pixabay PixelMary CC0 background 3582895b

24 maja 2019 r. jezuita studiujący teologię na PWTW Collegium Bobolanum mgr inż. Mateusz Kowalcze SJ obronił w znakomitym stylu pracę doktorską z zakresu chemii analitycznej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie. Recenzenci pracy wnioskowali o nadanie mu stopnia naukowego doktora z wyróżnieniem. Świadkami wydarzenia byli Współbracia z Krakowa, Warszawy i Mysłowic, jak również Rodzina Mateusza i jego przyjaciele.

Praca pt. "Zastosowanie metod chemometrycznych w woltamperometrycznym badaniu wybranych pochodnych tlenowych terpenów pierścieniowych" została oceniona bardzo wysoko. Została ona przedstawiona w formie spójnego tematycznie cyklu 8 publikacji naukowych, które ukazały się w specjalistycznych czasopismach - sumaryczny Impact Factor tych artykułów wynosi 21,12, a suma punktów  przyznanych za te publikacje (wg Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) wynosi 255. Wszystkie badania wykonano w Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Jakubowskiej, prof. AGH.

Jest to pierwszy w naszej Prowincji doktorat przygotowany w tej formie (cykl publikacji); powstały w przeciągu niecałych trzech lat, równolegle do przeżywanej praktyki duszpasterskiej (KOSTKA) i teologii (Warszawa). Naszemu studentowi i nowemu Doktorowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych AMDG!

► Ogłoszenie o obronie pracy doktorskiej na stronie Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie

► Plakat o obronie

20190519Charbel

W ramach cyklu "Duchowość dla Warszawy" Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie organizuje kolejny wykład otwarty 23 maja 2019 r. o godz. 19.00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej (ul. Krakowskie Przedmieście 66):

"Charbel - Święty inny niż wszyscy"

- jezuita, o. dr Zygmunt Kwiatkowski SJ, duszpasterz z Bliskiego Wschodu
- redemptorysta, o. dr Marek Kotyński CSsR, teolog duchowości

Spotkanie z zaproszonymi gośćmi poprowadzi s. dr Judyta Pudełko PDDM.

Wspomnienie liturgiczne św. Charbela (nazywanego również Szarbel Makhlouf, Sarbeliusz) jest obchodzone 28 lipca. Wykład będzie dotyczył życia, duchowości i świętości jednego z najbardziej niezwykłych i tajemniczych świętych, maronickiego mnicha i pustelnika żyjącego w XIX w. na terenie Libanu.

20190518MlodziWiaraPowolaniebanner

Collegium Joanneum i Collegium Bobolanum zapraszają na:

Sympozjum Naukowe 18 maja 2019, Warszawa, ul. Dewajtis 3

Młodzi, Wiara i Rozeznawanie Powołania

9.00 Msza koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią J.E. Kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza PWTW (kościół pokamedulski)
10.15 Rozpoczęcie - ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW
10.30 "Rozeznawanie woli Bożej" - ks. dr hab. Wacław Królikowski SJ
11.00 "Kryzys powołania: problem czy szansa na drodze rozwoju?" - ks. dr Tadeuszy Kotlewski SJ (PWTW)
11.30 "Powołanie do bycia singlem?" - ks. Stanisław Szlassa, Duszpasterz singli
12.00 Przerwa kawowa
12.30 Dyskusja panelowa pt. "Kościół (bez) młodzieży", dr Anna Buchner (PAN), Ignacy Dudkiewicz (Kontakt, KIK), Tomasz Rowiński (Christianitas), ks. dr hab. Krzysztof Siwek (DA św. Anny, UKSW), prowadzenie: ks. Przemysław Śliwiński (rzecznik prasowy AW)
14.00 Zakończenie i obiad

► Program

201905141488286262

foto. Archiwum Instytutu Prymasa Wyszyńskiego

Studenckie Koło Naukowe Sapere Aude zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu spotkań otwartych. Spotkanie na temat "Prymas Tysiąclecia do młodych" odbędzie się we wtorek 14 maja 2019 r.  o godz. 19.00 w Auli Wielkiej Collegium Bobolanum. Naszymi Gośćmi będą:

prof. dr hab. Krystyna Czuba z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego

oraz

- o. dr. Gabriel Bartoszewski OFMCap.- Wicepostulator procesu beatyfikacyjnego kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

Zapraszamy na to spotkanie - wstęp wolny.

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie organizuje 

KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORANTÓW

Cur musica sacra?

Czwartek 9 maja 2019 r., Warszawa – Bielany, ul. Dewajtis 3, sala św. Józefa

Program:

10.00 Powitanie: prof. dr hab. Krzysztof Pawlina Rektor PWTW
Wprowadzenie do konferencji: prof. dr hab. Andrzej Filaber Dyrektor Instytutu Szkolenia Organistów przy PWTW     

10.20 Referaty:
mgr lic. Michał Orlicki: Musica sacra w Biblii i tekstach Ojców Kościoła
mgr lic. Piotr Kurek: Musica sacra – czyli jaka? Sposoby rozumienia muzyki sakralnej w świetle współczesnej myśli teologicznej
mgr lic. Ryszard Bednarek: Święta muzyka – pieśń chwały, która trwa

11.20   Dyskusja

11.50   Przerwa na kawę

12.20 Referaty:
mgr lic. Kamil Banasik: Współczesna muzyka liturgiczna na przykładzie dorobku
mgr lic. Marcin Lorenc: Muzyka w służbie ewangelizacji. Pieśni i piosenki we wspólnotach Odnowy w Duchu Świętym
mgr lic. Paweł Filipczak: Zespoły śpiewacze w liturgii i życiu Kościoła rzymsko-katolickiego

13.20   Dyskusja

13.50   Podsumowanie konferencji

14.00   Obiad

PLAKAT

 

9 kwietnia 2019 (wtorek) godz. 10.00-16.0020190409WolnoscBezpieczenstwo

VII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE

Z cyklu: Współczesne wyzwania i zagrożenia w oczach młodego pokolenia

PROGRAM [PDF]

PLAKAT [PDF]

 

Program Sympozjum

I.  10.00 - 10.20 - Otwarcie obrad  (Aula Wielka)

1.      Wystąpienie JM Rektora PWTW Collegium Bobolanum ks. prof. PWTW dr. hab. Piotra Aszyka SJ

2.      Wystąpienie koordynatora naukowego dr. hab. prof. UPH Włodzimierza Fehlera

WYSTĄPIENIE GOŚCIA SPECJALNEGO Bronisława Komorowskiego – Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2010-2015

 

II.  10.20 – 11.10 - Obrady plenarne - Część I (Aula Wielka)

Prowadzący – Marta Tracz-Tryniecka, Michał Wodzicki

1.  Szymon Fecko – Akademia Ignatianum Kraków

      Uprawnienia służb państwowych a swobody obywatelskie

2    Agnieszka Polewska – Uniwersytet Warszawski

Wolność mediów a bezpieczeństwo państwa

3.  Marcin Brocki – PWSZ Kalisz

Prywatne informacje w Internecie -  wolność korespondencji czy cios w bezpieczeństwo użytkownika

4.   Marlena Derlicka – UPH Siedlce

Kontrola operacyjna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego a bezpieczeństwo jednostki

 

III. 11.10 – 11.30 Przerwa na kawę           sala C

 

IV.  11.30 – 12.45 - Obrady plenarne - Część II   Aula Wielka

Prowadzący – Patryk Bogusz, Edyta Malinowska

1. Julia Różańska, Weronika Siłuszyk – UPH Siedlce

Fake news – dezinformacja w świecie nowych mediów

2.  Dominika Szmidt – PWSZ Konin

Traktat w Schengen – bezpieczeństwo wczoraj i dziś

3.    Natalia Adamczyk – Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki Wrocław

Zagrożenie zamachami bombowymi w Polsce

4.  Marcin Kinalski – Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica Płock

Wpływ demokracji na bezpieczeństwo społeczne

4.    Damian Golik, Marta Siarkiewicz – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka

      J. Piłsudskiego Warszawa

      Wolność i bezpieczeństwo – gdzie leżą granice?

6.   Daniel Pożarski – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Gdynia

Ustawa antyterrorystyczna z 2016 r. – ograniczenie swobód obywatelskich czy zapewnienie  

bezpieczeństwa?

 

V. 12.45 - 13.15 - Przerwa na lunch           sala C

 

                                                  VI. 13.15 – 15.15 - Obrady w panelach

 

Panel A          Aula Wielka

Prowadzący – Jan Pieńczuk, Jakub Koniak

1.      Weronika Harasimiuk – UPH Siedlce

Wolność sieci Internet a bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni

2.      Klaudia Brudzińska – PWSZ Konin

Bezpieczeństwo obywateli w oparciu o system penitencjarny

3.      Krzysztof Adamek – UKW Bydgoszcz

Obywatelska wolność funkcjonowania – wobec technologicznego rozwoju cyberprzestrzeni

4.      Zoriana Varenia – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna Warszawa

Wolność a bezpieczeństwo w kontekście wojny informacyjnej na przykładzie Ukrainy i Rosji

5.      Igor Wróbel – PWTW Collegium Bobolanum Warszawa
Globalizacja jako remedium na anarchokapitalistyczną rzeczywistość polityczną

6.      Karolina Lis - Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki Wrocław

System powiadamiania ratunkowego w opinii operatorów numerów alarmowych

7.      Sylwia Kostrzewa – KUL Lublin

Syndrom wypalenia zawodowego u funkcjonariuszy Policji jako zagrożenie dla bezpieczeństwa

8.   Jakub Koniak – PWSZ Kalisz

     Wolność w polskiej lokalizacji Secured by design

Panel B          sala B

ProwadzącyPaweł Zarychta, Marlena Derlicka

1.      Patryk Bogusz – PWTW Collegium Bobolanum Warszawa

Globalizacja a wolność. Implikacje dla bezpieczeństwa

2.      Tomasz Gapiński - Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica Płock

Wolność a bezpieczeństwo w sieci

3.      Wiktor Kowal – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Niewolnictwo XXI wieku i jego wpływ na strukturę bezpieczeństwa

4.      Justyna Szlachta-Ignatowicz – UKSW Warszawa

Między świadomością odrębności kulturowej a separatyzmem – działalność Ruchu Autonomii Śląska w kontekście bezpieczeństwa państwa

5.      Marika Sokół – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Gdynia

Dyplomacja morskiego przymusu w kontekście działalności Marynarki Wojennej

6.      Karol Czerwiński – Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce

Wolność wyborców a bezpieczeństwo państwa

7.   Karina Hinz – PWSZ Konin

      Wolność ludzi bezpiecznych

8.   Andriana Zavatska – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna Warszawa

      Wolność gospodarcza

9.         Maciej TomczykPWSZ Kalisz

      Poglądy na obywatelskie prawa i obowiązki Polaków w świetle powszednich doświadczeń      

      dzielnicowego Policji 

Panel C          sala A

Prowadzący – Krzysztof Goliński, Damian Biszkont

1.      Agnieszka Rutkowska - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Lublin

       Zasady ruchu drogowego - ograniczenie wolności czy gwarant bezpieczeństwa? System CANARD w   

       Polsce na tle wybranych państw Europy

2.      Alicja Mikiciuk – UPH Siedlce

Bezpieczeństwo danych osobowych i ochrona wizerunku w przestrzeni internetowej jako składniki wolności jednostki

3.      Viktoria Malysh - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna Warszawa

Wolność Ukraińców i do czego ona doprowadziła (na przykładzie Rewolucji Godności 2013-2014)

4.      Marlena Dąbrowska – Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki Wrocław

Działania podejmowane w ramach oddziaływań edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem

5.      Damian Biszkont – KUL Lublin

Nowoczesne formy płatności a bezpieczeństwo

6.      Paulina Rybak – Uniwersytet Warszawski

Bezpieczeństwo społeczne w pojęciu bezpieczeństwa państwa

7.  Aleksander Prętnicki – PWSZ Kalisz

      Jednostka i państwo w wymiarze bezpieczeństwa

8.   Arkadiusz Kukuła – Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki Wrocław

      Bezpieczeństwo transakcji bezgotówkowych

9.   Violetta Bętkowska - Akademia WSB Dąbrowa Górnicza

      Użycie środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w świetle norm praw i wolności obywatelskich

 

Panel D          sala E

Prowadzący – Szymon Niegowski, Zofia Marciniak

1.      Zuzanna Kantorek – Uniwersytet Warszawski

Reakcja Unii Europejskiej na zagrożenie respektowania wolności i praw człowieka we współczesnym świecie

2.      Adrian Ochciński – Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica Płock

Europa bez granic a bezpieczeństwo kulturowe

3.      Dawid Nabożny – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Wolność migracyjna a bezpieczeństwo międzynarodowe, czyli dlaczego migracja nie jest fundamentalnym prawem człowieka

4.      Maria Kozak – KUL Lublin

Big Data – szansa czy zagrożenie?

5.    Jolanta Martuszewska – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Gdynia

       Edukacja dla bezpieczeństwa w obliczu nowych zagrożeń

6.      Michał Kaleta – PWSZ Kalisz

Wolność religijna a polski Konkordat

7.   Daria Grabarczyk – PWSZ Konin

     Bezpieczeństwo i wolność w polskiej cyberprzestrzeni

8.  Zofia Marciniak – PWSZ Kalisz

     Swoboda gospodarczego wyboru czy ekologiczne kajdany na rzecz Sustainable Development

9.    Maciej Topolewski – AWF Warszawa

W zdrowym ciele zdrowy duch – relacja wolności, bezpieczeństwa i cielesności w świetle metafizycznych założeń nauk o kulturze fizycznej

Panel E          sala F

Prowadzące – Weronika Malinowska, Kinga Łokietek

1.  Weronika Malinowska – PWTW Collegium Bobolanum Warszawa

     Wolność w czasie stanów nadzwyczajnych

2.   Ireneusz Liwiński - Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica Płock

Imprezy masowe jako zagrożenie dla osób postronnych

3.   Kinga Majcher – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Lublin

Świadome ograniczenie wolności na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Charakterystyka zjawiska na przykładzie koncepcji CPTED

4.   Oliwia Haja – PWSZ Kalisz

Internet – swoboda treściowej emisji czy antagonizowanie odbiorców?

5.   Daria Kapliuk – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna Warszawa

Zagrożenia wynikające z wyrażania własnej opinii w Internecie

6.   Kinga Łokietek – PWSZ Kalisz

Prześladowanie przez rówieśników – szkolne lekcje okrucieństwa – czy brak w przyswajaniu podstawowych wartości

7.   Łukasz Kalina – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

    Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa

8.  Milena Mertka – PWSZ Kalisz

     Wolność słowa jako podstawa funkcjonowania bezpieczeństwa

VII. 15.15-15.30 Zakończenie i podsumowanie Sympozjum       (Aula Wielka)

 

► Współorganizatorzy sympozjum