzacjach rzeczywistości (VG)" - o. prof. Andrzej Wodka CSSR, (prezes Akademii Alfonsjańskiej, wyższego instytutu teologii moralnej Zgromadzenia Redemptorystów w Rzymie i prezes AVEPRO – Agencji Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych)

- "'Zły' i 'dobry' postmodernizm. W jakich czasach żyje współczesny teolog?" - o. prof. Dariusz Kowalczyk SJ, (Dziekan Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego)

- "'Na rozdrożu' Posoborowe poszukiwania modelu dla teologii" - o. prof. Michał Paluch OP, (Rektor Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu - Angelicum).

Po każdym z wykładów przewidziana jest dyskusja, a na zakończenie spotkania swoje słowo  skieruje do uczestników JE ks. kard. Kazimierz Nycz - Wielki Kanclerz Uczelni.

Sympozjum to kontynuuje corocznie międzynarodowe spotkania teologiczne na PWTW. Jest to już IV Międzynarodowa Konferencja Teologiczna dla wszystkich wykładowców PWTW.

W ramach cyklu „Porozmawiajmy o...” Koło Naukowe Studentów Sapere Aude zaprasza na spotkanie na temat:

 
TEOLOGIA CIAŁA JANA PAWŁA II
s. Kazimiera Fleran CSDC (Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża) i o. karmelita Jacek Olszewski OCD

wtorek 19 lutego 2019
godz. 19.30

Collegium Bobolanum - Aula Wielka
ul. Rakowiecka 61

Zapraszamy - Wstęp wolny!

20190219teolcilala

 

BpJanocha

W dniu 22 stycznia 2019 we wtorek o godz. 19 odbędzie się spotkanie otwarte z ks. bp. Michałem Janochą nt. 'Królewska Warszawa Aleksandra I' Spotkanie organizuje Koło Naukowe Sapere aude. Wstęp wolny! Zapraszamy!

Pół godziny wcześniej ks. Biskup spotka się z członkami Koła w sali K.

IMG 20190110 WA0004

2018.12.13debata

13 grudnia w Auli Wielkiej (9.30-13.30) odbyła się kolejna debata teologiczna, w której wzięła udział młodzież szkół średnich. Temat debaty "Żyjesz online - umierasz offline" bardzo konkretnie dotykał stylu życia młodych, dla których używanie internetu jest prawie tak powszechne jak oddychanie powietrzem.

2018.12.13habilit2Na zdjęciu obaj doktorzy habilitowani w obecności ks. bp. prof. dr. hab. Tadeusza Pikusa 

13 grudnia 2018 roku był dla Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie dniem wyjątkowym. Tego dnia Senat Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie przyjął uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie teologii o. dr. Markowi Blazie SJ i o. dr. Wacławowi Królikowskiemu SJ. Składamy gratulacje nowym niezależnym pracownikom naukowym i cieszymy się, że powiększy się skład naszego Senatu.

2018.12.13habilit1Na zdjęciu ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina Rektor PWTW wraz z Prorektorem o. prof. PWTW dr. hab. Piotrem Aszykiem SJ ogłaszają decyzję Senatu o nadaniu stopni naukowych.

 

2018.12.08Plakat

Zapraszamy do odwiedzienia naszej uczelni w sobotę 8 grudnia w godz. 10-14. W tym czasie studenci będą odpowiadać na wszystkie pytania związane ze studiami na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie Collegium Bobolanum i pokażą uczelnię. Wstęp wolny!