WawerPeacenotWar

O. Robert Wawer SJ wydał w formie książki swój doktorat, który liczy 320 stron. Tytuł: The Distinctiveness of John Paul II's Ethics of War and Peace: Catholic Social Teaching on Just War Theory. Doktorat porównuje nauczanie Jana Pawła II na temat pokoju i wojny z nauczaniem wcześniejszych papieży i Soboru począwszy od Leona XIII. Książkę można zakupić w księgarni Wydawnictwa Lambert i na Amazon.com

BlazaKsiazka2018

Z radością informujemy, że o. dr Marek Blaza SJ, wykładowca naszej uczelni, wydał nową książkę pt. "Kościół w stanie epiklezy". Książka liczy aż 696 stron. Gratulujemy naszemu wykładowcy tak monumentalnego dzieła!

Jak napisał w recenzji ks. dr hab. Damian Wąsek: "Epikleza w teologii dogmatycznej i ekumenicznej najczęściej kojarzy się ze sporem o czas przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa podczas Eucharystii. Ten spór zajmował wielu teologów katolickich i prawosławnych. (…) Książka autorstwa o. Marka Blazy SJ stanowi niejako kontynuację studium nad epiklezą w polskiej teologii. Autor w sposób niezmiernie szczegółowy analizuje rozwój teologii epiklezy, przyjmując jako źródło swoich badań bizantyjską i rzymską tradycję liturgiczną. W swojej refleksji nie zatrzymuje się jednak jedynie na epiklezie eucharystycznej, związanej z prośbą o konsekrację darów, ale podejmuje się analizy podobnych epiklez w innych sakramentach i sakramentaliach oraz w innych modlitwach."

Z terminem epiklezy można zapoznać się na stronach Centrum Duchowości Benedyktyńskiej lub w Słowniczku Liturgicznym Przewodnika Katolickiego.

Książkę można nabyć na stronie Wydawnictwa WAM.

29 stycznia 2018 r. na oficjalnej stronie Stolicy Apostolskiej ukazała się w sześciu językach Konstytucja Apostolska "Veritatis gaudium" o uniwersytetach i wydziałach studiów kościelnych, podpisana przez papieża Franciszka 8 grudnia 2017 r. w Rzymie. Konstytucja Apostolska "Radość prawdy" nowelizuje po prawie 40 latach podobny dokument Jana Pawła II - Konstytucję Apostolską "Sapientia Christiana" o uniwersytetach i wydziałach kościelnych, Rzym, 15 kwietnia 1979 r. Czekamy na polskie tłumaczenie nowej Konstytucji.

Więcej informacji na stronach:
Stolica Apostolska - Tekst Konstytucji w języku angielskim, włoskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i portugalskim
Radio Watykańskie - Informacja Radia Watykańskiego
GloriaTV - Video z konferencji prasowej
Informacja na stronie kosciol.wiara.pl

2018.01.23Blaza04

Cieszymy się i gratulujemy naszemu ojcu wykładowcy uznania za jego pracę duszpasterską i naukową w Kościele greckokatolickim!

23 stycznia 2018 r. o. dr Marek Blaza SJ podczas dorocznej kutii (odpowiednik spotkania opłatkowego w Kościele rzymskokatolickim) dla dekanatu warszawsko-lubelskiego archieparchii przemysko-warszawskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) podczas Boskiej Liturgii (Eucharystii) odprawianej pod przewodnictwem Metropolity Przemysko-Warszawskiego UKGK, abpa Eugeniusza Popowicza otrzymał dyplom honorowy (po ukraińsku Poczesna Hramota) za długoletnią pracę w Ukraińskim Kościele Greckokatolickim na polu naukowym i duszpasterskim. Uroczystość ta miała miejsce w cerkwi OO.Bazylianów na ul. Miodowej w Warszawie.

Udzielenie tej nagrody było wcześniej uzgodnione z o. Prowincjałem Prowincji Wiekopolsko-Mazowieckiej, o.Tomaszem Ortmannem SJ. Na podstawie wyżej wspomnianego dyplomu honorowego o. Marek Blaza otrzymał prawo noszenia napierśnego złotego krzyża z ozdobami, który stanowi nagrodę kościelną. Otrzymujący taką nagrodę ma prawo nosić złoty krzyż z ozdobami na szatach liturgicznych lub w ramach stroju chórowego.

O. dr Marek Blaza od 2001 roku wykłada w Seminarium Greckokatolickim pw. Ducha Świętego we Lwowie oraz na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie. W latach 1999-2004 pomagał w greckokatolickim duszpasterstwie akademickim w Lublinie. Od 2007 roku na mocy dekretu Metropolity Przemysko-Warszawskiego, abpa Jana Martyniaka został ustanowiony duszpasterzem dla studentów greckokatolickich w Warszawie. Swoje obowiązki spełnia, pomagając w duszpasterstwie parafii greckokatolickiej pw. bł. Mikołaja Czarneckiego przy ul. Domaniewskiej w Warszawie.

Oto treść dyplomu honorowego (po ukraińsku Poczesna Hramota):

DYPLOM

Przewielebnemu Ojcu Markowi Blazie

Pokój Tobie w Panu
Doceniając gorliwość Ojca dla chwały Bożej i dla dobra Kościoła Greckokatolickiego w Polsce i na Ukrainie, dziękując za gorliwą służbę naszemu Kościołowi, nagradzam Ojca dyplomem honorowym oraz złotym krzyżem z ozdobami. Niechaj miłościwy Pan szczodrze Ojcu wynagrodzi za wszystkie Jego dobre dzieła, dające Mu siłę i chęć, aby dalej się trudzić na chwałę Bożą i dla dobra całego Kościoła.
Błogosławieństwo Pańskie na Ciebie.


+ Eugeniusz Popowicz
Arcybiskup i Metropolita
Przemysko-Warszawski UKGK w Polsce

Przemyśl, 2 stycznia 2018 roku

2018.01.23Blaza01

2018.01.23Blaza02

2018.01.23Blaza03

2018.01.23Blaza05

2018.01.23Blaza06

2018.01.23Blaza07

PWTW Collegium Bobolanum wraz z PWTW Collegium Joanneum organizuje Konferencję 23 stycznia 2018 (wtorek) godz. 16.30-18.30 (Dom Arcybiskupów Warszawskich, sala konferencyjna, budynek C, Warszawa, ul. Miodowa 17/19)

► Konferencja naukowa "J.E. ks. kard. Józef Glemp: nieznane fakty i dokumenty", a o 19.00 msza św. w archikatedrze i modlitwa przy grobie Prymasa. Wstęp wolny.

Zaproszenie na stronie Archidiecezji

TRANSMISJA MSZY ŚW. ON-LINE (start 23.01.2018 g. 19.00)

► ZAPROSZENIE

2018.01.23GlempA

2018.01.23GlempB

► PROGRAM KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się 23 stycznia 2018 roku (wtorek) w Domu Arcybiskupów Warszawskich (sala konferencyjna, budynek C); Warszawa, ul. Miodowa 17/19

godz.  16.30 – powitanie: ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW
           słowo wstępne: J. E. Kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski

godz.  16.50 – referaty:

  • Prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW), Prymas Józef Glemp w teczkach IPN
  • Dr Milena Kindziuk (UKSW), Okoliczności postawienia krzyża „prymasowskiego” w Katyniu w 1988 r.
  • Dr hab. Paweł Skibiński (UW), Spuścizna prymasa Józefa Glempa jako źródło historyczne
  • Dr Rafał Łatka (IPN Warszawa), Prymas Józef Glemp wobec opozycji politycznej (1981-89)
  • Ks. dr hab. Władysław Wyszowadzki (Londyn), Wizyta kard. J. Glempa w Wielkiej Brytanii w 1985 r.
  • Dr Zbigniew Stanuch (IPN Szczecin), Wizyty prymasa Glempa na Pomorzu Zachodnim

godz. 18.20 – zakończenie konferencji i przejście na Mszę św.

godz. 19.00 – Msza św. w intencji śp. Kard. Józefa Glempa w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie