20220521 Bolewski sesja s

Gorąco zapraszamy! Wstęp wolny!

Sympozjum naukowe w 10. rocznicę śmierci o. prof. dr. hab. Jacka Bolewskiego SJ
Chrześcijaństwo opty-mistyczne ojca Jacka Bolewskiego SJ
21 maja 2022

9.00 - Msza św. w intencji o. Jacka Bolewskiego SJ w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli (przewodniczy Ojciec Prowincjał Zbigniew Leczkowski SJ, delegat Wielkiego Wicekanclerza AKW)
10.00-12.00 Sympozjum w Auli Wielkiej Collegium Bobolanum

Program sympozjum
prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ - Jacek Bolewski SJ - jezuita i teolog
dr hab. Wacław Królikowski SJ: Inspiracje ingacjańskie teologii Jacka Bolewskiego SJ
prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ: Wybrane aspekty mariologii Jacka Bolewskiego SJ
prof. AKW dr hab. Marek Blaza SJ: Teologiczna myśl Jacka Bolewskiego na temat rzeczy ostatnich

Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie, ul. Rakowiecka 61

Wspomnienie o ojcu Jacku Bolewskim SJ

Instytut Duchowości Ignacjańskiej przygotował nową ofertę edukacyjną. Zachęcamy do znalezienia czegoś dla siebie!

► Studium Formacyjne dla Przełożonych Zakonnych 2022/2023 "Patrzeć z nadzieją w przyszłość - o obecności osób konsekrowanych we współczesnym świecie" - od 15 października 2022

SFPZ 2021

Folder

Studium trwa 1 rok - 8 spotkań w roku akademickim. Zajęcia odbywają się w jedną sobotę w miesiącu w godz. 10-13.
Zajęcia są prowadzone przez jezuitów i innych wykładowców oraz współpracowników AKW Collegium Bobolanum.
          10.00-10.30    Wprowadzenie
          10.30-11.15    Wykład tematyczny
          11.45-13.00    Wykład i podsumowanie

Zapisy na Studium

 

► Roczne studia podyplomowe z duchowości ignacjańskiej "Czego szukacie? - Chodźcie a zobaczycie" w latach 2022-2025

PSD 22 25 plakatA3

PSD 22 25 ulotka s1

 PSD 22 25 ulotka s2

Folder 

 

► Konferencje Bobolanum 2022/2023 - Chrześcijaństwo jutra "A myśmy się spodziewali...". Od 13 października 2022. Wstęp wolny.

 2022Chrzescijanstwo

Więcej informacji o Konferencjach Bobolanum...

W dniach 5-8 maja 2022 roku odbędzie się Warszawski Festiwal Teologiczny organizowany przez Akademię Katolicką w Warszawie. Chcemy, aby stał się świętem teologii – nauki, która rozświetla drogi prowadzące do Boga i do drugiego człowieka. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami spotkań i do wspólnego świętowania.

20220505 Festiwal Teologiczny s

5 maja (czwartek)

11.00-13.00 Debata naukowa: Człowieka zmagania o przyszłość. Nauka, kultura, wiara
19.30-21.30 Modlitwa uwielbienia (kościół akademicki św. Anny) Zespół Mocni w Duchu

6 maja (piątek)

18.00-20.00 Modlić się, ale jak? Przewodnik po modlitwie
20.00-21.30 Koncert: Artyści Bogu. Muzyka z teologicznym zamyśleniem

7 maja (sobota)

9.30 - Msza św. (kościół seminaryjny) pod przewodnictwem ks. kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza AKW
11.00-12.30 Konferencja: Moje dziecko odchodzi z Kościoła. Jak przekazywać wiarę w rodzinie?
13.30-15.00 Konferencja: Komu służy wirtualna ambona? Ewangelizacja, formacja, dezinformacja
16.00-18.00 Varsovia sacra: Spacer teolgogiczny po Starym Mieście z ks. bp. Michałem Janochą (zbiórka: kościół akademicki św. Anny)

8 maja (niedziela)

9.00 Msza św. (kościół św. Krzyża) pod przewodnictwem ks. prof. Krzysztofa Pawliny, Rektora AKW
12.00 Pielgrzymka autokarowa społeczności akademickiej AKW na Jasną Górę
20.00 Msza św. (kaplica Cudownego Obrazu)
21.00 Apel Jasnogórski, który kończy festiwal

Wstępem do tego wydarzenia jest cykl filmów „Teologia dla Ciebie”, w których Profesorowie Akademii Katolickiej ukazują piękno poznania teologicznego i jego wartość dla życia wiarą. Zapraszamy do obejrzenia pierwszego odcinka z cyklu ,,Z okna teologa” pt. „Czy teologia jest mi do czegoś potrzebna?” Rozmowę z o. dr. Januszem Pydą OP prowadzi ks. dr Marcin Szczerbiński. Wkrótce pojawią się kolejne programy z tej serii.

 YouTube: Czy teologia jest mi do czegoś potrzebna? [odc. 1] Z okna teologa - o. J. Pyda, ks. M. Szczerbiński

Główna strona informacyjna

Plakat

Część wydarzeń będzie zarejestrowana i udostępniona na kanale YouTube Collegium Joanneum.

20220524 Konf Resoc Plakat

Rada Naukowa i Komitet Organizacyjny mają zaszczyt zaprosić na II Międzynarodową Konferencję Naukową pt.:

WIELOWYMIAROWOŚĆ EGZYSTENCJI CZŁOWIEKA - NOWOCZESNE METODY RESOCJALIZACJI
(Multidimensionality of the Human Existence - Modern Method of Rehabilitation)

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 maja 2022 roku o godz. 10.00  w Hotelu LOGOS w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33. Obrady będą realizowane w TRYBIE HYBRYDOWYM

Konferencja skierowana jest do osób zainteresowanych kwestią resocjalizacji – zarówno do praktyków, jak i naukowców tworzących teorie oraz opracowujących metody niezbędne w tej dziedzinie nauki,  a także do osób zajmujących się  szeroko pojętą problematyką resocjalizacyjną, społeczną i pedagogiczną. Planowane rozważania, analizy i dyskusje skoncentrowane zostaną wokół ośmiu obszarów tematycznych:

  1. Wieloaspektowość problematyki społecznej;
  2. Niedostosowanie społeczne – praktyka wychowawczo-edukacyjna i terapeutyczna;
  3. Zagrożenia i patologie współczesnej młodzieży a profilaktyka;
  4. Resocjalizacja w ujęciu historycznym;
  5. Doskonalenie i rozwój zawodowy pedagogów resocjalizacyjnych;
  6. Osoby z niepełnosprawnościami w procesie resocjalizacji;
  7. Współczesne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej;
  8. Innowacje w resocjalizacji.

Mamy nadzieję, że podjęte w trakcie konferencji problemy stanowić będą nie tylko źródło poznania, ale także impuls do refleksji nad znaczeniem i percepcją interdyscyplinarnych wyzwań pedagogicznych we współczesnym świecie.

RADA NAUKOWA: 

prof. dr hab. Marek Konopczyński – Przewodniczący,  Uniwersytet w Białymstoku, prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski – Wiceprzewodniczący, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie  prof. dr hab. Krystyna Chałas, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  prof. dr hab. Jolanta Szempruch, Uniwersytet Rzeszowski  prof. dr hab. Małgorzata  Sekułowicz, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie prof. dr hab. Marzenna Zaorska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prof. dr hab. Olga Hyżna, Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet w Kijowie, Ukraina prof. dr hab. Cristina Allemann-Ghionda,  Uniwersytet Koloński, Niemcy prof. dr hab. Mirosław Minkina, Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Romuald Brazis, Rektor Uniwersytetu Polskiego w Wilnie, Litwa prof. .dr hab. Michael D. Kennedy, Uniwersytet Browna w Providence, USA ks. prof. dr hab. Marian Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II prof. APS dr hab. Irena Pospiszyl, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie  prof. KUL dr hab. Beata Jakimiuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie insp. dr hab. Iwona Klonowska, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie prof. SWWS dr hab. Krzysztof Wojcieszek, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu prof. UŚ dr hab. Maciej Bernasiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach prof. UW dr hab. Adam Fijałkowski, Uniwersytet Warszawski prof. AKW ks. dr hab. Piotr Aszyk, Akademia Katolicka w Warszawie-Collegium Bobolanum prof. KUL ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II prof. UO dr hab. inż. Fabian Andruszkiewicz, Uniwersytet Opolski dr hab. Piotr Magier, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, dr Stanislava Hoferková, Uniwersytet w Hradcu Králové, Czechy gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Andrzej Leńczuk, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr Beata Mydłowska – Przewodnicząca, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie dr Marlena Katarzyna Gerung – Sekretarz, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie dr hab. Dorota Chudy-Hyski, Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Katarzyna Nawrocka, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie dr Agata Hilarowicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, dr Maria Januszewska-Warych, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie ks. dr inż.  Robert Wawer, Akademia Katolicka w Warszawie-Collegium Bobolanum ks. dr Marek Jeziorański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II płk Włodzimierz Jacek Głuch, Centralny Zarząd Służby Więziennej mgr Andrzej Bieżuński, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie mgr Beata Wolna, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. Marek Konopczyński, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr Beata Mydłowska 

 Link do strony Głównego Organizatora Konferencji

INFORMACJE ORGANIZACYJNE - Komunikat nr 1.
1. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 maja 2022 r. w trybie hybrydowym tj.: stacjonarnie w salach konferencyjnych Hotelu LOGOS w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 oraz w trybie online za pośrednictwem platformy Team’s.
2. Jednocześnie informujemy, że Konferencja będzie miała zasięg zarówno ogólnopolski, jak i międzynarodowy.
3. Ze względu na dofinansowanie konferencji opłata konferencyjna będzie wynosić 450 zł.
4. Koszt udziału w konferencji wynosi 450 zł i obejmuje: obiad i uroczystą kolację w dniu 24.05; śniadanie i obiad w dniu 25.05; materiały konferencyjne oraz publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym.
5. Noclegi są zarezerwowane w Hotelu Logos; koszt noclegu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.
6. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie karty uczestnictwa (stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia) i przesłanie jej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 15 kwietnia 2022 roku oraz przekazanie opłaty konferencyjnej w wysokości 450 zł na rachunek bankowy Banku ING nr 73 1050 1025 1000 0090 8072 3324. W tytule opłaty proszę wpisać: nazwisko i imię oraz dopisać: opłata konferencyjna: „Wielowymiarowość egzystencji człowieka - nowoczesne metody resocjalizacji”.
7. Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu proszone są o przesłanie tematu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 30 marca 2022 roku.
8. Uczestnicy będą mogli po pozytywnych recenzjach opublikować swój referat/wystąpienie w monografii naukowej oraz w punktowanych czasopismach, Przegląd Policyjny (70 pkt) i innych (co najmniej 40punktowych), np. Kwartalik Pedagogiczny.
9. W razie pytań można kontaktować się z Sekretarzem Komitetu Organizacyjnego Konferencji: dr Marleną Katarzyną Gerung, Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
10. Szczegółowy program Konferencji oraz pozostałe informacje organizacyjne  przekażemy w Komunikacie nr 2.

Wielkanoc, AD 2022

Duccio di Buoninsegna Jezus przychodzi przez drzwi

Duccio di Buoninsegna „Chrystus ukazuje się Apostołom, przechodząc przez zamknięte drzwi” tempera na desce 1308-1311

 

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich:

«Pokój wam!»

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha.
Lecz On rzekł do nich:
«Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?»

Łk 24,36-38

 

Gdy trwoga, lęk, zmieszanie i wątpliwości budzą się w naszych sercach
Zmartwychwstały Chrystus na pierwszym miejscu przekazuje nam pokój!
Niech Ten, który zwyciężył śmierć i pokonał zło tego świata
prowadzi również nas
ku zwycięstwu w walce duchowej,
którą toczymy przez całe nasze życie!

Zapraszamy konferencję Bobolanum do Auli Wielkiej w czwartek 12 maja o godz. 19.00. O. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ wygłosi ostatnią w tym roku akademickim konferencję Bobolanum pt. "Czas domu - czas życia". Wstęp wolny!

Zapraszamy na cykl Konferencji Bobolanum 2021/2022 - Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem (Koh 3,1)

KonfBob 2021

Collegium Bobolanum zaprasza na wykłady w ramach cyklu »Konferencje Bobolanum«, które co roku podejmują aktualną tematykę. Konferencje odbywają się w drugi czwartek miesiąca w godzinach 1900-2030 w Auli Wielkiej Collegium Bobolanum przy ulicy Rakowieckiej 61 w Warszawie (wejście od ul. Rakowieckiej lub od ul. Andrzeja Boboli). Konferencje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, także tych, którzy nie są naszymi studentami. Wstęp jest wolny. Comiesięczne Konferencje Bobolanum są organizowane od kilku lat. W ramach różnych serii odbywały się już wykłady z: zakresu współczesnej duchowości, duchowości wielkich religii, głównym szkołom duchowości chrześcijańskiej, wielkim postaciom duchowym XX wieku, rzeczywistości duchowej i rozeznawania, pojednania. Wszystkich gorąco zapraszamy do intelektualnego pogłębiania swojej wiary i zdobywania wiedzy związanej ze sprawami duchowymi!

Plakat

Folder

Nagrane Konferencje Bobolanum - archiwum na YouTube

Archiwalne Konferencje (pliki dźwiękowe)

20211203Gardocki Chrystologia integralna okladka c

Nasz wykładowca, o. prof. AKW dr hab. Dariusz Gardocki SJ napisał książkę pt. "Chrystologia integralna w ujęciu Olegario Gonzáleza de Cardedala", która przedstawia chrystologię w myśli jednego z najwybitniejszych teologów hiszpańskich XX wieku. Jest nim ks. Olegario González de Cardedal, długoletni profesor Papieskiego Uniwersytetu w Salamance. Ten hiszpański teolog asystował w trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II (1964), był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej (1968-1979), jako teolog uczestniczył w Synodzie Biskupów (1971) i w Radzie Konferencji Episkopatów Europy (1972), był Konsultorem Papieskiej Rady ds. Dialogu z Niewierzącymi (1982) i Papieskiej Rady ds. Kultury (1990). Od 1986 jest członkiem Królewskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych.

Książka o. Gardockiego na 346 stronach prezentuje w sposób całościowy i uporządkowany chrystologię Olegario Gonzáleza de Cardedala. Miejmy nadzieję, że ta pozycja naukowa w języku polskim, przedstawiająca myśl teologa hiszpańskiego zainspiruje innych teologów do dalszych poszukiwań teologicznych w głębszym poznaniu Syna Bożego.

Książka została wydana przez Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum w Serii Bobolanum.