2018.11.28SzalencyBozy

Koło Naukowe Sapere aude zaprasza na spotkanie w Auli Wielkiej 28 listopada o godz. 19.00 na temat: "Boży szaleńcy".

Gośćmi będą zaproszeni księża, którzy będą opowiadać o kapłańskiej codzienności, blaskach i radościach życia duchownych oraz o trudnościach i trudach życia kapłańskiego. Serdecznie zapraszamy - Wstęp Wolny

W panelu będą uczestniczyli duchowni: 

ks. Przemysław Śliwiński - rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej 

ks. Henryk Zieliński - redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego "Idziemy"

ks. Przemysław Krawiec SAC - Centrum Pomocy Duchowej 

o. Wacław Oszajca SJ - teolog, dziennikarz, publicysta, poeta

 

Organizatorzy Jesuit Biblical Days 2019 zapraszają na dyskusję biblistów: Czy biblijny obraz Boga zależy od metody czytania tekstu? Piątek 26 kwietnia o 17:15 w Auli Wielkiej Colegium Bobolanum w Warszawie. Wstęp wolny!

20190426Day

Organizatorzy konferencji The Biblical Jesuit Days zapraszają na mszę św. za śp. o. Jacka Oniszczuka, zmarłego tragicznie jezuity, biblisty. Msza będzie miała miejsce w sobotę 27 kwietnia o godz. 9:00 w Dolnym Kościele Sanktuarium Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie. Pragnienie przewodniczenia mszy wyraził o. Prowincjał Tomasz Ortmann. Śpiewu podczas liturgii podjęła się Warszawska ScholaAarchikatedralna pod kierownictwem Pana Florent De Bazelaire. Obsługą ceremoniarską zajmie się Tomasz Matyka SJ, przewodniczący Koła Studenckiego Biblia i Bliski Wschód. Msza będzie odprawiona w dwóch językach, ze względu na obecność gości konferencyjnych.

JBDsOniszczuk2019

The Jesuit Biblical Day is a conference for biblical scholars and doctoral students of the Bible. It will take place at the Pontifical Faculty of Theology in Warsaw in April 2019. The conference papers will be given in honor of Prof. Jacek Oniszczuk, S.J., our friend and professor of the New Testament in Rome who died tragically in the mountains.

► Affirmed presence of the professors up til now:

prof. Massimo Grilli (PUG, Rome)
s. dr Judyta Pudełko PDDM (PWT Joanneum, Warsaw)
ks. prof. Peter Dubovský SJ (PIB, Rome)
ks. dr hab. prof. PWTW Piotr Kasiłowski SJ (PWT Bobolanum, Warsaw)
ks. prof. Roland Meynet SJ (PUG, Rome)
ks. dr hab. prof. PWTW Franciszek Sieg SJ (PWT Bobolanum, Warsaw)

► Plan of the meeting

Friday, April 26 - Advanced Scholars' Papers

9:00 - Welcome and introduction (Bobolanum, Hall C)
Piotr Aszyk SJ (The Rector of Collegium Bobolanum), Roland Meynet SJ (Gregorian Univeristy, Rome), Michał Kamawalski SJ (Conference Coordinator)
9:20 - Session I - The Hebrew Bible vs The Greek Bible
The Interpretations of the Hebrew Bible Challenged by Recent LXX Studies, Peter Dubovsky SJ (Biblicum, Rome)
The Hebrew and Greek Texts of Psalm 24, Jerzy Seremak SJ (PWTW Collegium Bobolanum, Warsaw)
Animal Imagery in the Greek Book of Proverbs, Barbara Strzałkowska (UKSW , Warsaw)
11:35 - Session II - Biblical Methodologies
The Biblical Thought of Joseph Ratzinger - Pope Benedict XVI, Piotr Kasiłowski SJ (PWTW Collegium Bobolanum, Warsaw)
Retorica semitica e pragmatica, Massimo Grilli (Gregorian University, Rome)
14:15 - Session III - Biblical Theologies (I)
Retorica semitica e teologia, Roland Meynet SJ (Gregorian University, Rome)
Prospettiva sacerdotale nella presentazione della storia nel libro di Siracide, Judyta Pudełko PDDM (PWTW Collegium Joannneum, Warsaw)
15:55 - Session IV - Biblical Theologies (II)
"Un altro discepolo" in Gv 18,15, Franciszek Sieg SJ (PWTW Collegium Bobolanum, Warsaw)
L'identità biblica e culturale: tra il Vaticano Secondo e il Papa Francesco, Józef Kulisz SJ (PWTW Collegium Bobolanum, Warsaw)
17:15 - Discussion: Peter Dubovsky SJ; Massimo Grilli; Roland Meynet SJ; Judyta Pudełko PDDM (Chair)


Saturday, April 27 - Early-Stage Scholars' Papers

 If you are early-stage biblical scholar, PhD student or advance student of Hebrew/Greek language, you are welcome to give 25 min. paper in the Old or New Testament field. Vour paper will be discussed in a great ambience in your panel. The panels will be supervised by Peter Dubovsky (OT: in English or in Polish); Massimo Grilli (NT: in Italian or in English). The panels start at 10 am.

If you are decided to come, please REGISTER HERE:
Paweł Rakowski SJ (Panels' Coordinator) - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +4522650201. Registration fee 25 EUR (~100 PLN), paid upon arrival. Do not hesitate to book your flight to Warsaw. The suggested time to come is Thursday 25th.

► Updated info

► Poster

20190426 27program

Romero 1979 wikipediaFilochowski

W środę 14 listopada o godz. 20.15

(w sali K) Julian Filochowski wygłosi prelekcję w języku angielskim (bez tłumaczenia na polski) o życiu, śmierci i procesie kanonizacyjnym świętego Oskara Romero arcybiskupie Salwadoru i męczenniku Kościoła Katolickiego. Zapraszamy - wstęp wolny!

Pan Julian współpracował ze świętym i pomagał przy jego procesie kanonizacyjnym. Współpracuje również z brytyjskimi jezuitami z ramienia Romero Trust. Jest anglikiem, synem polskiego lotnika RAF z Drugiej Wojny Światowej. Nie mówi niestety po polsku. W dniach 14-16 listopada zatrzyma się w naszym kolegium i wygłosi dla jezuickich scholastyków, post-akademików i frankofonów prelekcje o życiu i śmierci Świętego. Organizatorem jego pobytu jest o. Michał Karnawalski SJ.

► Więcej informacji o św. abp. Oskarze Romero

KursTrenerskiBobolanums

Do końca października trwają zapisy na 7-miesięczny Kurs Trenerski: służy pomocą w wykształceniu zdolności lidera, przywódcy osadzonego w wartościach chrześcijańskich, inspirowany jest pedagogiką ignacjańską, gdzie fundamentem jest działanie, refleksja oraz duchowość. Zajęcia w małej grupie odbywają się od listopada w poniedziałki godz. 17.00-20.30. Szczegóły: http://www.bobolanum.edu.pl/oferta-edukacyjna/kurs-trenerski

2018.11.23PlakatRybaWWodzie

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych seminarzystów i młode osoby konsekrowane na Sympozjum Naukowe „Ryba w wodzie. Współczesny ksiądz we współczesnym świecie”. Wydarzenie to odbędzie się 23 listopada 2018 r. na PWTW Collegium Bobolanum w Warszawie.

 Panele:
1. KULTURA: „Szanse i wyzwania współczesnej kultury dla głosicieli Ewangelii”
Pozycja księdza ukazana w szerszym horyzoncie kulturowym. Jego miejsce w kulturze współczesnej, w tym również w sferze świata wirtualnego oraz medialnego. Przedstawienie wyzwań, zagrożeń oraz szans, jakie stoją przed księdzem zanurzonym w kulturze dzisiejszej. Ukazanie wzajemnego przenikania się i oddziaływania na siebie kultury wirtualnej i realnej oraz innych charakterystycznych elementów współczesności.

2. SOCJOLOGIA: „Znaczenie księdza w dzisiejszym społeczeństwie”
Skupienie się na roli księdza we współczesnym społeczeństwie polskim i na tym, jak ta rola zmieniała się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Oczekiwania, jakie wierni mają dziś wobec kapłanów. Równocześnie nakreślenie wizerunku księdza, z którym stykamy się w publicznych środkach przekazu z uwzględnieniem zachodzących na tym polu zmian. Postawienie pytania, czy polscy księża starają się świadomie budować swój wizerunek w publicznych środkach przekazu.

3. PSYCHOLOGIA: „Psychologiczne aspekty spotkania między księdzem a drugim człowiekiem”
Omówienie ze strony psychologicznej kwestii interpersonalnych pracy księdza, ze szczególnym naciskiem położonym na komunikację międzyludzką. Próba odpowiedzi m.in. na następujące pytania: jak być dobrze rozumianym przez ludzi? Czym może zaowocować spotkanie zarówno w życiu duchownego jak i osoby, z którą się ten ksiądz spotyka?

4. DUCHOWOŚĆ: „Potrzeba rozeznawania w życiu współczesnego głosiciela Ewangelii”
Rozeznawanie jako narzędzie doskonalenia życia duchowego oraz działań apostolskich. Ukazanie konieczności rozeznawania w życiu każdego księdza, ze szczególnym akcentem położonym na wgląd w siebie. Próba odpowiedzi na pytanie: z jakimi trudnościami i zagrożeniami dla życia duchowego oraz apostolstwa spotka się przyszły ksiądz oraz jak je przezwyciężać?

Plakat, plan i zapisy...

Czytaj więcej...

herb kardynalPWTWkolor350

1 września 2018 r. J.E. Kazimierz Kard. Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski i Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie wydał Dekret mianujący ks. prof. PWTW dr. hab. Piotra Aszyka SJ prorektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i Rektorem  Collegium Bobolanum PWTW. Kard. Nycz przychylił się w ten sposób do wniosku Rady Wydziału PWTW wyrażonego przez głosowanie 23 maja 2018 r. O. Piotr Aszyk SJ jest obecnie wykładowcą etyki i bioetyki w Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie oraz Akademii Ignatianum w Krakowie. W latach 2003‒2007 był dyrektorem Europejskiego Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie, a w latach 2011‒2014 był dyrektorem Instytutu Filozofii, Teologii i Historii św. Tomasza w Moskwie. Obok działalności akademickiej był w latach 2005-2011 kapelanem w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie-Falenicy. Jest autorem monografii i artykułów naukowych, m.in.: Konflikty moralne a etyka (1998), Granice leczenia. Etyczny problem odstąpienia od interwencji medycznych (2006), Etyczne oblicza starożytnej medycyny. Wczesne chrześcijaństwo wobec przedchrześcijańskich wzorców moralnych związanych z uprawianiem sztuki leczenia (2010). O. Aszyk zastąpił o. Zbigniewa Kubackiego, który był rektorem 11 lat. O. Kubacki po zakończeniu rektorstwa prowadzi w semestrze jesiennym 2018 kurs "Teologia i Religie" jako profesor wizytujący w Boston College w Stanach Zjednoczonych.