PWTW Collegium Bobolanum wraz z PWTW Collegium Joanneum organizuje Konferencję 23 stycznia 2018 (wtorek) godz. 16.30-18.30 (Dom Arcybiskupów Warszawskich, sala konferencyjna, budynek C, Warszawa, ul. Miodowa 17/19)

► Konferencja naukowa "J.E. ks. kard. Józef Glemp: nieznane fakty i dokumenty", a o 19.00 msza św. w archikatedrze i modlitwa przy grobie Prymasa. Wstęp wolny.

Zaproszenie na stronie Archidiecezji

TRANSMISJA MSZY ŚW. ON-LINE (start 23.01.2018 g. 19.00)

► ZAPROSZENIE

2018.01.23GlempA

2018.01.23GlempB

► PROGRAM KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się 23 stycznia 2018 roku (wtorek) w Domu Arcybiskupów Warszawskich (sala konferencyjna, budynek C); Warszawa, ul. Miodowa 17/19

godz.  16.30 – powitanie: ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW
           słowo wstępne: J. E. Kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski

godz.  16.50 – referaty:

  • Prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW), Prymas Józef Glemp w teczkach IPN
  • Dr Milena Kindziuk (UKSW), Okoliczności postawienia krzyża „prymasowskiego” w Katyniu w 1988 r.
  • Dr hab. Paweł Skibiński (UW), Spuścizna prymasa Józefa Glempa jako źródło historyczne
  • Dr Rafał Łatka (IPN Warszawa), Prymas Józef Glemp wobec opozycji politycznej (1981-89)
  • Ks. dr hab. Władysław Wyszowadzki (Londyn), Wizyta kard. J. Glempa w Wielkiej Brytanii w 1985 r.
  • Dr Zbigniew Stanuch (IPN Szczecin), Wizyty prymasa Glempa na Pomorzu Zachodnim

godz. 18.20 – zakończenie konferencji i przejście na Mszę św.

godz. 19.00 – Msza św. w intencji śp. Kard. Józefa Glempa w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie

W poniedziałek 15 stycznia 2018 r. zmarł nasz współbrat i długoletni wykładowca Collegium Bobolanum ks. dr hab. Tadeusz Wołoszyn SJ, prof. PWTW. Zmarł o godz. 19.40 w szpitalu w Warszawie. Odszedł do Pana w 87. roku życia, w 67. roku powołania zakonnego i w 57. roku kapłaństwa. 

Polecajmy zmarłego ojca Tadeusza Miłosiernemu Bogu i pamiętajmy również w modlitwie o jego bliskich.

Pogrzeb odbędzie się w najbliższy czwartek w Warszawie. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli na Mokotowie (ul. Rakowiecka 61) o godz. 11.00. Zapraszamy również studentów do udziału we mszy pogrzebowej (godziny rektorskie od 10.45 do godz. 13). Kondukt pogrzebowy wyruszy spod IV bramy Cmentarza na Powązkach o godz. 12.45.

NEKROLOG

2018.01.15Woloszyn Tadeusz

Tadeusz Wołoszyn urodził się 12 maja 1931 roku w Hucie Lubyckiej, w diecezji lubelskiej. Po zdaniu matury zgłosił się do zakonu Towarzystwa Jezusowego i rozpoczął nowicjat 17 sierpnia 1951 roku w Kaliszu. Pierwsze śluby złożył 18 sierpnia 1953 r. i przez kolejny rok przebywał w Starej Wsi, gdzie uzupełniał nauki humanistyczne. Dalej studiował filozofię w Krakowie (1954-1957) i teologię w Warszawie (1958-1962). Między studiami odbył roczną praktykę jako katecheta w Warszawie przy ul. Rakowieckiej.

Święcenia kapłańskie otrzymał 31 lipca 1961 roku w Warszawie przez posługę bpa Jerzego Modzelewskiego. Po ukończeniu czwartego roku teologii pozostał w kolegium jezuitów w Warszawie, uczył religii i współpracował z Centrum Katechetycznym. III probację odbył w Czechowicach Dziedzicach w roku 1965/66 pod kierunkiem o. Edwarda Bulandy SJ. Od roku 1966 kontynuował współpracę z Centrum Katechetycznym i studiował teologię pastoralną na ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Tam zdobył najpierw magisterium z teologii w zakresie socjologii religii, a w 1976 r. doktorat z teologii w zakresie socjologii moralności. Od 1972 roku był wizytatorem katechetycznym w prowincji oraz pomagał dyrektorowi Międzyprowincjalnego Centrum Katechetycznego. Prowadził wykłady z socjologii religii i z teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i na Akademii Teologii Katolickiej, gdzie był kierownikiem Katedry Socjologii Prawa oraz po przekształceniu na UKSW. Dnia 22 kwietnia 1977 roku złożył w Warszawie uroczystą profesję zakonną.

W 1990 roku uzyskał habilitację z nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii. Od 1991 roku był profesorem na PWTW. Od 1989 roku  przez kilka lat był  kapelanem więzienia przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie. W okresie współpracy z Centrum Katechetycznym był współautorem serii katechizmów „Bóg z nami” dla uczniów i podręczników metodycznych dla nauczycieli.

Prawie do końca swojego życia, także po przejściu na emeryturę, był zaangażowany na PWTW Collegium Bobolanum. Pod koniec grudnia 2017 roku zachorował i znalazł się w szpitalu MSWiA. Zmarł po kilku tygodniach choroby.

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie ma zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa ks. prof. dr. hab. Markowi Starowieyskiemu, która odbędzie się 12 grudnia 2017 roku (wtorek) o godz. 17.00 w budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 66. Jest to święto dla całego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Wstęp wolny.

Nadanie Doktoratu Honoris Causa to forma uznania działalności tego kapłana profesora na polu naukowym w Polsce i dydaktycznym w formację księży. Z tej okazji poświęcony został również ks. Starowieyskiemu numer specjalny Warszawskich Studiów Teologicznych. Ks. prof. Starowieyski (ur. 1937) jest wybitnym patrologiem i historykiem, specjalistą w dziedzinie literatury wczesnochrześcijańskiej. Wśród patrologów kapłan uważany jest za mentora, pasjonata, a nawet ojca patrologii, który stworzył jedyną w Europie Wschodniej bibliotekę patrystyczną przy seminarium warszawskim.

Był profesorem patrologii, łaciny i greki w Wyższym Seminarium Metropolitalnym w Warszawie. Pracował w watykańskiej Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego. Jest redaktorem serii patrologicznych „Źródła monastyczne” (38 tomów) i „Ojcowie żywi” (17 tomów). Opublikował m.in. dwutomowe Apokryfy Nowego Testamentu, Duchowość starożytnego monastycyzmu, Tradycje biblijne, Biblia w kulturze europejskiej, czy Khalil Gibran i jego "Prorok”. Jest współautorem Słownika wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

godz. 17.00
- powitanie gości - ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW

godz. 17.15
- laudacja - ks. prof. Waldemar Turek, Watykan

godz. 17.45
- nadanie doktoratu honoris causa ks. prof. dr. hab. Markowi Starowieyskiemu
            ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW – Collegium Joanneum
            ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ, Rektor PWTW – Collegium Bobolanum

godz. 18.00
- wykład doktora honoris causa ks. prof. dra hab. Marka Starowieyskiego

godz. 18.30
- słowo J.E. ks. kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza PWTW
- wystąpienia okolicznościowe
- zakończenie

godz. 19.00
- kolacja dla zaproszonych gości

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY W WARSZAWIE

zaprasza na konferencję naukową w ramach cyklu

DYSPUTY DOMINIKAŃSKO-JEZUICKIE” na temat Misterium Maryi

7 grudnia 2017 r. w czwartek o godz. 930-1330, Collegium Bobolanum przy ul. Rakowieckiej 61

Plan Dysputy

9.30 – Powitanie

9.45-10.15 – Bogusław Kochaniewicz OP: Mariologia w początkach chrześcijaństwa

10.15-10.45 – Marek Blaza SJ: Matka Boża w teologii prawosławnej

10.45-11.15 – Dariusz Gardocki SJ: Maryja w teologii wyzwolenia

11.15-11.45 – Przerwa na kawę

11.45-12.15 – Paweł Krupa OP: Wielka kłótnia o Niepokalane Poczęcie NMP w średniowieczu

12.15-12.45 – Zbigniew Kubacki SJ: Teologia Niepokalanego Poczęcia w mariologii Jacka Bolewskiego SJ

12.45-13.30 Dyskusja panelowa

Wstęp wolny, a szczególnie zapraszamy doktorantów i studentów 3 roku teologii i wyższych roczników.

Plakat

W czwartek 23 listopada 2017 r. o godz. 19.00 w Auli Wielkiej Collegium Bobolanum zapraszamy na promocję książki „Rok ważnych pytań”. Książka ma czterech autorów:

Krzysztof Ołdakowski SJ - ksiądz, dziennikarz
Małgorzata Kownacka - dziennikarka Polskiego Radia
Marek Sztomberski - psycholog, trener biznesu
Krzysztof Bazyl - fotograf, podróżnik, coach

Odpowiadają oni na 52 ważne życiowe pytania w różnych perspektywach: duchowej, psychologicznej, rodzinno-społecznej i artystycznej. 

Czy można kochać innych, nie kochając siebie?
Jakie są granice tolerancji?
Sprawiedliwość czy miłosierdzie?
Kiedy przyjemność staje się pułapką?
Na powyższe pytania wielu próbowało już odpowiadać. Są one z gatunku tych, które ciągle powracają. W ich przypadku dobra odpowiedź to taka, która pozwala zyskać nową perspektywę i rozszerzyć pole widzenia. Autorzy, którzy się z nimi mierzą, zaskakują nas swoim świeżym spojrzeniem i oryginalnym podejściem do znanych problemów. Każdy z nich pochodzi z innego środowiska, każdy ma własny bagaż doświadczeń. Właśnie ze spotkania tych wyrazistych osobowości zrodził się "Rok ważnych pytań".

Przypominają: Na ważne pytania nie ma jednej odpowiedzi. Na ważne pytania odpowiada się przez całe życie.

Zachęcają także czytelnika do udzielenia osobistej odpowiedzi. Oczywiście spotkanie będzie połączone z możliwością nabycia książki. Dystrybucją zajmie się nasza księgarnia WAM. Książka dostępna jest również na stronie Wydawnictwa WAM.

Z radością informujemy, że 13 listopada 2017 r. nasz wykładowca ks. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ otrzymał doktorat honoris causa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Trnawskiego w Bratysławie! Prof. Józef Kulisz SJ otrzymał tytuł za wkład w rozwój teologii fundamentalnej na Słowacji oraz za badania naukowe i rozwój studiów doktoranckich w zakresie teologii katolickiej na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Trnawie. Drugi tytuł został przyznany Emilowi Vani SJ za przygotowanie i rozwój naukowej i pedagogicznej koncepcji jezuickiej pracy apostolskiej w formie Instytutu Teologicznego i za pomoc jego transformacji na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Trnawie.

O. Józef Kulisz SJ urodził się w 1943 r. w Łopienniku Górnym i wstąpił do zakonu jezuitów w 1962 r. Nowicjat odbył w Kaliszu. W 1967 r. uzyskał licencjat z filozofii na jezuickiej uczelni w Krakowie. 2 lipca 1970 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W 1971 r. uzyskał magisterium z teologii na naszym Wydziale. Doktorat uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1975 r. Uroczystą profesję zakonną złożył w 1977 r. W 1985 r. otrzymał habilitację i przez dwie kadencje był dziekanem, a jedną prodziekanem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. W 1994 otrzymał tytuł profesorski. Jest profesorem teologii – wykłada na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie w Trnavie na Słowacji. Jest członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. W 2012 r. został powołany do grona ekspertów Narodowego Centrum Nauki. Jest zwyczajnym członkiem Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. O. Józef jest autorem wielu artykułów i pozycji książkowych, z których na szczególną uwagę zasługuje seria wydawnicza "Wiara i kultura". Głównym nurtem zainteresowań i twórczości naukowej jest teologia fundamentalna w kontekście naszej współczesności, zwłaszcza współczesnej filozofii religii i religioznawstwa. Treść teologiczna jest tu wyznaczana myślą Teilharda de Chardin. Jest jednym z niewielu w Polsce znawców myśli francuskiego jezuity Teilharda de Chardin.

Uniwersytet Trnawski (słow. Trnavská univerzita v Trnave) to słowacka publiczna uczelnia z siedzibą w Trnawie założona 25 marca 1992 r., która nawiązuje tradycją do dawnego Uniwersytetu Trnawskiego, założonego w 1635 r. Posiada Wydział Filozoficzny (Filozofická fakulta), Wydział Prawniczy (Právnická fakulta), Wydział Teologiczny (Teologická fakulta), Wydział Pedagogiczny (Pedagogická fakulta), Wydział Nauk o Zdrowiu i Pracy Socjalnej (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce).

Gratulacje dla ojca Józefa i niech Pan Bóg błogosławi na kolejne lata!

2017.11.13DoktoratHCKulisz22017.11.14DoktoratHCKulisz3

► Lectio Coram o. Józefa Kulisza SJ

30 października 2017 r. wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin ogłosił listę 13 uczelni, które otrzymają dodatkowe pieniądze na swoją działalność, za to, że w ostatnim czasie najbardziej poprawiły swój poziom naukowy. Podczas konferencji prasowej w resorcie nauki minister Gowin wyjaśnił, że podstawą rozdysponowania nagrody w wysokości 95 milionów złotych jest tegoroczna parametryzacja, w ramach której przeprowadzono kompleksową ocenę jakości działalności badawczo-rozwojowej szkół wyższych. Nagrodę otrzymują te uczelnie, które - choć gorzej wypadły w tegorocznym algorytmie podziału dotacji podstawowej dla uczelni - podniosły swój poziom naukowy. To grupa uczelni, które jeżeli chodzi o poprzedni algorytm finansowy dotyczący liczby studentów straciły, ale równocześnie zdecydowanie poprawiły wyniki badań naukowych. Przez wiele lat o tym, ile pieniędzy dostanie uczelnia, decydowała liczba studentów. "Od początku 2017 r. finansowane jest zmienione. Po pierwsze bierzemy pod uwagę nie ogólną liczbę studentów, a proporcję między liczbą studentów a liczbą pracowników naukowych" - powiedział szef resortu nauki. W algorytmie najlepiej wypadają więc te uczelnie, które zachowują proporcję nie więcej niż 13 studentów na pracownika naukowego. Minister Gowin wspólnie z wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim zastanawiali się, jak docenić podniesienie poziomu uczelni. Nagroda finansowa pochodzić będzie z rezerwy celowej ministra finansów przyznanej na wniosek MNiSW. Premier Morawiecki zdecydował jeszcze w tegorocznym budżecie znaleźć tę dodatkową kwotę więc nagroda trafi do uczelni jeszcze w tym roku.

Lista wyróżnionych uczelni:

- Uniwersytet Łódzki
- Uniwersytet Gdański
- Politechnika Gdańska
- Politechnika Śląska w Gliwicach
- Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Politechnika Częstochowska
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
- Politechnika Lubelska
- Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (Collegium Bobolanum i Collegium Joanneum)

Nasza uczelnia jest jedyną wyróżnioną w województwie mazowieckim! Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.