20190408alarm1

8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) w Auli Wielkiej Collegium Bobolanum o godz. 18 odbędzie się spotkanie autorskie i panel dyskusyjny na temat książki pt. „Alarm dla Kościoła”. Zapraszamy - wstęp wolny.

„Alarm dla Kościoła. Nowa reformacja?” to dzieło głośnych i wyrazistych publicystów oraz pisarzy katolickich, którzy zmierzyli się z tematem największego od kilkuset lat kryzysu Kościoła w Polsce i na świecie. Autorzy (m.in. Paweł Lisicki, Paweł Milcarek, ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski, Tomasz Terlikowski, ks. Jerzy Szymik, o. Dariusz Kowalczyk SJ, Grzegorz Górny, o. Jacek Salij OP, ks. Andrzej Kobyliński, Tomasz Rowiński) w kilkunastu bardzo mocnych wywiadach nie tylko diagnozują największe problemy, ale proponują również drogi wyjścia z sytuacji faktycznego chaosu, w którym Kościół się obecnie znalazł.

O książce:

Jest to cykl 14 wywiadów przeprowadzonych przez Pawła Milcarka i Tomasza Rowińskiego z duchownymi oraz osobami świeckimi mocno zaangażowanymi w życie Kościoła. Każdy rozdział/rozmowę poprzedza sformułowanie problemu nękającego Kościół katolicki, a po niej następuje podsumowanie, czasem pojawiają się pomysły rozwiązań. Książka wpisuje się w powszechną dyskusję o funkcjonowaniu Kościoła katolickiego w Polsce. Porusza trudne tematy, również o nadużyciach duchownych. Potrzeba ich wyjaśnienia ostatnio nasiliła się w Polsce. Równocześnie społeczeństwo polskie głęboko przeżywało Światowe Dni Młodzieży w Panamie – znak radosnego i pięknego chrześcijaństwa doświadczanego przez ludzi młodych, znak „wiosny Kościoła”. Oznacza to, że wielu młodych potrzebuje Kościoła oczyszczonego, przyjaznego i miłującego. Nie można już dłużej tłumaczyć napięć i skandali niechęcią laicyzujących się społeczeństw do wiary i instytucji Kościoła. Cytując Benedykta XVI: „Największe prześladowanie Kościoła nie przychodzi od jego nieprzyjaciół zewnętrznych, lecz rodzi się z grzechu w Kościele”. Równocześnie toczy się fundamentalna dyskusja o przyszłości wiary i jej przeżywania, o formowaniu katolickiego światopoglądu, o kształceniu i formowaniu duchownych, o uczestnictwie instytucji Kościoła w edukacji dzieci i młodzieży.

Książka nie ma charakteru politycznego, nie jest skierowana przeciwko Kościołowi, jest próbą rozmowy o sytuacji Kościoła katolickiego we współczesnych czasach. Dlatego spotkanie jest w formie panelu dyskusyjnego, tak aby autorzy mogli odpowiadać na pytania z sali.

Pełny wykaz zagadnień i informacje o rozmówcach zawiera tabela poniżej:

nr

Temat rozmowy

ekspert

1

Dyktatura relatywizmu.

Co z wolnością bez prawdy?

ks. Dariusz Kowalczyk SJ

2

Mentalna kolonizacja Kościoła i apostazja narodów

Grzegorz Górny

3

Kapitulacja przed muzułmanami.

Czy Zachód będzie islamski?

Paweł Lisicki

4

Hybrydowa inwazja.

Podmiana pobożności — katolickiej na zielonoświątkową

ks. Andrzej Kobyliński

5

Zbawić czy zabawić?

Gdy liturgia staje się show?

ks. Maciej Zachara MIC

6

Milczenie o wychowaniu.

Czy Kościół przegrał edukację?

Artur Górecki

7

Od “lawendowej mafii” do homoherezji.

Rewolucja przeciw katolickiej etyce płci

Tomasz Terlikowski

8

Turbo-papiestwo.

Czy Papież może wszystko?

Tomasz Rowiński

9

Kruszenie małżeństwa.

Czy grzech przestaje być grzechem?

ks. Jarosław Kupczak OP

10

Czas na radykalizm prawdy.

Co się dzieje z księżmi?

ks. Jarosław Tomaszewski

11

Płycizna, bezguście i zarozumiałość.

Czas kiepskich?

Jacek Hrabicz

12

Pejzaż z grzęzawiskami.

Czy ojczyzna Jana Pawła II jest bezpieczna?

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

13

Pan zwycięży!

Dziedzictwo Benedykta XVI

ks. Jerzy Szymik

14

Kościół rozdzierany sporem.

Zerwanie czy ciągłość?

ks. Jacek Salij OP

20190315teologiaponowoczesna

15 marca 2019 (piątek, ul. Dewajtis 3) w godz. 10.00-14.00 odbędzie się sympozjum dla Profesorów Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, dla obu sekcji: Collegium Bobolanum i Collegium Joanneum i dla wykładowców seminariów i ośrodków afiliowanych do PWTW.

Tematem sympozjum - konferencji międzynarodowej jest: "Teologia w czasach ponowoczesnych".

Wykłady wygłoszą zostali zaproszeni trzej zakonnicy (redemptorysta, jezuita i dominikanin), profesorowie z teologicznych uczelni rzymskich:

- "Palące oczekiwanie papieża Franciszka: teologia w polaryzacjach rzeczywistości (VG)" - o. prof. Andrzej Wodka CSSR, (prezes Akademii Alfonsjańskiej, wyższego instytutu teologii moralnej Zgromadzenia Redemptorystów w Rzymie i prezes AVEPRO – Agencji Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych)

- "'Zły' i 'dobry' postmodernizm. W jakich czasach żyje współczesny teolog?" - o. prof. Dariusz Kowalczyk SJ, (Dziekan Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego)

- "'Na rozdrożu' Posoborowe poszukiwania modelu dla teologii" - o. prof. Michał Paluch OP, (Rektor Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu - Angelicum).

Po każdym z wykładów przewidziana jest dyskusja, a na zakończenie spotkania swoje słowo  skieruje do uczestników JE ks. kard. Kazimierz Nycz - Wielki Kanclerz Uczelni.

Sympozjum to kontynuuje corocznie międzynarodowe spotkania teologiczne na PWTW. Jest to już IV Międzynarodowa Konferencja Teologiczna dla wszystkich wykładowców PWTW.

W ramach cyklu „Porozmawiajmy o...” Koło Naukowe Studentów Sapere Aude zaprasza na spotkanie na temat:

 
TEOLOGIA CIAŁA JANA PAWŁA II
s. Kazimiera Fleran CSDC (Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża) i o. karmelita Jacek Olszewski OCD

wtorek 19 lutego 2019
godz. 19.30

Collegium Bobolanum - Aula Wielka
ul. Rakowiecka 61

Zapraszamy - Wstęp wolny!

20190219teolcilala

 

BpJanocha

W dniu 22 stycznia 2019 we wtorek o godz. 19 odbędzie się spotkanie otwarte z ks. bp. Michałem Janochą nt. 'Królewska Warszawa Aleksandra I' Spotkanie organizuje Koło Naukowe Sapere aude. Wstęp wolny! Zapraszamy!

Pół godziny wcześniej ks. Biskup spotka się z członkami Koła w sali K.

IMG 20190110 WA0004

2018.12.13debata

13 grudnia w Auli Wielkiej (9.30-13.30) odbyła się kolejna debata teologiczna, w której wzięła udział młodzież szkół średnich. Temat debaty "Żyjesz online - umierasz offline" bardzo konkretnie dotykał stylu życia młodych, dla których używanie internetu jest prawie tak powszechne jak oddychanie powietrzem.

2018.12.13habilit2Na zdjęciu obaj doktorzy habilitowani w obecności ks. bp. prof. dr. hab. Tadeusza Pikusa 

13 grudnia 2018 roku był dla Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie dniem wyjątkowym. Tego dnia Senat Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie przyjął uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie teologii o. dr. Markowi Blazie SJ i o. dr. Wacławowi Królikowskiemu SJ. Składamy gratulacje nowym niezależnym pracownikom naukowym i cieszymy się, że powiększy się skład naszego Senatu.

2018.12.13habilit1Na zdjęciu ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina Rektor PWTW wraz z Prorektorem o. prof. PWTW dr. hab. Piotrem Aszykiem SJ ogłaszają decyzję Senatu o nadaniu stopni naukowych.