Ukazał się nowy numer naszego czasopisma naukowego Studia Bobolanum 28 (2017) 1. Trzy numery kwartalnika wydawane są w języku polskim, a ostatni numer czwarty wydawany w roku zawiera artykuły naukowe w językach obcych. Zachęcamy do zakupu tego numeru i poprzednich w Wydawnictwie Rhetos. Numery archiwalne Studiów Bobolanum z poprzednich lat znajdują się do pobrania w formacie PDF na stronie bobolanum.pl

Wielki Kanclerz PWTW ks. kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski po otrzymaniu nihil obstat Kongregacji Wychowania Katolickiego mianował Dekretem z dnia 18 stycznia 2017 roku ks. dr hab. Piotra Aszyka SJ na stanowisko Profesora Nadzwyczajnego w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Również na PWTW Collegium Joanneum, nowym profesorem nadzwyczajnym został ks. dr hab. Robert Skrzypczak. Gratulujemy!

Pinturicchio2018

Ja jestem
zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy,
choćby i umarł, żyć będzie.
                                              J 11, 25

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć serdeczne życzenia dla całej Społeczności Uczelnianej, wszystkim współpracownikom, sympatykom i przyjaciołom PWTW Collegium Bobolanum.

Niech życie i nadzieja, jaką przynosi Chrystus, będzie umocnieniem na wszystkie dni!

Dziękujemy jednocześnie za życzliwość, wsparcie i współpracę z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie Collegium Bobolanum.

„Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi,
z której narodził się Jezus,
zwany Chrystusem” (Mt 1,16)

 2018.12.25Rodzina

 

Radosnego świętowania narodzenia
Jezusa Chrystusa

i błogosławieństwa Bożego
w nowym roku 2019

życzą jezuici i wszyscy pracownicy

Papieskiego Wydziału Teologicznego
w Warszawie

Collegium Bobolanum!

 

W pierwszej połowie listopada br. społeczność studentów Collegium Bobolanum wybierała reprezentację do Samorządu Studentów na rok akademicki 2016/17. 

W dniu 21 listopada obrany został skład personalny nowego Samorządu. Nowym Przewodniczącym został Aleksander Rudz, Vice-Przewodniczącym Paweł Zarychta, natomiast Sekretarzem Dominika Rajewska. Wygląda na to, że silną reprezentację tegorocznego Samorządu stanowią studenci Politologii. Pozostałymi członkami Samorządu zostali: Valerii Dvornik, Radosław Borawski SJ, oraz Rafał Bulowski SJ. Gratulacje!

Nowemu Samorządowi życzymy wytrwałej i kreatywnej reprezentacji studentów Collegium Bobolanum, jak i samej uczelni. Warto nadmienić, iż w planach tegorocznego Samorządu jest m.in. organizacja wyjazdu do Lwowa, czy ogólnopolskiego spotkania dla studentów wydziałów teologicznych.
 
Składam gratulacje wszystkim wybranym do Samorządu Studentów Collegium Bobolanum!
Jest to znak zaufania studentów, i mam nadzieję, że będziecie dobrze reprezentować sprawy studenckie. Szczególnie ważne, by były one dobrze komunikowane Władzom Wydziału, byśmy mogli wspólnie czynić naszą Uczelnię lepszą, bardziej przyjazną a pojawiające się trudności przezwyciężać w duchu jedności i wzajemnego szacunku.
Sekretarz ks. dr Robert Wawer SJ
IMG 5822 2