20190329Zak

29 marca 2019 w piątek o godz. 18.00 w Auli Wielkiej Collegium Bobolanum odbędzie się spotkanie otwarte: "Po watykańskim szczycie biskupów. Kościół na świecie i w Polsce wobec wykorzystywania seksualnego" - spotkanie z o. dr. Adamem Żakiem SJ, dyrektorem Centrum Ochrony Dziecka na Akademii Ignatianum i koordynatorem ds. ochrony dzieci i młodzieży z ramienia Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie współorganizuje Klub Inteligencji Katolickiej - Warszawa i Laboratorium "Więzi". Wstęp wolny. Wydarzenie będzie również transmitowane na żywo.

Ojciec Żak – wraz z abp. Markiem Jędraszewskim i bp. Arturem Mizińskim – uczestniczył w lutym w watykańskim spotkaniu przewodniczących episkopatów całego świata na temat zapobiegania seksualnym nadużyciom duchowieństwa wobec nieletnich.

– Święty Lud Boży patrzy na nas i oczekuje od nas nie prostych i oczywistych potępień, ale konkretnych i skutecznych środków, które należy zapewnić – powiedział na otwarcie watykańskiego spotkania papież Franciszek.

– Nazbyt często zachowywaliśmy milczenie, odwracaliśmy wzrok, unikaliśmy konfliktów. Byliśmy nazbyt zadowoleni, by stawić czoła ciemnym stronom naszego Kościoła. W ten sposób roztrwoniliśmy zaufanie, jakie w nas pokładano – zwłaszcza w odniesieniu do nadużyć w zakresie odpowiedzialności Kościoła, która jest naszym głównym obowiązkiem. Nie daliśmy osobom ochrony, do której miały prawo, niszczyliśmy nadzieje. Ofiary zostały poważnie pogwałcone, zarówno w swoich ciałach, jak i duszach – mówił w homilii podczas nabożeństwa pokutnego za grzechy wykorzystywania małoletnich przez księży abp Philip Naameh, przewodniczący episkopatu Ghany.

Według dyrektora Centrum Ochrony Małoletnich na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie ks. Hansa Zollnera SJ watykańskie spotkanie przyniosło zmianę postaw wielu biskupów, „zwłaszcza z Afryki czy Azji, którzy mówili dotychczas, że ta kwestia ich nie dotyczy, u nich nie doszło do takich zbrodni, i jest to problem Zachodu” (więcej na ten temat).

Z o. Żakiem porozmawiamy o tym, jak Kościół radzi sobie – i jak będzie sobie radził – z problemem przestępstw seksualnych duchownych na świecie i w Polsce. Czy spotkanie przewodniczących episkopatów przyczynia się do zmiany postaw polskich biskupów?

"Broniąc ofiary, bronimy Boga" - wywiad o. Żaka w Radiu Watykańskim

Adam Żak SJ: Nową krzywdą dla ofiar może być – w przypadku oskarżonych duchownych – ostentacyjna troska przełożonych o sprawcę. Każdemu przysługuje prawo do obrony, ale kościelni przełożeni muszą pamiętać, że tutaj poruszamy się po kruchej tafli lodowej, która może się w każdym momencie załamać. Jeśli traktuje się ofiarę jak agresora, to jest to nie tylko straszne; jest to perwersja prawa do obrony, jakieś szydercze odwrócenie hierarchii wartości. (Kwartalnik „Więź” zima 2018)

 

W okresie Bożego Narodzenia w sposób szczególny przeżywamy tajemnicę Bożego wcielenia i to, że Narodzony Jezus przynosi pokój całemu światu. Jest to wezwanie dla nas katolików, aby podjąć misję budowania pokoju począwszy od nas samych, i od innych, którzy wierzą w Boga. Dlatego Kościół katolicki podejmuje regularnie wysiłek budowania porozumienia z judaizmem, jedności z wyznaniami chrześcijańskimi i podejmowania relacji z islamem. Dlatego też, po liturgicznym okresie świąt Bożego narodzenia, Episkopat w Polsce ustanowił obchodzony co roku Dzień Judaizmu, po którym następuje tydzień modlitw o jedność chrześcijan, i który kończy się Dniem Islamu. Collegium Bobolanum od lat stara się podejmować wysiłek pozytywnego kształtowania relacji pomiędzy wielkimi religiami. Organizuje wspólne spotkania, modlitwy i konferencje.

 

2020.03.25 (środa) godz. 18.00 Aula Wielka Collegium Bobolanum przy ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie

ensemble avec marie 297x500

Z okazji uroczystości Zwiastowania Pańskiego zapraszamy na modlitewne spotkanie chrześcijan i muzułmanów

 

 

 

 

 

 

 


► 26.01.2020 (niedziela), Aula Wielka, godz. 14.00

 20200126DzienIslamuZaprosz

Spotkanie w ramach jubileuszowego XX Dnia Islamu w Kościele Katolickim pod hasłem "Katolicy i Muzułmanie w służbie powszechnego braterstwa" ustanowionego decyzją Konferencji Episkopatu Polski jako dzień modlitw poświęcony islamowi. Organizacja ogólnopolskich obchodów powierzona jest Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów oraz Komitetowi ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego KEP. W roku jubileuszowym spotkanie odbyło się na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie Collegium Bobolanum.

„Dzień Islamu w Kościele katolickim ma służyć temu, byśmy dążąc do prawdy, która jest w Bogu, mogli też dostrzegać te wartości, które niesie każda religia. Chcemy spotkać się w duchu wiary, jako wyznawcy różnych religii” ­­- bp Henryk Ciereszko, Przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi, biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej

PROGRAM SPOTKANIA

I. Wprowadzenie
1. Przywitanie uczestników i nawiązanie do tematu: CHRZEŚCIJANIE I MUZUŁMANIE: OD WSPÓŁZAWODNICTWA DO WSPÓŁPRACY
2. Odczytanie przesłań

II. Dwugłos chrześcijańsko-muzulmański
1. Ze strony chrześcijańskiej ks. Tadeusz Czakański: w służbie powszechnego braterstwa — doświadczenie dialogu i współpracy w Katowicach
2. Ze strony muzułmańskiej Andrzej Saramowicz: W służbie powszechnego braterstwa — doświadczenie polskie

III. Historia 20-lecia organizacji Dni Islamu w Kościele katolickim w Polsce - ks. Zbigniew Kubacki SJ

IV. Czytanie Ksiąg Świętych
Czytanie fragmentów Pisma Świętego
Czytanie fragmentów Koranu

V. Modlitwy i znak pokoju
1. Du'a - muzułmańska modlitwa spontaniczna
2. Modlitwa wiernych zakończona modlitwą „Ojcze nasz"
3. Znak pokoju

VI. Poczęstunek

 

Dotychczas w Collegium Bobolanum odbyły się następujące wydarzenia dotyczące relacji z islamem...

Czytaj więcej...

20190321ElCamino

21 marca 2019 r. Studenckie Koło Naukowe Sapere Aude zaprasza na spotkanie z nestorem polskich pielgrzymów Jerzym Kazimierczakiem na spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o..." na temat "Drogi Jakubowe". Spotkanie, na który jest wstęp wolny, odbędzie się o godz. 19.00 w Auli Wielkiej Collegium Bobolanum. Pan Jerzy Kazimierczak ma ogromne doświadczenie pielgrzymowania do świętych miejsc w Polsce i za granicą. Bardzo zapraszamy na to spotkanie z wyjątkowym człowiekiem.

► Artykuł "Śladami Męczennika" o pielgrzymkach Jerzego Kazimierczaka w Warszawskim Gościu Niedzielnym

 20190408alarm1

8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) w Auli Wielkiej Collegium Bobolanum o godz. 18 odbędzie się spotkanie autorskie i panel dyskusyjny na temat książki pt. „Alarm dla Kościoła”. Zapraszamy - wstęp wolny.

„Alarm dla Kościoła. Nowa reformacja?” to dzieło głośnych i wyrazistych publicystów oraz pisarzy katolickich, którzy zmierzyli się z tematem największego od kilkuset lat kryzysu Kościoła w Polsce i na świecie. Autorzy (m.in. Paweł Lisicki, Paweł Milcarek, ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski, Tomasz Terlikowski, ks. Jerzy Szymik, o. Dariusz Kowalczyk SJ, Grzegorz Górny, o. Jacek Salij OP, ks. Andrzej Kobyliński, Tomasz Rowiński) w kilkunastu bardzo mocnych wywiadach nie tylko diagnozują największe problemy, ale proponują również drogi wyjścia z sytuacji faktycznego chaosu, w którym Kościół się obecnie znalazł.

O książce:

Jest to cykl 14 wywiadów przeprowadzonych przez Pawła Milcarka i Tomasza Rowińskiego z duchownymi oraz osobami świeckimi mocno zaangażowanymi w życie Kościoła. Każdy rozdział/rozmowę poprzedza sformułowanie problemu nękającego Kościół katolicki, a po niej następuje podsumowanie, czasem pojawiają się pomysły rozwiązań. Książka wpisuje się w powszechną dyskusję o funkcjonowaniu Kościoła katolickiego w Polsce. Porusza trudne tematy, również o nadużyciach duchownych. Potrzeba ich wyjaśnienia ostatnio nasiliła się w Polsce. Równocześnie społeczeństwo polskie głęboko przeżywało Światowe Dni Młodzieży w Panamie – znak radosnego i pięknego chrześcijaństwa doświadczanego przez ludzi młodych, znak „wiosny Kościoła”. Oznacza to, że wielu młodych potrzebuje Kościoła oczyszczonego, przyjaznego i miłującego. Nie można już dłużej tłumaczyć napięć i skandali niechęcią laicyzujących się społeczeństw do wiary i instytucji Kościoła. Cytując Benedykta XVI: „Największe prześladowanie Kościoła nie przychodzi od jego nieprzyjaciół zewnętrznych, lecz rodzi się z grzechu w Kościele”. Równocześnie toczy się fundamentalna dyskusja o przyszłości wiary i jej przeżywania, o formowaniu katolickiego światopoglądu, o kształceniu i formowaniu duchownych, o uczestnictwie instytucji Kościoła w edukacji dzieci i młodzieży.

Książka nie ma charakteru politycznego, nie jest skierowana przeciwko Kościołowi, jest próbą rozmowy o sytuacji Kościoła katolickiego we współczesnych czasach. Dlatego spotkanie jest w formie panelu dyskusyjnego, tak aby autorzy mogli odpowiadać na pytania z sali.

Pełny wykaz zagadnień i informacje o rozmówcach zawiera tabela poniżej:

nr

Temat rozmowy

ekspert

1

Dyktatura relatywizmu.

Co z wolnością bez prawdy?

ks. Dariusz Kowalczyk SJ

2

Mentalna kolonizacja Kościoła i apostazja narodów

Grzegorz Górny

3

Kapitulacja przed muzułmanami.

Czy Zachód będzie islamski?

Paweł Lisicki

4

Hybrydowa inwazja.

Podmiana pobożności — katolickiej na zielonoświątkową

ks. Andrzej Kobyliński

5

Zbawić czy zabawić?

Gdy liturgia staje się show?

ks. Maciej Zachara MIC

6

Milczenie o wychowaniu.

Czy Kościół przegrał edukację?

Artur Górecki

7

Od “lawendowej mafii” do homoherezji.

Rewolucja przeciw katolickiej etyce płci

Tomasz Terlikowski

8

Turbo-papiestwo.

Czy Papież może wszystko?

Tomasz Rowiński

9

Kruszenie małżeństwa.

Czy grzech przestaje być grzechem?

ks. Jarosław Kupczak OP

10

Czas na radykalizm prawdy.

Co się dzieje z księżmi?

ks. Jarosław Tomaszewski

11

Płycizna, bezguście i zarozumiałość.

Czas kiepskich?

Jacek Hrabicz

12

Pejzaż z grzęzawiskami.

Czy ojczyzna Jana Pawła II jest bezpieczna?

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

13

Pan zwycięży!

Dziedzictwo Benedykta XVI

ks. Jerzy Szymik

14

Kościół rozdzierany sporem.

Zerwanie czy ciągłość?

ks. Jacek Salij OP

20190315teologiaponowoczesna

15 marca 2019 (piątek, ul. Dewajtis 3) w godz. 10.00-14.00 odbędzie się sympozjum dla Profesorów Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, dla obu sekcji: Collegium Bobolanum i Collegium Joanneum i dla wykładowców seminariów i ośrodków afiliowanych do PWTW.

Tematem sympozjum - konferencji międzynarodowej jest: "Teologia w czasach ponowoczesnych".

Wykłady wygłoszą zostali zaproszeni trzej zakonnicy (redemptorysta, jezuita i dominikanin), profesorowie z teologicznych uczelni rzymskich:

- "Palące oczekiwanie papieża Franciszka: teologia w polaryzacjach rzeczywistości (VG)" - o. prof. Andrzej Wodka CSSR, (prezes Akademii Alfonsjańskiej, wyższego instytutu teologii moralnej Zgromadzenia Redemptorystów w Rzymie i prezes AVEPRO – Agencji Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych)

- "'Zły' i 'dobry' postmodernizm. W jakich czasach żyje współczesny teolog?" - o. prof. Dariusz Kowalczyk SJ, (Dziekan Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego)

- "'Na rozdrożu' Posoborowe poszukiwania modelu dla teologii" - o. prof. Michał Paluch OP, (Rektor Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu - Angelicum).

Po każdym z wykładów przewidziana jest dyskusja, a na zakończenie spotkania swoje słowo  skieruje do uczestników JE ks. kard. Kazimierz Nycz - Wielki Kanclerz Uczelni.

Sympozjum to kontynuuje corocznie międzynarodowe spotkania teologiczne na PWTW. Jest to już IV Międzynarodowa Konferencja Teologiczna dla wszystkich wykładowców PWTW.

W ramach cyklu „Porozmawiajmy o...” Koło Naukowe Studentów Sapere Aude zaprasza na spotkanie na temat:

 
TEOLOGIA CIAŁA JANA PAWŁA II
s. Kazimiera Fleran CSDC (Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża) i o. karmelita Jacek Olszewski OCD

wtorek 19 lutego 2019
godz. 19.30

Collegium Bobolanum - Aula Wielka
ul. Rakowiecka 61

Zapraszamy - Wstęp wolny!

20190219teolcilala